Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
18 01

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.01.2020
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1139
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

Θήλια τα χρέή προς τήν έφορια

ακαταςχέτο

Έτσι, δεν μπαίνει
«χέρι» στα λεφτά σας
*Ασφυκτικό pressing για όσους δεν μπήκαν στις 120 δόσεις
*Ποια ποσά δεν μπορεί να «ακουμπήσει» το κράτος
*οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η σταδιακή αποδέσμευση
*Αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Στην κόψη του ξυραφιού ακροβατούν σχεδόν 2 εκατομμύρια Έλληνες
που έχουν χρέη στην εφορία και βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με δέσμευση του τραπεζικού τους λογαριασμού.

σελ. 12-13

η δημοτική αρχή ηρακλείου Αττικής, μετά από 19 μήνες, προσπαθεί
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

το μήνυμα-προςκλήςή του
π. μανουρή ςτή δήμοτική αρχή

Κοσμοσυρροή στην κοπή
πίτας της δημοτικής
παράταξης Ν. ίωνίας
«Δημιουργία Αλληλεγγύη»

το αδιαχώρητο στην κοπή της πίτας στην Ένωση ςπάρτης μικράς
ασίας νέας ιωνίας.

Χτύπησε… «πράσινο»
η ανακύκλωση
στο Δήμο Χαλανδρίου

Regional Media awaRds 2019
Τeσσερα βραβεiα για
τον Χ-τύπο, το xtypos.gr
και το syneidisi.com

Νέα δεδομένα αλλά και μεγάλες ανατροπές στον πολιτικό χάρτη
φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος που ψηφίζεται άμεσα από τη Βουλή
και θα είναι εντός των επόμενων ημερών Νόμος του Κράτους.
σελ. 10

ΧΕίμΕρίΝΕΣ

2020

4 ανατροπές μέςω του
νέου έκλογικου νομου

σελ. 21

τι δέιχνέι προςφατή έρέυνα

το παραςκήνιο για τήν
έπιλογή ςακέλλαροπουλου
μέτωπική ςυγκρουςή

σελ. 15

έκδήλωση αντάξια
του ιστορικού συλλόγου

νέα έποχή ςτήν προέδρια

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο ως προς την απόφαση του πρωθυπουργού να προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας την
Πρόεδρο του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.
σελ. 11

σελ. 5

ΕΚΠτώΣΕίΣ

ΞΕΚίΝηΣΑΝ ΔυΝΑμίΚΑ
μΕ ΠροΣφορΕΣ έως -50%!
προταςέις αγορας

σελ. 16-17

σελ. 22-23

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

η κινητοποίηση
του κόσμου δίνει
λύση για το γήπεδο
της Πρασίνου Λόφου