Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
Κορινός Πιερίας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κοτερίνη , Ετος δέκατο έκτο, tεuχος +75, Δεbρα 20 Ιανουαρίου 2020
Τιμή φυλλου 2 δυp
Ο τάφος της μητέρας
του Μ3Aλεξάνδρου
www.eptanews.gr