Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 LANΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1376 ΕΤΟΣ 32ο Φ ΤHΛ.:26510 22044
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail : [email protected]
FAx: 26510 79437
Στα παράλια της Ηπείρου και με
συμμετοχή Μ.Κ.ο.
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Θαλάσσιοι δρόμοι και ορμητήρια στις ακτές της Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας . Επανιδρύθηκε το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής
δου από τη χρα μας ( Πάτρα -Ηγουμενίτσα) τα
κυκλματα επιχειρούν έναντι αμοιβής να διακι
νήσουν μετανάστες από τη Δυτική Ελλάδα προς
την Ιταλία . Για την επίτευξη των στόχων τους βρί
σκουν ανθρπους οι οποίοι γνωρίζουν κάθε σπι Ακόμα και από Μ.Κ.Ο. τα παράλια της Ηπείρου
χρησιμοποιούνται ευρέως από τα κυκλματα
που δρουν ανεξέλεγκτα στη χρα μας για τη
διακίνηση προσφύγων. Με πλωτά μέσα κακής
ποιότητας είτε μέσω των βασικν λιμένων εξό θαμή των απόκρημνων ακτν της Πρέβεζας και
της Ηγουμενίτσας που αποτελούν ορμητήρια ,
καθς από εκεί κυρίως τις νυχτερινές ρες με
ιδιωτικά σκάφη μεταφέρουν μετανάστες προς
την πλησιέστερη ταλική ακτή. Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ο δρόμος Γιάννενα-Κακαβιά
Υποβαθμισμένο το
ΚΑΡΧΑΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ Προτεινόμενο έργο
ΣΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
Τα νήματα στα χέρια του Ερντογάν
Μιx. Πλιάκος (δήμαρχος Ζίτσας):
Κάλεσμα για συστράτευση όλων .
Νέα παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας παί ζει το Βερολίνο , που επιμένει να κάνει τα ..
στραβά μάτια στις προκλήσεις του σουλτά - μεγάλα έργα υποδομής βινει η
νου. Ερντογάν , καθς , αντί να τον καταδι Επτέλους
Στο περιθριο όσον αφορά σε
Πρόσληψη
800 συνορο
Ήπειρος, οι εκχρεμότητες δεν
έχουν λήξει για τον τόπο μας .
Συνέχεια στη οελίδα 23
φυλάκων για
κάλυψη της
φαντάσματα όρία
Εικόνες ερημοποίησης και
απογοήτευσης μέσα στον χειμνα
Γράφει ο
Χωριά
σ' όλη την Ήπειρο!
Z. Πανταζής
μεθορίου
Δικηγόρος
Υπεγράφη ατό τον
υπουργό Εσωτεριχν
Τάχη Θεοδορικάκο
ατόφαση για την πρό
ληνη 800 συνοριαχν
qυλάχων στην Ελλη | νιχή Αστνομία, με
κάζει για την παράνομη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε
με την χυβέρνηση της Τρίπολης δημιουργντας τετελεσμένα στη
Μεσόγειο , τον επιβραβεύει τοποθετντας τονστη λίστα των επί σημων καλεσμένων της διάσκειψης για τη Λιβύη!
Με τη συμμετοχή , λοιπόν, της Τουρκίας που ανεμπόδιστα προ ωθεί τα νεοοθωμανικά της οχέδια , Σνέrεια ση σo 23
Εικόνα ερήμωσης και εγκατά λειψης συναντά κανείς εν μέσω
χειμνα στα περισσότερα οgε Π να χοριά της Ηπείρου κι αυτή
111, είναι μία σκληρή πραγματικό.
Συνίχενα στη οελα 2
τητα ,
Σνέχεα στη σελί 21