Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1ιτμένο lμνι! WWπμβλιυν κα κίν
θρν πεΜήe:
: Κρήτη
ΑΡΟΜΟΣ ΦΥΛΟΥ 5835 -ΤΜΗ 16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-www.neakritigr
ΣεΝ 9
Εν κάποια ακίνητα δεν αξιοποιούνται..
1εκατ. σε ενοίκια
ΟΔήμος Ηρακλείου
ΠΕΒΙΟ
πεΡπρεr Π μεακαα
ΛΑΑR. .
ΟΗδιαμάχηγιατονπαλιό"Φάρο" φέρνειστηνεπιφανειατις ανάγκες στέγασης υπηρεσιν
καιδραστηριοτήτωντου Δήμου ΣΑ23
ΕΑΣΗ Σε1
ΠΕ Σε 14
Αγρότες Σ 13
Καταργείται
Eναίομέτωπο
των αγροτικν
φορέων για πς
αποζηιμισεις
ΕΝΛΛ: Σηνουν την υπαμΠριόττ ΣακΠλαροτούΠουαnερισο0ερΠιΟμα
ΗΚρήτη
n "Τοινή, της
αναζιτά
καιβρίσκει μείωσης των
εξωπλανίτηm συντάεων
ΣΕΛ 7
AEΠ Σ