Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ιpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12431
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η κυβέρνηση συγκροτεί επιτροπή από επιφανείς οικονομολόγους
Νέο Σχέδιο Ανάπτυξης της οικονομίας
Μείωση 30% στο τέλος
Στις 22/1 η πρτη
Ψηφοφορία
επιτηδεύματος για το 2020
Τη μείωση του Τέλους επιτηδεύματος από το 2020 εξετά .
ζα η κυβέρνηση.
Η μίωση θα εναι της τάξης του 30% ετησίως ( από 160
εκατ. από το 2021 έως κα το 2023) . Αυτό σημαίνει όπι το
Τέλος από τα 650 ευρ θα μειωθεί στα 455 ευρ για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και στα 700 ευρ για τις επ χαρήσει .
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα από το Τέλος
Επιτηδεύματος ανέρχονται ανέρχοντα για το 2020 σε 432
εκατ. κι αυτά αντλούνται από περίπου 611 χιλιάδες ασκού ντες επιχυρηματική δραστηριότητα, ανεζαρτήτως αν το
εισόδημα τους είναι μικρό , μεσαίο ή μεγάλο.
για την εκλογή
Σακελλαροπούλου
AANKA BEOK
1Hom .
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου
Du. ndohobluh u 12apl ng
την εκλογή του νέου Παοέδρου
της Δημοχρατίας . Ο ποωθυπουρ
γός ανακοίνωοε πρόταση για νέο
Πτ4 είναι η πρόεδρος του Συμ.
βουλίου της Επικρατείας ΑικατεSύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης , συγκροτείται Επι- τροπή για την εκπόνηση του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για την
ρίνη Σαχελλαροπούλου.
Η διαδικασία θα γίνει σύμqωνα
με το άρθρο 32 του Συντάγματος
Υπεγράφη η αΦάση 1
της συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας
Ελληνική Οικονομία . Η Επιτροπή αποτελείται από οικονομολόπου ορίζει ότι: Διεξάγονται πέντε
γους που συνδυάζουν επιστημονική εξειδίκευση, διεθνή καταξίωση, γνση της αγοράς και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού οικοψηpοpορίες ανάμεσα στις οποί.
ς πρέπει να μεσολαβεί διάστημα πέντε ημερν . Στην πρτη
και δεύτερη απαιτείται αυξημένη
πλειοψηφία 200 ψήφων, εν στην
τρίτη 180. Αν και οι τρεις αποβούν
άχαρπες ακολονθεί τέταρτη ψη .
φοφορία , στην οποία απαιτείται
απλή πλειοψηgία 151 βουλευτν κι αν κι αυτή αποβεί άκαρπη
η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατί.
aς θα εκλεγεί με σχετική πλειο νηφί .
Ενα ιστορικό βήμα : ο Τραμπ χαιρέτισε την εμπορική
συμφωνία που υπέγραψε με τον αντιπρόεδρο της κινε κής κυβέρνησης Λου Χt, η οποία βάζα τέλος στην πρωτο
φανή αντιπαράθεση των δύο μεγαλτερων οικονομικν
δυνάμεων του κόσμου .
Η Κίνα δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει επιπλέον αμερικαν
κά προϊόντα αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά
την επόμενη διετία . Αυτές οι επιπρόσθετες αγορές αυτές
βασίζονται στο επίπεδο των κινεζικν ισαγωγν ου
2017, δηλοδή πριν ξικνήσει ο εμπορικός πόλεμος.
Σταπροϊόντα που δεσμεύτηκαν να αγοράσουν οι Κινέζο
από τις ΗΠΑπιριλαμβάνονται βαριά μηχανήματα , φορμα .
καυτικά δη, αυτοκίνητα , σίδηρος και χάλυβας αλλά επί
σης και κρέας, δημητριακά και βαμβάκι
νομικής πολιτικής .
Πρόεδρος είναι ο Χριστόφορος Πισσαρίδης (φωτό) ( καθηγητής
του LSE και Πανεπιστημίου Κύπρου , Βραβείο Nobel Οικονομικν
2010) και αναπληρωτής του ο Νίκος Βέττας (γενικός διευθυντής
1ΟBE, καθηγητής ΟΠΑ) Λοιπά μέλη της με συντονιστικό ρόλο είναι
οι Δημήτρης Βαγιανός (καθηγητής στο LSE) και Κωσταντίνος Με
γήρ (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yale).
Η Επιτροπή θα υποβάλλει έως το τέλος Ιανουαρίου προκαταρ κτική έκθεση που θα εντοπίζει αφενός τους κύριους άξονες στους
οποίους πρέπει να στηρίζεται η ανάπτυξη της οικονομίας , αφετέ ρου τις βασικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη πορεία και το
σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης.
Σευψηλό 12ετίας ο δείκτης
Οικονομικού Κλίματος
Αεροδρόμια: Στα ύψη η διακίνηση | Ετοιμάζεται η πλατφόρμα
το 2019
yια τη νέα ρύθμιση οφειλν
Τίνεται προσπάθεια η πλατφόρμα ατη ούθμιση
οφειλν σε 24-48 δόσεις να είναι έτοιμη τον Φε.
Ρρουάριο , είπε ο υφυπουργός Οιονομικν, Απ.
Βεσυρόπουλο, σε συνάντηση του με το ΕΕA . Όποιος
μπει στη ρύθμιση των 12 δόσεων θα μπορεί να μεταπη δήσει στις 24 και αντίστοιχα αυτός από τις 24 θα μπορεί να μεταφερθεί στις 48.
Πραιτέρω βελτίωσε κατέγγαψε τον Δεκέμβριο ο δεί .
1χτης Οικονομικού Κλίματος και διαμορφθηκε στις
109,5 από 107,0 μονάδες τον Νοέμβριο, με αποταεσμα
να βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο τον
2007, όπως ανακοίνωσε το 10BE. Η νέα ανοδιχή τάση του
δείχτη οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των προσδοκιν
στις Κατασκευές και στις Υπηρεσίες .
Dex0 σημείωσε η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αε ροδρόμια την χρονιά που μας πέρασε με τους επιβά .
τες να φθάνουν τα 65,4 εκατ. Το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου .
Δεκεμβρίου 2019, προχύπτει άνοδος στην αεροποριχή κί
νηση της χρας , 5% , αφού ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατν έφθσε τα 65.385.004 εν το αντίστοιχο
διάστημα του 2018 είχαν διαανηθεί 62.292.191 επιβάτες.