Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφυν μου οου . .
ΓΟ αγνηιστό όμως,
μέχρι θονύτου Y
να εκφρdγ
Ω) Ελεύθερο/
την δnoo
ΜΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5930
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
peRTAO
Το τέλος του Λιγνίτη
απειλεί 20.000 ιδιωτικές
θέσεις εργασίας
Σελίδα 12
Βαριάν
Άμεσα η πρτη μελέτη
για τις επεμβάσεις στην Υψηλή
Γέφυρα των Σερβίων
Σελίδα 14
η φορολογία για τους Έλληνες
VΗ Ελλάδα θα Παραμείνει
για το 2020
Πέντε Ποσοστιαίεs μονάδεs
Πάνω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκποίδευσης Δ. Μακεδονίας:
Πρόσκληση σε εκδηλσεις
στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας
Μνήμης του Ολοκαυτματος
Σελίδα 13
Παιδικό Πρωτάθλημα
ΕΠΣ Κοζάνης:
Πρόγραμμα κατηγοριν Κ16
και Κ12 League B
Ανακοίνωση της
Στρατολογικής
Υπηρεσίας Δυτ
κής Μακεδονίας
για στρατεύσι μους που γεννήθηκαν
Σελίδα 17.
τοωσΟτα3.
Α ΕΙΣ
Σελίδα 24
Επιστροφή
στη νιρβάνα ..
το έτος 2002
Από την Στρατολογική|
Υπηρεσία Δυτικής Μακε-|
δονίας ανακοιννεται ότι
| όλοι οι στρατεύσιμοι nou
| γεννήθηκαν το έτος 2002
| και διαμένουν στους Νo
|μούς Κοζάνης , Καστοριάς |
ολρινας και Γρεβενν
έχουν υποχρέωση , δηως
| rροσέλθουν στην Στρατο-|
|λογική Υrmηρεσία Δυτικής
|Μακεδονίας
Συνηθίζεται τους τελευταίους μήνες όλο να μιλάμε για !
| επστροφή στην κανονικότητα. Φοβάμαι rως στην πραγμα .
| τικότητα πρόκειται για επστροφή στην κατάσταση της
"νιρβάνας"
Οι συνδικαλιστές του οΤΕ κηρύσουν απεργίες οαν τις
| καλές εποχές nou η εταιρεία ήταν το απόλυτο μονοπλιο
|και ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις και εθνικοί προμηθευτές
έκαναν πάρτι . .
Κοινωνία και κυβέρνηση ασχολούνται εδ και μήνες με
| το μέγεθος των αυξήσεων στις συντάξεις και οι τράπεζες
| naνηγυρίζουν που το 2021 θα έχουν μεισει τα φανερά!
κόκκινα" στο 2006 όταν σε όλο τον κόσμο είναι περί 23%|
Σελίδα 16
συνέχεια στη σελίδα 4
ΚΩΔΙΚΟΣ Θ