Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΕΓΗΘΕΞΕ ΑΛ ΕΤΕΒΕΣΕ ΜΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑNΔΘΕΧΑΪκο
Δεν άντεξε στο ΟΑ ΚΑ ο ΠΑΣ
Σel 15
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 16
Ιανουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6503
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΕΤΕ
Ξexωρίζει για την Ποιοτική
uΒΡΑTEΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΕΕΙΣ
ιΚουτσουρεμένου
φιλοξενία ττης η Ήπειρος
Στους αγαπημένους Προορισμους
των επισκεπτν βρέarκαν τα Γavνινα και για τον μηνα Νοέμβρο,
σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία nou Παρουσια zει το
ΝΣΣΤΕ. Η Ηnειρος αζιολογείται για
μία ακόμη φορά με αμστα γεγονος
ιδιατερα σημαντικό ενω αξιοσημε! ωτο είναι Πως για τον ίδω μηνα η
Ηπειpος καταγραφει την υψηλότερη
τιμη κρατησης στα ξενοδοχε ία
τριν αστέρων ενω στα ξενοδοχεία
Πέντε αστέρων κατέχει την εκτη
8έση oπως κα στα ξενοδοχεία τεοσαρων αστέρων.
και με καθυστέρηση το Ιωάνwwνα- Κακαβιά
ΣΕA. 3
Σε κλίμα συναίνεσης
η ίτa του ΠΙΝ
Την καθιερωμένη εκδηλωση κος
της πρωτοχρονιάτικηnς Βασιλόππας.
Πραγματοnoinoε το πρωl της Τετάρ της , η διοίκηση και ο Σλλογος
Εργακομένων του Πανeπιστημιακού
Νοσοκομείου lωανiνων.
ΣΕΛ 7
ΠαιΟΣ Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πρωταθλήτρι ο στις
συδαπεριφερειακές ανισύτmες
n Ήπειρος
Ένα εζaφετικά ανησυχητικό Υεγονος , ότι ο5ονονται οι ενδοπεριpε
ρειακές ανισότητες, nou καατέκτη σαν
την Ηπειρο ως Προς αυτό το δείκτη
στην πρωτη 8έση στην Ελλάδα ,
καταγράφει η tpευνα του καθ nγntή
του Πανειστημίου lωανννων.
Mικάλη Δκκομμχαλη .
Νέα δεδομένα για το nολna8ο φγο Γιaννενα-Κακαβιά , συνtxεια και κατάληζη της Ιόνιας 0δο0 ως τα σύνορα με την Αλβανiα , Προκtnουν ano τη σημερινή κυβέρνηση, σμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτή Ιωανννων Dupγou Αμυρά . ΣΕΛ. 4
ΤΑΠΟΟΤΑ ΜΕΣΑΚΑΝΗΣ ΠΟ0ΤΗΤΑΣ ΤΑ
ΑΝΑΛΟΣΜΑ.ΜΕΛΗ ΟGAΛΑΣΟΙΔΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ CMΗΤΗΡΙΑ ΣΠΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣΔΥΠΚΗΣ
|Πως δρουνα ικλματα
Ι διακίνησης προσφύγων
ΣΕΛ. 4
ΘΕΤΙΚΟΙΣΟΖΥΠΟ Τ0 2019 ΠΑ
ΤΙΣ ΕΠΧΕΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Περισσότερες εγγραφές
από τις διαγραφές
ο Προεδρος του
Ιωαννίνων Δρ Δημήτρος Δημητp .
ου , επισηημαίνει τις ελπιδοφορες
Τα napάλα της Ηnapου xρησιμοοφύνται
| ευρeως αno τα κικλαματα nouδρουν ανε| λεγκτα στη χρa μας για τη διακίνησn
Προσφύγων Προς τις χρες της Δυτικής
|Ευρnnς
|Με Πλωτά μέσα κακής no ότητας εnxz| ρούν έναντι αδράς αμοιβής να μετακινη| σουν τους μετανάστες κιρίως τις νυκτερινς ωpες
Οnως nσημαίνουν στελέη τoυ λιμενικου
| για τις μαακινησεις χpησψαιοούντα
καναλσμα. μελη τα αnoia εάν συλλη|φ8ούν η χάσουν m n τους δεν θα εn|ρεαστεί n ουργία του κυκλίματος
| και θα αντικατα σταθούν qμεσα
Επιμελητηρίου
Κατέρίναι Σακελλαροπουλου
για πρόεδρος της Δημοκριτίας
Προοπτικές της επιχειρτματικότητας
για το 2020, Πou anορρέουν anό το
θετικό ισο rύγo μεταζ εγγραφν
καα διγραφων των επεειpήoεων
ετσι onως αnoτunθηκαν μετα και
την απoτίμηση στις 31/12/2019
μέσω των ηλεκτρονικν στo Εeίων
του ΕΜΗ .
ΜΕ ΔΙΑΓΤΕΛΜΑ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣ ΟΤΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕΗ ΕΟΤΗ HΕ ΝΑ.
ΧΛ. 6
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 10