Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑΝΗ Τ4
atσΚ HIΝ
ΥΑΝΙΝΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Α ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
E-mail: [email protected]
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΟΗΝΩΜ
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Φύλλου : 2855
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΧΑTΖΗΔΑΚΗ
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΣΤΟΥΣ NEW YORK TIMES
Συνάντηση των δημάρχων των ενεργειακν Δήμων με τον Ελίζα Φερέφα , οποία θα παρουσιάσει τις Βέσεις και τις μέχρ
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη στιγμής αποφόσεις της Ευρωπαίκής Επιτροτής.
πραγματοπουήθηκε την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στην Αθήνα
Στην συνάντησε, nou πραγματοπoήθηκε στο πλαίσιο της απο - οοτοίος , σύμφωνα με την απόpoση του Υπouρyuού Συμβουλίου, Κ με δεθη αναγoρση εηεα New Yok Tms . Μoλστα, αno λγγατατοσης, napeppeηαν ο Δήμαρχος Φλρνος και πpoεδpoς θα συμβάλει τό0ο στην επόνηση του Σχεδίου Μετάβασης όσο τελεί ιδαίτερη αναγνριση ια το ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ότι η συγκεκρ .
του Δικτύου Ενεργειoν Δήμων , Βολης Γαννάης , ο Δήμαρχος και στην επιβλεψη της εφαρμογης του Για το ητημα του μένη δημοσίευση πραγματοποήθηκε στην χριστουγεννιάτικη
Αμυνταίου , Ανθιμοο Μπιτάκης , ο Δήμαρχος Κοζάνης , Λάζαρος ηντικού noρoυ . ano τη ΔΕΗ ετppόστpε η διάθεση να καταβηθεί έκδοση της 24ης Δεκεμβρίου 2019 με ttλo Τα ελλήνικά κρα
Μαλούτας και ο Δήμαρχος Μεγαλόολης , Αθανάσιος Χριστο - το συντομότερο δυνατόν εν για το καυτό ζήτιμα ης ουνέχοης σιά επιστρέφουν στις ρίζες τους . Εκθειάζει το Ενομαυρο του
γιαννόπουλος καθς και ο Υουπουργος Ενέργειας, Γεράσιμος ης τηλεθέρμανσης σε όλες τις λίγνιτκες noλεις στους ενερ - 2016 του ΑΛΦΑ , Πou αγνρισε , την γεύση του τον περασμένο
θυμάς .
ο Υnouργoς και ο Υφυnουργός ενημέρωσαν τους δημάρχους μέριμνα έτοι στε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα πρoβλήματα συμπληρνουν φωτογραφίες του οινολόγου Αγγελου Ιατρίδη
ότι η πρωτη συνεδρίαση της Δυπουργιής Επιτροπτή, η οποία και να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες κατά τη διάρκεια στον αμπελνα , Τμήματος του αμτελνα , του κτιρακού συγκρ .
συνεστήθη για τη Δίκαιη Μετάβαση στις λιγνιτικές πεμοχές , ης απολιγντοποίησης.
θα πραγματοποηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, στην
οτοία θα συμμετάσχει και η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής , επίεψη του υποupγού το πρτο δεκατενθήμερο του Φερουροu
Τον γύρο του κόσμου έκανε η ανταπόκριση από το Αμύνταιο
της Florenco Fabricant για τα ελληνικά κροσά και με ιδιαίτερη
Eπίσης, όπ ούντομα θα οριαθεί Συντονστής υψηλού εππέδου , αναφορά στο ΚΤΗΜΑ ΑΛΦA, noυ δημοσιεύτηκε στην έγκριη
γειακούς Δήμους της χρας , τονίστηκε ότι θα ληpθεί ει0κη Αύγουστο, κατατάοσοντας το στην κορυφή . Το δημοσίευμα
οτήματος και του κελλαριού δίνοντας "εικόνα . στον αναγ Σομοωνα με δημοσιογραφκές πληροφορίες nρογραμματετα νστη της επιμελημένης διαδικασίας πaραγωης, νHA
Η επιλογή των Neww York Times να προβάλλουν το KΤΗΜΑ
ΜOA, και μάλιστα σε εορταστική έκδοση και περίοδο , αντικατοπτρίζει την σκληρή δουλειά nou , με επαγγελματισμό και με
ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΥΜΦΑΙΟ
Σημαντική Πρoβολη της Ολρινος και του Νυμφαίου προσέφ Ελλάδας- το αναφερόμενο στο Νυμφαίο . Μολιστα , καθς η Πεp0ο0 μεράΚ, 0 Μάκης Μουρίδης και ο Αγγελος Ιατρίδης
εραν δύο δημοσιεύματα της ηλεκτρονικής ενημερωτικής ιστοσελίδας timerida nou έγιναν το περασμένο χρνικό διάστημα . περίοδο που προσφέρεται για εκδρομές και αποδράσεις, και οστη και διεθνως και συναγωνίζονται 00τιμα ονομαστά κρασά
Τα δημοσιεύματα ήταν στην στήλη TRAVEL με τίτλο φυτογραφίες συνόδευαν την περγραφή , αpκετοί προσέθεσαν αλων Πεpοχων.
-ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΩ ΠΟ ΕΝΑ ΠΕΠΛΟ ΟΜΙΚΛΗΣ (όπως στην επιλογή τους την nεριοχηή μας
αυτές τις ημέρες ) το αναφερόμενο στην Φλρινα και Κομφ ,
οpιστοκρατικό , παραμυθένο-Το χωρι στα 1.350 μ υψόμετρο οκαλούμε , ως περιοχή , και άλλα παρόμοα
Πoυ αναγεννήθηκε πλήρως και έγνε από τα ωραιότερα της
δημοσιευση ήταν την εορταστική nερίοδο των Χριστουγέννων , ξεκινησαν το 1997. Η οξα των κρασν τους είναι πλέον γνωΑναδημοσιεύουμε τα δύο αυτά κείμενα και ελπίζουμε να np
ΚΟΜΨ0, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ , ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΠΛΟ ΟΜΙΧΛΗΣ..
Το χωριο στα 1.350 μ υφόμετρο nou αναγεννήθηκε πλήρως
και έγινε από τα ωραιότερα της Ελλάδας
Αυτή η Πόλη της Ελλάδας μοιάζει με χεμωνιάτικο καρτ Ποστάλ
- Τα αρχοντκά στο ποτόμι
Δεν είναι κοντά . Βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας . Αλλά Στα βόρεια σύνορα της χρας , στο νομό ολωρίνης , στα
Πραγματικά και ο δρόμος nou θα διανύσει και ο χρόνος που θα 1350 μ υψομετρ0, μέσα από τα δάση οξας ξεπροβάλλει ένα
σπαταλήσει κανείς , αξίζε .
Μια πόλη σαν τανία του Αγγελόπουλου .
Κρυμενη ανάμεσα στα ελατοδόση, συχνά καλυμμένη κάτω ηθελε να το ζωγροφίοει ανάμεσα στα πυκνά δάση . Και ίοως Αγελοςaτpδης στον αμπελνα στο Αμύνταιο
από χιόνι και nάντα κάτω από ένα πεπλο ομίχλης, βρίσκεται η καπως ετοι και να εγινε εν τέλει . Το Νυμφαίο μπορεί να
Φλρνα . Μια πόλη διαφορετική , όχι μόνο για τη βόρεια Ελλάδα 0ίστηκε πρωτη 9opά το 1385.μποpεί η ιστορία του να είναι
αλλά και για τη χρα γενικότερα . Με αυρα ο0ενη, αλλά και μαρο, ωστο0ο η δεκαετία του 1900 χάρη σε μερκούς ανeρωnouς
βαλκανή Στα σύνορα με τν ΠΔΜ και την Αλανα Με ενονα ou το κατέστησε τα τελευταία χρόνα ως τον απouto χεμερο
χρματα και έντονα αρματα Και κυρίως έντονη Προωπικότητα.
καταρχάς το Πoτάμι 0 Σακουλέβας . Μια από τις λίγες Πόλες οpμο στα βορεια της χωρας.
της Ελλάδας που τις διασχίζει Ποταμος Με 0,1 μπορει να χαρακτηρσμό του ομορφοτερου χωριου μς Ελλαο Τ0να του Εργατικού Κέντρου ολρινας την Δευτέρα 13 Ιανουαριου
σημαίνει αυτό. Μια γοητεία διαφορετική , μυστηριαή
και μετα τα σηia . κατα μήκος του Σακουλεβα στην υπέροχη λίστα με τα ομορφότερα χωρια της Ευρπης Κομφός , αρστο - 020 μετα mν nαραηση , ογυ ουντειο00ησης, τουεου
αυτή περατζοδα βρίσκονται μερικά από τα πιο ωραία κτίρα όχι κρατικός, παραμυθένιος, 6 οικιομός του Νυμφαίου ξεχωρίζε .
μόνο της Φλρινας αλλά και της βόρειας Ελλάδας . Σπίτια
μακεδονίτικα , Παραδοσιακά, νεοκλασικά και τα εκλεκτικιστικά
του Μεσοπολέμου.
