Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής - Νιλους Καραθάνος 1951-1974* Βoκτήρια- Dόε α Στανρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974
Ap. φύλλου 6830-12.034
0050ε
Στο ΕΒΕΔράμας
Αρχίζουν οι συνέπειες
40 χρόνια Κ.Ο.Α.
ο ΚΟΔ βρά βευσε
τους αθλητές και
τις αθλήτριές του
που διακρίθηκαν το 19
Με εταίρο το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Παρανεστίου
Με επιτυχία η 2η διακρατική
συνάντηση του Eras mus+
Με μεγάλη επιτυχία
της Συμφωνίας
ολοκληρθηκε το σεμινά ριο
των Πρεσπν
κατάρτισης για στελέχη
Κοινωνικν Επιχειρήσεων
«Natural Classroom»
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Αdλανίδης
Αντ/γος ε.α. Επίτιμος Διοκητής της Σ.Σ.Ε.
Στην εκδήλωση κοής της πρωτοχροΜάτικης τας του
στην Παρανέστια Γη
συl Jn
σελ . 3η
σελ. τη
σελ . 3η
Νέο κονδύλι από το Υπ. Εργασίας 44 εκ . ευρ για το 2020
Συναντήσεις των δημάρχων της Π.Ε. Δράμας
Προσπάθειες δημιουργίας
καταφυγίου αδέσποτων ζων
στην περιοχή του Δ. Δοξάτου γεύματα στα Δημοτικά σχ. της Δράμας
Στις ενστάσεις της διαγωνιστικής
διαδικασίας κόλλησαν τα σχολικά
Δηλσεις του δημάρχου Δοξάτου , κ . Ζεκερίδη στον
αΠρωινό Τύπον για την πρωτοβουλία του
> Μήπως πρέπει επιτέλους η πολιτεία να βρει διαφορετικό τρόπο για
την ανάθεση των σχολικν γευμάτων;
κ Ζεκερίδης, σημείωσε φχνά ότι έγνε μα
πρη συνάντηση στε να ορο θετη θούν ο
ατατήσες του προγράμματος και του έργου
συνολικά, και ότι το καταφύγιο θα δημουρ
γηόει σε nupoχi του Δήμου Δοξάτου , η
οmοία θα ορστεί στη συνέχεια.
Του θανάση Πολυμένη
ΓΔΗΜΙΟΥΡΠΑ ενός καταφυγίου σε ne
ριοχή της Π.Ε Δράμας για τα οδ6 aωa-κυρίως στ-να μα
μεγησυτηση που διορκεί εδ και αρκετά
χρόνα. Καιφαίετα ότι , στις ορχές του 2000
Του Θανάση Πολυμένη
-ΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που αντιμετπισε το Μουσκό
Σχολείο Δράμας την περασμένη σχολική χρονά με
τα γεύματα των μαθητν , αλλά αντιμετωπίζουν και
όλλα σχολεία, φαίνεται πως δεν συγΚνεί τις αρμόδιες
υπηρεοίες του Υπουργείου Εργασίας, ούτε τις κυβερνήσες , για την αλλαγή στον τρόπο των διαγωνιστικν διαδεκασιν για την ανάδειξη αναδόχου
Όπως ίσως θυμούνται οι αναγνστες του -Πρωωνού
Τίπου, εα με δημοσιεύσει αρκετά ρεπορτάζ σχετικά
με το ήτημα που εie δημιουργηθεί μετά από ένσταση
που είe γει από δεύτερο διαγωνζόμενο, με ατοτέλεσμα, η διαδεκασία να τραβήξει σε μάκρος αρκετούς
μήμες
Onως εξήγησε ο κ.
Ζεκερίδης στον-Π.Τ..
έχουμε συμφωνήσει
στην αναγκαιότητα να
υπάρξει ένα καταφύ γιο στα όρια του
Δήμου Δοξάτου , eν
θα διαμορφωθεί και η
τελιή rpόταση πpoς
τα Δημοτικά Συμβού
λια των πέντε Δήμων
του Νομού , npo
μένου αρχικά να
ψηpιστεί τό αυτά.
