Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟλΗ
lanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eτος ίδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.734
Σελίδα 4
ΕΙσόπαλος έμεινε σ0ΦΙ μετον Ιωνικό
ΚΗ μικρή-μας Πόλη αnο την ΕΟΟΑΝ
|ΕΜενίκες συνέχισαν οι πρωτοπόρο στην /ΑΕΠΣΑ
Αρχισε η μονοδρόμηση του Παραλιακού
- Απόκριες στο Δήμο
Αγ. Νικολάου
Εκτάκτως και ναρίτερα από ότι είχε προγραμματισθεί
Σελίδα 5
. Συνεχίζονται τα
πιτοκοψίματα
πολιτικν ,
πολιτιστικν
Ρεπορτάς
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Εκτάκτως και πολύ νωρίτερα απ' ότι είχε σχε διάσει η δημοτική αρχή, η
μονοδρόμηση του Παρα λιακού δρόμου ετέθη σε
σχύ από το Σάββατο το
βράδυ. Αυτό έγινε με υΠόδειξη του Λιμεναρχείου
Αγίου Νικολάου , αφού κατόπιν ελέγχου , διαπιστ Βηκε ότι οι εργασίες κα
τάληψης του οδοστρμα
τος στο τμήμα της παρα.
λιακής οδού κοντά στην
παραλία με κατεύθυνση
προς την πόλη , Που είχε
κάνει ο εργολάβος δια - λόου
μόρφωναν συνθήκες κάθε
όλλο παρά ασφαλούς κίvησης των οχημάτων.
Ως εκ τούτου τοποθε . κης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ μέσως nροσεχείς ημέρες , περιοριστεί κατά nολύ.
τήθηκε πρόχειρη σημα - ότι η υπόδειξη του Λιμε - την πρόχειρη σηματοδό τοδότηση στη Υέφυρα αnοκλείοντας τη στροφή και δεν άφηνε πεpιθρια η κανονική με τα κατάλ - παραμείνει ως έχει . .
Προς τον Παραλιακό με αναβολής Τα απαγορευ- ληλα σήματα
κατεύθυνση προς Ελού τικά σήματα τοποθετήθη.
ντα. Αντίστοιχη σηματο - καν. αμέσως , αν και ο αpδότηση τοποθετήθηκε χικός . προγραμματισμός
έξω από ο να της Αγίας του Δήμου πpοέβλεπε την γίνει στη φάση αυτή είναι πλάτους
Ειρήνης απαγορεύοντας ενεργοποίηση της μονο - ηδιαπλάτυνση του πεζοτην πρόσβαση προς τον
Παραλιακό . Αντίστοιχο αΠαγορευτικό τοποθετή - του μήνα , ανάλογα με την δόστρωμα , στε το τελικό ντας αρκετά το πλάτος
Βηκε και στην κατηφόρα , πρόοδο των εργασιν πλάτος του να περιορ -της υφιστάμενης ζνης
μηροστά από το Αστυνο - στον Παραλιακό δρόο .
και κοινωνικν
συλλογικοτήτων
. Ανέλαβαν οι νέοι
Διοικητές
των Νοσοκομείων
Αγ. Νικολάου και
Ιεράπετρας
Ως εκ τούτου , η μονο- δρόμου στα 3.75 μ . Αυτό
δρόμηση είναι πλέον ένα σημαίνει ότι στο μεγολύγεγονός και δεν πρόκειται τερο μήκος του παραλι Γενικός Γραμματέας του να επανέλθει η κίνηση σε ακού δρόμου το πλάτος
του (το οποίο ποικλει ) θα
μικό Τμήμα Αγίου ΝικοΣε σχετική ερτηση, ο
Δήμου Γιάνης Στεφανό - διηλή κατεύθυνση Τις οΑπό την ηλευρά ττων
ναρχείου ήταν αυστηρή τηση θα αντικαταστήσει κτηρίων το πεζοδρόμιο θα
πως επίσης διατηρείται η
Υραμμή στάθμευσης που
υπάρχει σήμερα σε επαφή
Η παρέμβαση που θα με το πεζοδρόμιο αυτό
Σελίδες 10 και 28
Το πεζοδρόμια
Οι προσθήκες πεζο
δρόμησης μερικές μέρες δρομίου από την πλευρά δρομίου θα γίνουν στην
απέναντι πλευρά αυξάνο(ιστο)
Cργότερα. nρος τα τέλη
της θάλασσας προς το ο"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
στεί σε όλο το μήκος του
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Στη σελίδ 26
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ νη ξ
Μόpoλη Λ oύ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
.98 Γ
ΜI6E1ΣΝTΕIiMirpt kΗ .
ΕΟΝΣ ΕΙΟΥΕΝΤΡΟΟ ΚΟΕΝE κιο ΣΤ
I.KTEO
ν ipατήρο υγρν κουσίμων
/ 24 ρες ουτόματος nuληής Σ
νΠλντήριο ελοφpν και βαρέωνατημάτων
ΟLEΟ ΝΤΙΑΣΟΥΣ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
Κ Βουλoνop
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝΑΚΗΣ
C10787
ΠΕΟΑΜΜRΕΓΥNEΗΣ ΕΝΑΣΤΙΚΩΝ
- 0οΧΑΑΝΕΧDα
248/TEN
ΚΟΥΟΝΗΝΤΗΜ ΜΟΥΜuκ M0o ρiο
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΜΠΟΥΑΝ ΑΤΕΙE ΝΟΥ 1
εονεγνισεα χmλt υμέ
ΥΟKΟHAΜΑ
HaΠKΟΟK
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
τονο ΤΙRES
rΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LKE ΣΤΗ ΣΕΛΑ ΜΑ ΤΟ ACEDOOK beck
www.tcabook.co/Onωρonλίo Muλνάκης
, Φρέσκα φP0τα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ΑroΣ ΝikΟΛΑΟΣ ΤΗΛ 2841021711
ΝΕΑΠΟΛΗ
το NΡA
ΙΕPΑΠΕΤΡΑ
Διανομή κατ' οίκον
28410.32100
28420.93100
O 28410 33271
L tvaιονα Tοε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα