Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Ε β ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ,
δ ο μ α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ τΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ
η τ η Π ο λ ι τ ι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
κ ή Ε φ η μ ε ρΑΦΙΞΕΙΣ
ί δ α ΔΥΟ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ
Π.Ν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ»
Δεξαμενισμός στην «Βιολαντώ» για
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ
2 μήνες 3
Εντάχθηκαν
επίσημα στο
«Στόχος η ομαλή
δυναμικό του
ένταξή τους στην
κοινωνία»

12

ΣΕΓΑΣ 9

ΦΙΛΙΑ ΜΗΛΙΔΑΚΗ,
EYES WALK DIGITAL FESTIVAL
Διεθνής
αναγνώριση
και καλλιτεχνική
σύμπραξη
στο Ιράν  7

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Αρ. φύλλου: 657 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

ΕΡΓΑ
ΚΑΙ
138
ΗΜΕΡΑΙ

 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Ν Ι Κ Ο Υ Λ Ε Ι Β Α Δ Α ΡΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ»
• «Πόλεμος
ανακοινώσεων» μεταξύ
Δημήτρη Μπάιλα και
Γιώργου Λεονταρίτη
για την «πατρότητα»
των μελετών  5

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΠΙΤΩΝ
• «Ανοιχτοί Ορίζοντες» 6
• Σύλλογος Εθελοντικής
Αιμοδοσίας 16

Ημερολόγιο Πεπραγμένων

• Κοινότητα Άνω Σύρου 11
• ΚΑΠΗ Άνω Σύρου 11
• ΑΙΓΑΙΟ Ραδιοτηλεόραση 11
• Σύλλογος Γυναικών 6
• ΘΠΟΣ «Απόλλων» 10
• Ομάδα Πεζοπόρων 6
• Φοίνικας Σύρου/ΟΝΕΧ 17
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
• Πώς διαμορφώνονται
οι νέες τιμές στις βασικές
κατηγορίες ναύλων 13
EDITORIAL

Το εύκολο και το δύσκολο

18-19

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
• «Ποδαρικό» στο 2020 με νέο Διοικητικό Συμβούλιο

7

Καιρός είναι ο δήμαρχος Νίκος Λειβαδάρας να πιάσει στα
χέρια του τη ζυγαριά και να ζυγίσει αντικειμενικά τα υπέρ και
τα κατά των πεπραγμένων από
την ημέρα ανάληψης καθηκόντων της Δημοτικής του Αρχής
μέχρι σήμερα. Το δύσκολο βέβαια δεν είναι να γίνει αποτίμηση των πεπραγμένων και της
προσφοράς των συνεργατών του
σ’ αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα. Το δύσκολο θα είναι να
γίνει όντως αντικειμενική αποτίμηση, ώστε η εικόνα της κατάστασης που πρωτίστως θα παρουσιαστεί στα μάτια του να είναι
η πραγματική.

Ο ΛΟΓΟΣ