Για να nροχωρήσε
το έργο, θα rpenεi
αpχκά να δημου Υηθεί ένας σύνδεμος μεταξύ των
nέντε Δήμων , σε
να μπορέσεινα
mpοχωρήσα η δια
δημοτική συνεργοΌταν πλέον η διαδικοσία αλαληρθηκε και αναδεί
θηκε ο τελκός ανάδοχος, είχανήη περάσει 6 μήνες σχο Βουλή προς το Υπ. Εργασίας για το η συμβαίνει με η
λικής χρονιάς οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου διαδικασία των σχολικν γευμάτων και δεν είχαν ξεονή
Δράμας σαίζονταν με πρόχερα γεύματα , τα οποία τελκά σα μέχρι τότε
αποδείχθηκε ότι παρουσίαζαν ορκετά προβλήματα και
όταν άρχισε η κανονική στιση, αυτή κράτησε μόνο τρες έδωσε η υφυπουργός Εργασίας κα Δόμνα-Μαρία Μoganμήνες μετά βίας !
Σχολικά γεύματα στα Δημοτικά σχολεία
Κάτι ανάλογο παρατηρείται τρα κα στη σίτση των Δη καθυστέρησε .
ματικν σχολείων της Π.Ε. Δράμας που επλέχθηκαν για
τη στιση των μκρν μαθητν , από το πρόγραμμα του κα Μχαηλίδου , πap ' όλα αυτά eπισημαίνει στην απάνΥπουργείου Εργασίας .
Η Δράμα, έπρεπε να περμένει δύο σχολικές χρoιές
πρακειμένου να ενταθεί στο σχςικό πρόγραμμα, από το με την αριa 1590/2/24-4-2019 Απόφαση του
οποίο συνεχς αποκλειόταν , με αποτέλεσμα να υπάρ - Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ ενέκρωε τη διειέργεια ανοοτού
ξουν έντονες διαμαρτυρέeς τα προηγούμενα χρόνα από διαγωνισμού με αντοείμενο την παροχή σε ημερήσα
τους βουλεuτές της Δράμας
Τελικά, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμας Επαίδευσης Δρά - μής ζστν γευμάτων σε 185.311 μαθητές Πρωταβάθ μας επλέχθηκε από το Υπουργείο , να συμμετάσχει με μιας Επαίδευσης σε 74 Τμήματα (Δήμους και
1.078 σχολικά γεύματπακαι eπλέχθηκαν γ' αυτό 10 συνο - Περpεpeακές Ενότητες ) της χρας , κατά τη σχολική
Μκά σολεία σε όλο το Νομό για να στιστον οι μικρο Tm Προγοάμματος καθυστέρησε σε ορ μαθητές .
Σύμφωνα με τον υποτθέμενο προγραμματισμό του Υπ. σμένα Τμήματα της Διακήρυξης. μεταξύ των οποίων και
Εργασίας , το πρόγραμμα αναμενόταν να ξpκνήσει από αυτό της Περιpεpeιακής Ενότητας Δράμας , λόγω άσητην 1η Νοεμβρίου κα να ολοοληρωθεί στο τέλος της σχο- σης ένδοων μέσων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδιλισής χρονάς 2019-2020 , παρ ' όλα αυτά όμως , το 2019 κασίας.
έφυγε και σε 10 μέρος περίπου φεύγει και ο Ιανουά ρος
Ερτηση . Κεφαλίδου
Στις 12 Δεκεμβρίου 2019,
η βουλευτής Δράμας του
ΗΝΑΛ κα Keφολίδου , eίχε
καταθέσει ερτηση στη
Σης 3 Ιανουαρίου 2020, απάντηση στην ερτηση
είνα κάτι nou θα μπορούσε να γίει
πραγματνκότητα.
Σκοπoς του καταφυγίου αδέσπστων
ζων σε ένα κεντρνό σημείο της ΠΕ.
Δράμας , είναι η συγκέντρωσή τους
εκε, μέσα ε ένα φυσό περβάλλον,
προνεμένου να αδειάσουνοι πλατίες
και α δρόμα των πόεων και χωριν,
που βρίθουν από αδέσιστα σκυλιά.
Τα onοίa μάλιστα το τελευταίο χρoδιάστμα, γίνονται αφενός αneε
τικά , αλλά οoμα, κνδυνεύουν κα από
λίδου η οποία κάνει αναφορά στη &αγωιστική διαδικασία και εξηγεί ότι υπήρξανένδικα μέσα- γr αυτό και
Αν και δεν δίνετα σαφής απάντηση από την υφυπουργό
σία για
τησή της:
Στο πλαίσο της ως άνω αρμοδιότητας ο Οργανσμός
πραγματοποίηση
ηΤ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
του έργου.
1Δακηικο
Ο δήμαρχος Δοξάτου
κ. Σεκερίδης
Η επόμενη συνά
τηση των δημόρχον
πς φόλες που pνουν κάποιο οσυνείδητοι με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και ά
λους αρμόδιους nou σχετίζονται με το θέμα ,
Η πpωτοβουία ανήeε στο δήμαρχο Δοξά αναμένετα να γίει την ερχό μενη Δευτέρα και
ότως τόνισε οκ Ζεκερίδης, συζητήσαμε για
νάντηση μεταξύ των δημόρχων Δοξάτου κ τα nοσοστά συμμετοχής των Δήμων μας στο
Ζεχερίδη, Δράμας κ Μαμοάκου, Κ. Νευροκο - έργο, είδαμκ mως λετούργησαν άλλα Δήμα
Καγιάο - πoυ έχουν συνεργαστεί και πς συμκροτούν
τα οι σύνδεσμο μεταξ Δήμων και την ερχό μενη Δευτέρα θα anο κpυστολσουμε τη
μορφή nοu πρέπε να πόρει το κάθε Δημοτικό
βάση, υπηρεσν παρασκευής-συσκευασίας και διανοσυμπολτες μας για να τα εξολοθρεύσουν.
του κ. Ζεκερίδη και ή δη υήρξs η npτη συχρονιά 20192020
πίου κ . Κυpδη , Παφανεστίου
γλου και Προσοτοάνης κ Αθανοσιάδη , εν
παραβρέθηκαν aμό διο ατιδήμαρχοιατό π
Δοξάτο καιτην Προσοτσάνη όπως και επρό
σωπαι φλζuικν οργανσεων .
Φυσκά το πρό λημα δεν λύνετα μόνο με
τη δημουργία ενός κεντρικού καποφυίου ,
αλλά με τον πλήρη και αυστηρό έλεγχο των
α8έστστων , αλλά και των δεσποζόμενων
ζων και τους αυστmpoύς ελέγχους για το
πόσυ από τα δεστοζόμενα είναι τοπαρισμένα
κα όλλα .
Ζεχερίδης: Αναγκαιότητα
το κατοφύγιο αδέσποτων
Μλντας στυν-n.T ο δήμαρχος Δοξάτου
Συμβούνο για να προχωρήσουμε .
Αnαντντος σε ερτηση αν θα κατατεθεί
πρότοση στο πρόγραμμα Φλόδημος b, ο κ .
Ζεκερίδης τόνισε ότι poζόμαστε να καταθ
σουμε την τεχνκή έx0εση για να μπορέοουμε
να συμπεροληφθούμε στο Φόδημος, εnειδή
meavov οι προτάσεις να είνα nολύ πeρισο
ς στό τα διαmθέμενα κεφάλαα κα προ βλέπεται ότι θα πρoηγηθούν α σύνδεσμο
μεταξύ Δήμων ατό τις μεμονυμένες απή| σελ.3η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
σελ5η
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
ΒETNAΣ Σ1Ε
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
OPA Su
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpnon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπω:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Δημήγμης
Πετράαουλος
, 24η
Αργένηη
KYPARAOM
19 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
OPA Eua
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
.2σπτδου
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεκόνσης
η εξέλιξη στη εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
Είκος
Παλοβάνης
Οppέoς
ΠαnαδόEeo:
Λετέρης
Δημημάnουλος
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέpnxo-ήplex oγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηράφος
Π 5aσοdlau
Ομμάτα Δακρωμένα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
B yaaχa ένα
πάνεα 8πλα 6ας αξόπέoα
μαθράπστροάωτο
aαμ αρωωου
o ΗΜΟΣΑ ΟH
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
www.poinos-tooer

Τελευταία νέα από την εφημερίδα