Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Ιανουαρίου
ΠΡΩΙΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7428
Τιμή Φύλλου 0.50E
ΚΩΔΚΟΣ
Συντάξεις
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Διανομή τροφίμων
και βασικής
υλικής συνδρομής
"Κλείδωσαν"
στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ
οι αλλιγές στα ποσοστά αινιπλήρωσης
Συνέχεια στην 5
Αυξάνονται οι συντελεστές
αναπλήρωσης, από τα 30 έτη
και πάνω, με στόχο να οδηγούν
σε αναπλήρωση 50%-50,5%
για 40 έτη ασφάλισης
ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε:
Συνέχεια στην 10
Για τις περιβόητες
λέσχες καπνιστν Αικατερίνη Σακελλαροπουλου
από το Υπουργείο
Υγείας
Προς εκλογή
με αυξημένη πλειοψηφία
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
Πυρκαγιά κατέστρεψε
ολοσχερs σχολείο
στο Τρίκωμο Γρεβενν
- Μόλιs είκε γίνει ανακαίνιση
Eπίσημos Συνεργότns ΜΕΕA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε ,
Συνέχεια στην 4
Γ' Εθνική :
Το πρόγραμμα του
Σαββατοκύρια κου
σε 40 & 2ο όμιλο
TPEBENA
19nς Οκτωβρίου 15.
Συνέχεια στην 20