Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

12oC, 20:00

9oC - Υγρασία 71%-96% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:58 - Δύση ηλίου: 17:43

€0.80

ÅðéóôñïöÞ óôç âßá...

Η διπλωματία είναι η κατεξοχήν τέχνη της υπερίσχυσης διά του λόγου, στη θέση της ατταβιστικής σωματικής βίας. Ουσιαστικά, είναι ένα περίτεχνο σύστημα διαφύλαξης των φιλειρηνικών εκλογικεύσεών μας και δεν αφορά την ουσία των εγγενών τάσεών μας. Εκλογικεύσεις αναγκαίες, στον συνεχή αγώνα διαφύλαξης της θέσης σου,
που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τρόπο ζωής ακριβώς όπως και τον πρωτόγονο.Ίσως λοιπόν να ζούμε τη δια της υψηλής τεχνολογίας απλοποίηση και διάχυση του πολέμου και μαζί, την καθίζηση του εν λόγω συστήματος. Εξάλειψη κάθε διεθνούς και εθνικού θεσμού, κατάργηση των μοντέρνων ορίων μεταξύ πολέμου ως έκτακτης κατάστασης διακριτής από την ειρήνη, εγκλήματος και νομιμότητας, βίας και μη βίας. 3>>

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5042

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Óôïí… äñüìï ôïõ óêïõðéäéïý
Ðñï÷ùñÜ ìå ãñÞãïñá âÞìáôá ç õðïãñáöÞ ôçò ðñïãñáììáôéêÞò óýìâáóçò ôïõ
ÖÏÄÓÁ ÊÝñêõñáò ìå ôç
ÄÉ.Á.ÄÕ.ÌÁ. êáé áíïßãåé ï
äñüìïò ãéá ôç ìåôáöïñÜ
ôùí áðïññéììÜôùí...
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ. Άκρως ενδιαφέρουσα και
αρκούντως εποικοδομητική χαρακτήρισε την επίσκεψή της, χθες, στην Κοζάνη και στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. η Μερόπη Υδραίου. Η πρόεδρος του
Φο.Δ.Σ.Α. και Δήμαρχος Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων μιλώντας στην
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εμφανίστηκε απόλυτα
ικανοποιημένη απ’ όσα είδε, αλλά κι
απ’ όσα συζήτησε με τους ιθύνοντες της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. το μεσημέρι της Παρασκευής. «Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά όλη την διαδρομή που θ’ ακολουθήσουν τα σκουπίδια μας. Πώς γίνεται η επεξεργασία τους και πώς τελικά το υπόλειμμα καταλήγει για υγειονομική ταφή
στον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Υ. Είναι πολύ
σημαντικό που ο χώρος αυτός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο εργοστάσιο» τόνισε η
Μερόπη Υδραίου
Σελίδα 5>>

"¸öõãå" ï
ôåñìáôïöýëáêáò
ôçò Ëåõêßììçò
ÁíäñÝáò ÂÜñåëçò

Ôï Ó÷ïëåßï
Äåýôåñçò Åõêáéñßáò
óôéò ÖõëáêÝò ÊÝñêõñáò 7>>>

Ìðáßíïõí êáé ïé
îåíïäü÷ïé óôçí
áíáêýêëùóç ñïý÷ùí 4>>

4>>>

«Êáßãïíôáé» ãéá âáèìïýò
ÁÅË êáé Èéíáëéáêüò
15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα