Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18- ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27460
Αυστηρότερος ΚΟΚ
για Παραβάσεις σε
μεγάλους
αυτοκινητοδρόμους
Σε συνθήκες Παγκόσμιων αλλαγν
και Προκλήσεων ο προγραμματι σμός
του ΕΣΠΑ 2021-2027
Αλαγές επί το αυστηρότερο στον
ΚΟΚ θα μελετήσουν τα συναρμόδια υπουργεία , με στόχο την εφαρμογή του νο μου από τους οδηγούς . Θέμα χρόνου είναι εξάλλου η θέσπιση γενικής διάταξης
για την παρακλυση της κυκλοφορίας
στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους ,
προχειμένου να μην παρατηρηθούν ξανά
φαινόμενα ότως αυτό στη Μαλακάσα , με
την πρόσφατη χιονόπτωχνολογιν και η δημιουργία ενός
καλύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος , τόσο για τους πολίτες όσο
και τις επιχειρήσεις της χρας , η
υγιής επιχειρηματικότητα με την
ενδυνάμωση και της καινοτομικής
ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθς και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικν εργα λείων . Επίσης, η αύξηση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κα
τάρτισης με την αγορά εργασίας , η
εφαρμογή καθοριστικν παρεμβάσεων για την κλιματική αλλαγή ,
την ενέργεια και την προστασία
του περιβάλλοντος , η κυκλική οι κονομία , αλλά και η δημιουργία
των απαραίτητων υποδομν για
την ανάπτυξη της χρας.
Τέλος τόνισε: <μόνο με προτεραιότητα τη διαφάνεια , την ενεργοποίηση
όλων των διαύλων επικοινωνίας και τη
συνεχή χαι ουσιαστική συνεργασία των
φορέων , αλλά και με πολλή δουλειά , θα
καταφέρουμε την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακν
παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η χρα , με
κάθε ευρ της νέας Προγραμματικής Περιόδου να διοχετεύεται στην πραγματική
ΣΕΑ 3
Δυσαρέσκεια από
Αθήνα-Απολογητικό
το Βερολίνο για τη
Διάσκεψη για τη Λιβύη
Η συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης πι
θανότατα δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο
της Διάσκεψης για τη Λιβύη , όπως έκανε
γνωστό ο εκπρόσωπος της γερμανικής
κυβέρνησης.
<Δεν ήταν ποτέ θέμαν , η συμμετοχή
της Ελλάδας στη Διάσκεψη για την Λιβύη
διευκρινίζει ο εκπρόσωπος
της γερμανικής κυβέρνησης . Ν
στην επίση μη έναρξη του ανοιχτού διαλόγου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο
2021-2027 και για τον σχεδιασμό των ε
θνικν μας προτεραιοτήτων για το νέο Ε1 νέα Προγραμματική Περίοδος
διαμορφνεται σε μία περίοδο μεγάλων
και σύνθετων αλλαγν και προκλήσεων ,
με μη προβλέψιμες παραμέτρους , σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, με
την Ελλάδα να πρέπει και να μπορεί πλέ
ον να παίξει ρόλο διαμορφωτή των εξελίξεων και όχι αποδέκτην.
Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυ ξης και Επεν δύσε ων, Γιάννης Τσακίρης,
ο ίδιος δίνοντας , το στίγμα του διαλόγου για τη νέα προγραμματική περίοδο, αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις βασικές
επιδιξεις της χρας μας , τόσο σε εθνικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο . Αυτές
είναι η άμεση αξιοποίηση των νέων τεΣΕΒ: Επενδύσεις
και αποταμίευση
μονόδρομος για
την ανάκαμψη
οικονομία και την χοινωνίΛΛΑ
Σύμπλευση Δένδια-Χάφταρ
Η ελληνική οικονομία κινείται στον
συμφνησε σε όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις μαςν.
Ο Ελληνας υπουργός Ε- Ε
αστερισμό της ανάκαμψης και πρ0οιωνίζεται επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης
το 2020, καθς και τα μέτρα οικονομικής
πολιτικής αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς .
Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ ε. 2
στην κυβέρνηση Σάρατζν, τόνισε οκ. Δέν.
διας και πρόσθεσε: Οφείλω να σας πω με
ιδιαίτερη χαρά ότι ο στρατάρχης Χάφταρ
στρατάρχης Χάφταρ συμφνησε
με όλες τις παρατηρήσεις της Ελλάδος,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αναγνρισης της ακυρότητας των παράνομων μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία
και την κυβέρνηση Σάρατζ επεσήμανε ο
υπουργός Εξωτερικν, Νίκος Δένδιας ,
μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού
(LNA ) , στρατάρχη Χαλίφα Χά φταρ
( Khalifa Haftar ) , στο υπουργείο ΕξωτεριΟι τέσσερις κατηγορίες χι0ύμορ
Νέα διπλή
Η αίσθηση του χιούμορ κι οι αποχρσεις του είναι από παλιά γνωστό πως χαρα
κτηρίζουν την προσωπικότητα ενός ανθρπου. Μάλιστα , ένας από τους θεμελιωτές του
αγγλικού Εμπειρισμού, ο Λόρδος Σέιφτσμπερι, στο Δοκίμιο για την Ελευθερία του
Πνευμα [τδο]υς και του Χιούμορ% ( Essay on the Freedom of Wit and Humor, 1709) το
συσχέτιζε με την ελευθερία και την ηθική , ως ιδιότητα του καλλιεργημένου και ορθολογικού υποκειμένου που δύναται αυτόνομα να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα και τις δεοντικές (νομικές) διαστάσεις της κοιν ωνικής ζωής, πολιτικής κι αισθητικής περιλαμβανομένων .
Το πόσο αντιδρά με χιούμορ και πως το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος , είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα , που η κοινωνική διάστασή της πάντοτε απασχολούσε την επιστήμη , Ο
Ψυχολόγος Ροντ Μάρτιν μάλιστα , από το 2003, είχε επεξεργασθεί τέσσερις τύπους χιούμορ, τους οποίους πλέον αναγνωρίζει χαι συμφωνεί με την κατάταξή τους χαι ολόκληρη η
επιστημονική κοινότητα.
Σύμφωνα με τον Μάρτιν υπάρχουν οι καλοήθεις χρήσεις του χιούμορ, για
να ενισχυθεί το εγ του υποκειμένου (Self-enhancing) και για να βελτιω-Α
σιδηροδρομική
γραμμή υψηλν
ταχυτήτων Κόρινθος Πάτρα
<Εμείς από την πλευρά μας ενθαρρύ
ναμε τον στρατάρχη να μετάσχει με εποι χοδομητικό πνεύμα στη διαδικασία του
Βερολίνου και να επιχειρήσει, μέσα στο
πλαίσιο των συνθηχν , να πετύχει και
την κατάπαυση του πυρός και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Λιβύη, την απομάκρυνση των μισθοφόρων , την αναγνριση της ακυρότητας των παράνομων
μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία και
Ολοκληρθηκε και παραδόθηκε για
χρήση από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ το
Τμήμα της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμ
μής Υψηλν Ταχντήτων Κορίνθου-Πάτρας από την έξοδο του Σταθμού Κιάτου
μέχοι το Αίγιο (Ροδοδάφ
ΣΝΛΑ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα