Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiob imn.gα
Εoσο φoυρ tra
0o w ωp
ΠΑΡΑΣΗΣΜΗ πΑΟΥAΡoν 00
ΜΕΝΟΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΤΟΝ ΥΠΟΡΓΟ ONοΝΟΜΚON
ΚΑΑΝΑΤmEHΣ
590 εκατ. ευρ προς
ΧΕΜΕΡΝΕΣ ΒΝTTEα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Έρευνα Τμν κάνουν
οι καταναλωτές στην
αγορά της Κατερίνης
AMAMENOYN METANYTEPA
Πς θα γλιτσουν το
ασφαλιστικό χαράτσι
350 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ
τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
noεoεTA BNπτΟΣΕΟΜ
ΜΕΣΟ ΔΥΟοΜΕDN
ΡαΤΑΜΜΑΤΟΝ
ΧΡΗΜAΤΟωΤΗΣΗΣ
Μ κοή σάφση ουυuρpd ouοον
οωυpγύ ιή Drmaw
. δ eς οu ς ε0m p
peς M6 μ μ
Aδσμο α σμή opηon uσο
Faod ο popoς w φύ D4ηouκύ Eμητ ου pαd o δrς
Κοpς poνο do o
pe Tyolouση πκοος v
μ wmρήo μ mνoοp
αβ φπ τw ΕΜηκή
φrή Τρ
ΚΠΙΟΧΕ
popaμμό
Τιμοπόγιο Παροχής ΥΠηρεσιων.
Αυτογμο
Bohreorη muρ 19 Ιoουaο
a μοdς αmo, αoκς 0)
pou κ0 μο 30
6ipouapοu . Mo ν eη Μρκή
19lοουοίυ α aήμ o on
ο οηάςς σηνw d a.
καοος ω n ooοw
5μφκ ς npo
αpoς προμοτ έpο
οοpaς
Οι επιπτσεις της
Ψηφιοποίησης στην
αγορά εργα σίας
ΜΕΠATΕNΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠEONTΑ
αΗ Πιερία και το
στοίχημα της
Ανάπτυξης
Καλέςοι προθoυς, maτro
όμως σχυδιο& πρόγpομ
Τoopo npρέβίημα πό τη δnpή noγή
ν ημν δovth ο ς φα.
w μς oρίας οος
ττυ poά η δύη η Μηκή
Εptaς aαι μος α ς a κow
οννd - κό pμ
φpς ηpo κη θnμή
raoη oά με πν ροη my oa
asθampον στς όpους po, οe
σοMνΚ δκ ΜΟΑΜΑ
Επίσκεψη του Μητροπολίτη
στο 5ο Γενικό Λύκειο
Της Μiς Mh
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Το δo roΛο
ΚαnKΗΑ
Τmopη 5
Ιoοupiυ tίy mν
εοpήή ο
εua o δoel
τνnoupη ου
Σφa όu
Μη oυ
Knp, Κηάns
onaμονος .
rapyku omo
πio o
πτμ ν
Spάo Του ow
κμ ης ς
κdηg μς
Σrνnpoφση
οonμη ο
Πeς 4
τtrμαmς
κ ouν ς
πόpας
mpadoçia
wwmνs
cυKω Τν
"p τιξη ας Παρ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
wrarν κτ a
ΛΛΕ ΛΕuΤΙΝ
ΚΑΤΕΣΗΝ!
ΓΕΠΡΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΩΤΙΚΑ
Σε εξέλιξη εργασίες
αντιπλημμυρικού έργου
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Χίξουμε σχσος εμπιστοσύνης
ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ & ΕΝΠΕΟΣ
Μι τπροϊντα mοoτητας στις
καλύτερες τμές Το
| εξειδαμέo μας προουmκό , ους
Εγνόμeστι οίύτερο
απorLlsoμα.
Ενα οημpό υ
ο ατo σνοί
apod ηα
δημnv uεn ό η
ΔΕΥΑΚΟ
ουμόνο ση
op ηw ed
Iepoμοu , .
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-1-20
αναsμμ.
T.2351039303 & 34886
"ΠΙΕΡΙΔΑ
konstadin idislive.com
Αμ δυτmirtς Ν. μέσm
rrν εtb η θ nmaιnουν
Τη κορεντκά τμίμn του Eυ λtγυ
tni aι " ΕΙ ΑΙΑΤ ΑΣΙ"
WE O KIWI
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΛ1 ΙΔΙΣ
meπιεφικ toμαs
Σος πρooκαλούμε στην Ημερίδα με θεμα
concrate
4ατόΜ
"Αγαπάμε το Ακτινίδιο Πιερίας .
Συλλέγουμε Στοχεία Αναλ ουμε Δεδομένα,
Σχεδιάζουμε το Μέλλον
τη . 2351D76959
ΠκΕταηΗ StΚατερινη
osίopομioφοetεm ντοl,οη
nωλουνται αυτονομα διαμερισματα
| στην Λεπτοκαρωο Πρίως οπό S2τμ.
ίνε eθτμ εοντά στην θάλασσα.
Επαγγαλματικα σκίνητα και
οικάπεδα rvtάς aτrainυ Μni 4aτ
στην λαπτοκαμυά και μλίκαι
Aiκngραυ.
Σάββατο 18Ιανοoρίου 020
Medieranen Vilsge Hotel, Παραλία Κατεpnης
opa πpooελυση, uu i1υ π.μ
yamoμε το Ακτηνδιο Πιεpίας και το κάνουμε πρόξη!
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
π21510 11 , 6970 101 550
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
ΓΙΑΛΕΝΟΣ SROHoo
iconshare
nTonοΙΗΜΕΝΗ MΟNAΛΑ
ουαρ ΡΙΟ6ν