Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζειρΡΕΑΕΡ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12432
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
ο Χαφτάρ θέτει θέμα ακυρότητας του τουρκο-λιβυκού μνημονίου στο Βερολίνο
Διπλωματική ρελάνς της Αθήνας
Ρεκόρ για το πρωτογενές
πλεόνασμα
Μητσοτάκης:
Το νέο ΕΣ ΠΑ
Πρωτογενίς πλεόνοσμα ρεκόρ ύψους 5.5 δισ. εμφάνι.
σε ο Προυπολογισμός σε ταμειακή βάση το 2019. Το 2018
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπίζης της Ελλάδος το
πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπιδο κεντρικής διοίκησης
dίχε διαμορφωθεί στα 1,5 διο.
Το ταμαακό αποτίλεσμα της κεντρικής διοίκησης πα.
ρουσίασε έλειμμα 477 εκατ ένανη ελείμματος 4 180
δισ. το 2018. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τα
κΤικού προύπολογισμού διαμορφθηκαν σε 51,199 δισ.
από 50,792 διο . το 2018. Οσον αφορά Τς δαπάνες Του
τακτικού προύπολογισμού, αυτές διαμορφθηκαν σε
51,551 δισ από 52.237 δισ. το 2018.
Στό σκίλος των δημόσιων επενδύσεων το έλλαιμμα με
θηκε στα 2,8 δισ . απο 3,6 δι .
μεγάλο στοίχημα
για ανάπτυξη
Στον σημαντικό ρόλο της
pωπαχής πολιτικής συ.
νοχής αλλά και τη πουδαιό τητα εκπόνησης εθνικού ανα
πτυξιακού σχεδίου ανοφ έρθη
κεο πρωθυπουργός, Κυρμάκος
Μητοοτάκης, στην ομιλία που
απηύθυνε στο Ε0νικό Αναπτυ.
ξιακό Συνέδοο για το νέο ΕΣ.
ΠΑ 2021-2027Χαραχτήρσε το νέο ΕΣΠΑ
μεγάλο στοίχημα για τη γύν
μη ανάπτυξη της ελληνικής ο .
κονομίας και τόνισε ότι αν και
είναι θετικός ο απολογισμός,
δεν έλειψαν τα τελευταία χρ .
νια χρούσματα επιπόλαιης και
κοντόφθαλμης αντιμετπισης
των ευρωπαϊχν πόρων.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμεσε με κάθε τρόπο τη σημασία
επόνησης ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου , που θα αποτελέσει τη βάση για τον μετα
σχηματισμό της οχονομίας καυ
και τις προτεραιότητες της ανα
πτυξιακής στρατηγικής
την γραμμή της ακύρωσης του μνημονίου Τουρκίας
- Τρίπολης η Αθήνα προχρησε σε μία διπλωματική κίνηση.
απάντηση στην απουσία της από την Διάσκεψη του Βερολίνου
ΣΕΒ: Η Ελλάδα στον
για την Λιβύη.
Η επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήναέστειλε διεθνς το
μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα διεκδικήσει τα κεκτημένα
της στην περιοχή με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν θα δεχθεί τετελεσμένα.
αστερισμό της ανάκαμψης
eΗ ελληνική οικονομία κινείται στον αστερισμό της ανά.
καμψης και προοωνίζεται επιτάχυνση του ρυθμού ανά .
πτυξης το 2020, καθς και τα μίτρα οικονομικής πολτικής
αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς .
Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εη
χρα μας είναι ακόμα υπερχρεωμένη και η ευημερία με
δανεικά δεν αποτελά εναλλακτική επιλογή. Οι επενδύσεις
και η αποταμίευση είναι μονόδρομος για την ανάκαμψη .
Όπως υποστηρίζε: εν μπορούν να αυξάνονται οι μ σθοίχωρίς σύξηση της παραγωγικότητας και των επενδύστων. Δεν μπορούν να αυξάνονται οι συντάξεις χωρίς αύ ηση της αποταμίευσης και η συνταξιοδοτική δαπάνη να
χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από τον προύπολογισμό. .
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η πλευρά του Χαφτάρ συμφνησε με την ακυρότητα των δύο μνημονίων που υπέγραψε
η Αγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης και είναι ένα ζήτημα
που ο Χαλίφα Χαφτάρ θα θέσει στην Διάσκεψη του Βερολίνου
για την Λιβύη.
Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικν υπογράμμισε πως η Ελλάδα αναμένει από τη Γερμανία να εκφράσει την κοινή ευρωπαϊκή
θέση και να αναγνωρίσει την ακυρότητα και την ανυπαρξία των
μνημονίων Τουρκίας-Λιβύης.
Alpha Bank: Σε ανοδική τροχιά.
η αγορά ακινήτων
17 δισ. τα υπό διαχείριση
κεφάλαια των θεσμικν
Αύξηση 1.9% της τουριστικής
κίνησης το 9μηνο 2019
| εσαφή ανοδική τροχιά έχει τεθεί η αγορά ακι , νήτων, σύμφωνα με την Aipha Bank . Οι τιμές
αυξήθηκαν 7,4% το ενιάμηνο 2019. Στην Αθήνα η αύξηση των τιμν άγmξε το 103%, γεγονός που |
αποδίδεται στο airbnb και τη χουσή visav . Οι αναλυ ο 2019, το ύψος των υπό διαχείριση χεφαλαί
ων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους δια μορφθηκε στα ε 17 δισ Στο τέλος του 2019 , η συνο λική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές
Α.Ε.ΔΑ.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητιχού κατά 29% από την αρχή τον έτους.
υξημένη 1,7% ήταν η τουριστιχή κίνηση στο ενεά .
ΑΑμηνο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2019, αγoντας τα
28,7 εκατ . επισκέπτες , έναντι 28,3 εκατ . την αντίστοιχη
περίοδο 2018 Ωστόσο παρά τη μιχρήαύξηση του αριθμού
των τουριστν που επισκέςθηκαν τη χρα μας , τα στο χεία της ΤτΕ δείχνουν ότι τα έσοδα σημείωσαν αυξηση
14,1% υπεοβαίνοντας τα 16,1 δι .
τές αναμένουν ότι η τρέχουσα τάση (+7,4% σε ετήσια
βάση) αναμένεται να συνεχιστεί.