Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
,διοφυνμου οου.
0 αγunστ όpως.
pίχρι θανάτου y
νο εκφρόζεy
ελεύθερο/
την δη/
|οου. 4
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5932
Τιμή φύλ.: 0,50C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Απαιτήσεις. . Ολυμπιάδας
για το mega στοίχημα
της μεταλιγνιτικής εποχής
Σελίδα 11
Λάζορος Μαλούτας:
" Δεν κινδυνεύει σε τίποτε
η οργάνωση
της φετινής Αποκριάς
Νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό
Αυξήσεις
με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου του Φανού Σκ ρκας
Σελίδα 7
έως 15% στις συντάξεις
- Αυξάνονται οι συντελεσιέs
αναηλήρωσηs, αnό τα 30 έτη
και Πάνω , με στόχο να οδηγούν
σε ανaηλήρωση 50%-50,5%
γα 40 έτη αοφάλons
Aλλάζουνόλα σts εσφορέs
των μη μισθωτν
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
Προς εκλογή
με αυξημένη πλειοψηφία
Σελίδα 12
Φυνθήκες ευρύτατης συναίνεσης για την εκλογή της στο
ΓΓ Εθνική:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
σε 4ο & 20 όμιλο
αντατο πολτειακό αξίωμα
Απευθείας
μέσω τάμπλετ
οι κλήσεις
στην Τροχαία
| και την Εφορία
Σελίδα 14
Iρσωιτ
AΗό6ΙΣ
0 αποκλεισμός
της Αθήνας
Σελίδα 24
Άμεση βε βαίωση των
rαραβάσεων του ΚΙ δικα Οδικής Κυκλοφο
Ιρίας με ταυτόχρονη
| εισαγωγή τόσο του
Ιύψους του οφειλόμε.
|νου προστίμου όσο και
| των βαθμν ποινής
| Που αυτή επισείει στο
Ιpoint system αλλά και
online ενημέρωση του !
nαραβάτη
Ο αποκλεισμός της Ελλάδος από τη Διάσκεψη|
| του Βερολίνου για την ειρήνευση της Λιβύης, |
| nαρά το αίτημα συμμετοχής Που υπέβαλε η κυ-|
Ι βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημιούρ| γησε ως ανεμένετο και νέα εντονότατη πολιτική
| διέγερση. Λογικς , η κυβέρνηση δεν έπρεπε να
| υποβάλει καν αίτημα συμμετοχής στη συγκεκριΙ μένη διάσκεψη . Η Ελλάς είχε ελαχίστη συμμε
| τοχή στη λιβυκή περιπλοκ .
Σελίδα 21
συνέχεια στη σελίδα 4
ΚΩΔΙΚΟΣ