Kαι ακομη το καφενείο το Διεθνές , η ιστορική Αγορά , η ηλατεία πρόξη η ολική και ουνολική "αναπολαίωση. του Νυμραίοu, Το 5εση του Ταμία και εκλέχθηκε ο Αντνιος Λιούλιος .
με τους πέντε δρόμους μπροστά στο Διοικητηριο, η λαίή αγορά Νυμφαο, η Νεβεσκο, onuς ηταν γνωστο πο naa, ενα aο τα Φλρνας , έχει ως εξη :
Η εκόνα των σπιτιν με το ποτάμι θα θυμίσει ( σε όσους τις πλούσια και πιο αμαία Βλαχοχρια ης Μακεδονίας , ερήμωνε
έχουν δει) ης τανίες του Αγγελόπουλου . Για τις περιοοότερες , στο nέρασμη των χρονων . Dστου του εοω αν ξανα (ωη με συτη omνonς Γενκός Γραuτέος Παλος Μωυοήδης, Αναπληρωτής
άλλωστε , απoτέλεσε το φuοκό τοπίο του για τον Μελιοσοκόμο , ην πpοσπάθεια αναγέννησης που ξεπέρασε κάθε προ0δοκία.
το Tοπίο στην ομίχλη , το Μετέωρο βήμα του Πελαργου , το Μεταοάν ο Eενονες , θυμοντας μεγολοπρεπή ορχοντικά ου έpοος άζαρος Δουμισης , Συμβ. Δημοσίων Σχέσεων
χωριο οαν πίνακας (ωγραφής.
0 λόγος για το Νυμφαίο , το οποίο μοιάζει , οαν κάποιος να
( απo το δημοσίευμα στους Νοw Υork Times )
NΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
με βαθιά αγάτη για τον τόnο μεταμορφθηκε πλήρως σε αυτό
Για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης στο διοικητικό
Δεν είναι τυχαίο που noλλοί αποδίδουν στο Νυμφαίο το συμβουιο του Εργατικού Κέντρου όλρινας και την εκλογή
νέου Γενικού Γραμματέα συνεδρίασε το διοικητικό ουμβούλιο
αναφερθεί όπι κατά καιρούς κερδίει επόξια και μια θέση στη
Γραμματέα Βασλειου Δουίτση . Τον αποχωρήσαντα αναπλήρωσε
ΑΤωος Λουος εν, μεα απο
στο διουητικό συμβούλιο 0 Αντνιος Λιούλιος εν , μετά από
Η αναγένηση του Νυμφαίου
Τη δεκαετία του 1990 λοιπόν , με πρωτεργάτες τον Νίκο μστικη Ψοφορία εξελέγη nαμψηγεί νέος γενικός γραμματέος
Μέρτζο και τον Γιάννη Μπουτάρη αποφασίστηκε και έγινε οσος Μuς, Εmης μεμυπ ψηpφορία , στην κενωθείοα
"Το νέο Διουητικό Συμβούλιο του Εργατούπαλληλκού Κεντρου
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σιάκος , Αντιπρόεδρος Ιωάννης
Τα κτίοματα npayμaτικo άλλης εποης καnοa εκ των οnoίmν Ρμματε0ς Στεaνος Μαιpουης Ταμίος Α Αλεξηνδρος Σαμορτης.
Ταμίας Β Αντνος Λούλιος , Οργoνωτικός γραματέας Αα0ος
θυς Τουτό0ος και Μελος Παύλος Μητακάπουλος
Βλέμμα του 0δυσσέα .
1υ μεοοπολέμου: Πaντα αναμμένα τζάκια, ψηλοτάβανες oάλες .
Και στη συνέχεια οι Πpέoπες , το Αμίνταιο, το Νυμφαίο , το
βοριά χειροΠοήτα έπιπλα, αντίκες.
Πισοδέρι ( Βίγλα ) για σκι και οι μαγευτικές διαδρομές στα
Μακεδονίτικη αρχοντιά και ατμόσφαιρα παραμυθιού : ένας
βουνά. Ολα αυτά είναι λόγοι για να εισκεφοεί κατεις και ναΠανέuορφος χειμερνός προορσμός σας nερμένει στς Πλαγιες
Και ευτυχς στα χρόνια nou πέροσε δεν έχασε το χαρακ
τήρε του .
Αντίθετα , το Νυμφαίο , μέοα και απ Τς προσπάθειες συγκεγνωρίσει από κοντά τη μαγευτική Φλρινα
Φλρινα, η πόλη καρτ ποστάλ του βορρά
Ο Σακουλέβας nou ορίζει την πόλη
Τοπίο κινηματογραφικο , nάντα , η Πόλη καλυμμένη κάτω σπό νυετουν Τνκαροια του χωρου . Το onoο, ομως , δεν θα ήταν κφμένων ανθρπων κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει άλά αι.
