Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιχορήγηση 24,5 εκατ. για ανάπτυξη ερευνητικν έργων
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5644 Παρασκευή 17.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Ετήσια μείωση
2,8% στον
Γενικό Δείκτη
Τιμν Εκρον στη
Γεωογία
-Κτηνοτροφία
65,4 εκατ. επιβάτες
>>> Τελ
> Τελ
ΥΠΑ: Νέο ρεκόρ διακίνησης επιβατν και πτήσεων
Στα 4,96 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα του
δερ 1μαμα
Ιτμαμα
Entersoft:
Η εξέλιξη των Δεικτν Τιμν
Εισρον και Ερον με έτος
βάσης 2015-100,0 για τον μήνα
Νοέμβριο 2019 , σύμφωνα με
προσωρινά στοιχεία, έχει ως
εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν Εx ον στη Γεωργία-Κτηνοτρο
φία (χωρίς επιδοτήσε ις) του
μηνός Νοεμβρίου 2019,
σύγυριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Νοεμβρίου 2018,
παρουσίασε μείωση 2,8% Μαι
αντίστοιχη μείωση 0,5% στη
σύγuριση των στοιχείων του
Νοεμβρίου
αντίστοιχα του Νοεμβρίου 2017.
εξηρρόν για την πέμεη τρετία
για ην επομενητου
Η μείωση του Γενικού Δείκτη
Τιμν Εκρον κατά 2,8% , τον
μήνα Νοέμβριο 2019 , σε σύγμο
υση με τον αντίστοιχο δείχτη του
Νοεμβρίου 2018 , οφείλεται στη
μείωση χατά 3,5% του δείκτη
τιμάν της φυτικής παραγωγής
και χυρίως στις μεταβολές των
ομάδων : ελαιόλαδο , βιομηχανικά φυτά,λαχανιμά και νηπευτι .
κά και πατάτες και σπόρου
Διπλοεγγραφές
ΓΠΝΤΕΑE Τ
Αλημείες ΣΥΡΖΑ με ην εκέλεση
τw ΠΔΕ κτγγάλει ο Σκλακίνης
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν Εοον κατά τον μήνα Νοέμβριο
2019, σε σύγκριση με τον δείτη
του Οκτωβρίου 2019 , παρουσίασε μείωση 1,7%.
Αλχημείες στην εκτέλεσην συμβάλει στη διεύρυνση του
υπερπλεονάσματος.
Η πρακτική , σύμφωνα με
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσε ων το 2018 cλλά και
ο μέσος σταθμικός Δείκτης
Εκρον του
Δεπεμβρίου 2018-Νοεμβρίου
δωδεκαμήνου
συνολικά στα χρόνια της διακ - αρμόδιες πηγές , ήταν η εξής:
υβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατήγ- διαπιστνοντας
γειλε σήμερα ο upτουργός ατορρόφησης των κονδυλίων
Οικονομικν
Σχυλαάκης.
Σύμφωνα με στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου τα οποία κής Κυβέρνησης όχι προκει
παρουσίασε, το 2018 για μένου να γίνουν πραγματικές
παράδειγμα , εν όλες οι
πραγματικές
δαπάνες της Γενικής Κυβέρν- δημοσιονομικό αποτέλεσμα
ησης ήταν 4,972 δισ. ευρ , με
"παρκάρισμα πόρων" το ΠΑΕ
έμφάνισε , υποτίθεται , επενδύσεις 6,237 δισ . ευρν . Η
διαφορά των περίπου 1,3 δισ.
ευρ , όπως υποστηρίζουν
aρμόδιες πηγές , οδήγησε σε
ωρειοποίηση της εικόνες απο
gροφητικότητας του Προ- έκθεση της τφίτης μεταμνη μογράμματος, περιορίζοντας τη
φαινομενική υποεχτέλεση, η
οποία ούτως ή άλλως είχε σημνει τους τόνους.
αδυναμία
σε σύγιριση με τον
2019,
αντίστοιχο δείπτη του δωδεκα
μήνου Δεκεμβρίου 2017 Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε
αύξηση 0,5%.
του ΠΛΕ, το υπουργείο Οικονομικν έκανε μεταφορές
κονδυλίων σε φορείς της ΓενιΘεόδωρος
Οι τέσσερις πηγές οηματοδότησης ενός φιλόδοξου προγράμματος εξαγορν άλων εταιρειν μέσα στην επόμενη
τοιετία. Το άλμα της περυσινής κερδοφορίας, οι θετικές προ
οπικές και η δρομολογούμενη μετάταξη στην Κύρια Αγορά
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν Εισeον στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2019,
σε σύγκοιση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Νοεμβρίου 2016 ,
παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι αύξησης 2,5% που σημειθηπε χατά τη σύγμριση του Νοεμ
βοίου 2018 με τον Νοέμβριο
επενδύσεις , διότι σε αυτή την
επενδυτικές περίττωση θα επηρέαζαν το
του ΧΑ.
Ποσό που θα μπορούσε σχε
τικά εύκολα να προσεγγίσει
ή και να ξεπεράσει τα δέχα
εκατομμύρια ευρ εκτιμάται στής
ότι θα έχει τη δυνατότητα να
διαθέσει η Entersoft μέσα κυμαίνονται σήμερα τα ίδια
στην επόμενη τριετία για
εξαγορές άλλων συμπληρω- ευρ στις 30/6/2019).
ματικν επιχειρήσεων του
κλάδου πληροφορικής. Το
ποσό αυτό θεωρείται σημαντικό για τα μεγέθη της γνωεταιρείας , καθς
περίπου σε αυτό το ύψος
(εκτός εάν οδηγούνταν σε
market based investments),
αλλά απλς και μόνο για να
φανεί στα χαρτιά ότι το ΠΔΕ
είχε μιχρότερη υποεκτέλεση
από την πραγματική . Τις κδιπ
λοεγγραφές στο ΠΛΕ είε
επισημάνει η Κομισιόν στην
2017.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη
Τυμν Εισρον κατά 1,1% , τον
μήνα Νοέμβριο 2019 , σε σύγμο
ιση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Νοεμβρίου 2018, οφείλεται στη
μείωση χατά 1,4% του δείκτη
τιμν των αναλσιμων μέσων
ναι αυρίως στις μεταβολές των
ομάδων : ενέργεια και λιπαντι
κά και ζωοτροφές .
κεφάλαιά της (10,2 εκατ.
νιακής αξιολόγησης τον περασμένο Ιούνιο, χωρίς όμως να
Created by Universal Document Converter