ένα πέπλο ομχλης
. και
ολόκληρη τη Φλρινα , στην Παγωμένη επιpάνεια του Σακουλέ - και Πλέον μηορεί να τις απολαύσου, οι επισκέττες.
βα αντικατοπτρίζεται το φεγγέρ . Και τα φανάρια από τα κιν .
ηματογραφικά φωτα της πόλης .
Το πολιό κτίριο του ΟΣΕ ένα εγκαταλελεμμένο διαμάντι.
Τα σπίτια ιδιαίτερα μακεδονίτικα . .
νεοκλασικά εκλεκτικιστικά του Μεσοπολέμου.
του Βίτo .
Τα πετρoχστα καλντερμα και τα αναστηλωμένα πέτpνα aρχοντιo
Tοπίο κινηματογροφικό , naντα , η Πολη κολυμμενη κατω απΟ Το ουορφότερο χωριό της Ελλάδας αν δεν πλαισιωνόταν, σαν
κάδρο , από ένα υπέροχο, μοναδικής ομορφιάς δάος αλλά και
αι στις άγριες νύχτες του χεμνα όταν το χιοη καλύπτει το πήθος δροσπηριοτητων Που αναππυθηκαν Πέριξ του χωριυ
να ανοδείξει τα napaδοσιακά του στοιχεία .
Και κατέληξε σήμερα να μοιάζει με έναν πίνακα ζωγραφικής
nοu ξεπηδά μέσα από το δάσος οξιάς
Το δάσος οξιάς που περιβάλλει το χωριό , στις πλαγιές του
Εχουμε και λέμε λοιπόν .
Περπάτημα στο γεμάτο μαντάρια δάσος.
Βίτοι.
Η βόλτα στο δοσος μια ολοκληρη εμπειρία όπως ευρύτερα η
επίσκεψη στο χωριό.
Τα καλντερίμα εντός και εκτός χωροού , όλα λιθόστρωτα , πε .
ρπoημένα , θυμίζουν χωριά της κεντρικής Ευρπης και αποτε
λούν μια ακόμη πράκληση: Γα μεγάλους και κυρίως απολαυΕπισκέψες στους εντυπωσιακούς και φημομένους αμπελνες
Κανό και ππασία στη λίμνη Ζάζαρη,
Και φυσικ . συναντήσεις με τις Αρκούδες του Αρκτούρου
Μια πόλη σημείο συνάντησης πολιτισμν που το διαπι- αν πάτέ πρν τον ίooupo και δεν έουνπέ0ει σε χειμερα νpη .
Αλλά και με λύκους στην Αγραπιδιά όπου λειτουργεί κατα .
φύνγο λύκων και κέντρο αναπαραγωής του ελληνού moμενού.
Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Χωρίς να υπολογζουμε στις δραστηριότητες τις βόλτες στα
καλντερίμα του Νμpαίου , ην απόλαυση του εξαιρετικού φαητού
Η Νομαρχιοκή Διοικούσα Επιτροτή (NΟΔ.Ε.) κοι η Δημοτικη στα εστιστορια του χωριού και των ακόμη Πο εξαιρετικν και
Toπικη Οργανωση (ΔΗΜ.Τ.Ο. ) της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του εκλεκτων κρασιν και φυσικά το παιχνίδι με το χιόνι και τις
λούν μια οκόμη πpoκληση: Γa μεγολους και κυρίως απολαυστικούς περτάτους
0ι στέγες στο χωρό , όλες μεταλλικές , εναι κατασκευασμένες
μετέτοιο τρόπο για να μην κρατούν το χιόνι
Το Νυμφαί στο napελβόν είε ανοδεθoί σε κέντpο ουροχρuοοοίας όλης
δι κάτοικοι του Νυμφαίου άρχισαν να ασχολούνται με την
ασημουργία από το 1630 και σύνέχισαν για τους επόμενους
τρεις ανες .
Από τα κτίσματα που ξεχωρίζουν στο Νυμφαίο , η επιβλητική
Νίκειος Σχολή του 1927,
στνεις σε κάθε της σημείο .
της Μακεδονίας ,
μ. Ολρνας θα κόφουν την Πρωτοχρονιάτικη Βασυλόπιτα το επισκέψεις στα γετονικά χωριά, το χιονοδρομκό της Βίγλας
Σάββατο 25 Ιανοκρίου και ρα 19.30 στο ξενοδοχείο Λύγκoς και φυσικά τη Ολρνα .
Την εκδήλωση θα τμήσει με ην naρουσία του ο υφuouργος|
|Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης
Το Νμρο χαpατρiυμε ηδη από το 1978 ως δαηρητέος παραδοσιακός οικισμός. .