Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
ΑΝΑΤΟλΗ
anatolh
ΠΕΜΠΤΗ
AΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatoihcom
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.732
ΕΤαgποτελέσματα των Προημτελικν,
στο κυπελλο Λασιθίου
Εεκινούν οι εργασίες,
-0ικαλύτερες εμφανίσεις της σεζον
για τημονοδρομηση στονπαραλιακο
γιατις μικτές M12 και Κ14Λασιθίου
κοα δουλέψουμε όλοι μαζί
.Η πίτα του Δημοτικού
Συμβουλίου Εράπερας για το καλό της δημόσιας υγείας
Σελίδα 9
Ορκίστηκαν χθες οι νέοι Διοικητές Νοσοκομείων
Με μεγάλες εταιρίες θα
συνεργαστεί η Ένωση
Σητείας
Ρεπορτάζ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Καλή δύναμη και καλή
συνεργασία να έχουμε.
Θα δουλέψουμε όλοι μαζί
για το καλό της δημόσιας
Υγείας , , είπε η Διοικήτρια
της 7ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Κρήτης Λένα
Μπορμπουδάκη , απευθυ νόμενη στους νέους Διο .
κητές των Νοσοκομείων
Που ορκίστηκαν χθες . Η
ρρκωμοσία έγινε στην αί Βουσα συνεδριάσεων της
Της ΥΠΕ, napouσoίa του
οικογενειακού περιβάλλο - τελέστηκ .
ντος και στενν φίλων
των Διοικητν .
Η Διοικήτρια της Της ΓΝ Λασιθίου (ΓΝ Αγ . Νι . για το καλό της δημό - γίνει πράξη με την δουΥΠΕ αφού ευχήθηκε καλή κολάου) Εμμ Ανδρεαδά . σιας Υγείας Γίνετaι μια λειά όλων . Θέλω να πi
θητεία στους νέους συ - κης.ο αναπληρωτής Διοι-μεγάλη προσπάθεια τους στεύω ότι προς αυτή την
νεργάτες της , δεσμεύ. κητής του ΓΝ. Ιεράπετρας τελευταίους μήνες για να κατεύθυνση θα αρχίσουμε
θηκε ότι θα βρίσκεται Εμμ Καλλιονάκης, ο Διοι, βελτισουμε την δημόσια να δουλεύουμε από σήΠάντα στο ηλευρό τους κητής του ΠΑΓΝΗ ιργος και δωρεάν Υγεία στον
με στόχο την ενίσχυση Χαλκιαδάκης , ο Διοικητής
της δημόσιας υγείας στην του Βενιζελείου ΝοσοκοΚρήτη και τη δωρεάν na - μείου Ηρακλείου Κστας
pοχή υπηρεσιν υγείας Τερζάκης , η Αναπληρ .
προς όλους τους πολίτες τρια Διοικήτρια Ελευθε .
Εν παράλληλα ευχαρί ρία Κωστάκη, ο Διοικητής
στησε τις απερχόμενες του ΓΝ . Χανίων Γργος
διοικήσεις για την μέχρι Μπέας και ο Διοικητής
Σελίδα 12
- Να λειτουργήσουν
τα νέα Τμήματα
του Μεσογειακού
Πανεπιστημίου ζητά
η ΠΕΔ Κρήτης από το
Υπουργείο Παιδείας
Καλή δύναμη και καλή τόπο μας , είπε η Διο .
Ειδικότερα χθες ορκί - συνεργασία να έχουμε . κήτρια και εξέφρασε την
στηκαν ο Διοικητής του Θα δουλέψουμε όλοι μαζί πεποίθηση πως αυτό Βα
Σελίδα 28
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 26
ΠAΙΔΙΚΗ ΕΚΗΝ
ΤΙAΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εσιστος
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Ενας μιγαλος
4ΘΗΜΑΙΝΟΣ GIΑΣΟΣΙ
ΤΑα re4
ΜΥΛΩΝΑΚΑΣ
γαον συαρμασα ου
Ρνo Ε
τους και το έργο ποu επ - θέριος Μαρκάκης.
Οι προσφορές συνεχζοντα!
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΟΛΑ ΤΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 0.99ε
ΤΟ ΚΙΛΟ
0.99€
0.49€
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ.
Το ΚΙΛΟ
ΖΑΧΑΡΙΡΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
αντν.
μαψυό ίuχνάρι
ς10787
'και το
Το ΚΙΛΟ
aουκογνεσει χρλε εμέ
6944 283935
ΤiΠΡΟE ΦΡ ΚΑΛE -ΜΟΗ ΜΙΜΗE ΕΠΑ
ιν o ΜΑΡΜΙΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ !
ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κινηματοθέατρο PEE
| ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Dpος παραστάσεων 500 μμ & 700 μμ Προπληση: 8 6 τα
|μεία 10 (ηpοτωλούνται ειστήρια στο βιοπωλείο Τραφή
κι στη Νεάποη "Καφέ Ονοp .
rΙA ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑαικι ΣΤΗ ΕΛAA ΜAΣ ΤΟΓACE00κtccbo
www.foobook,com/Onuponλείο Muλωνόκης
ΝεΑΠoΠΗ
ΙερηΠετΡΑ
ΦΡέσκα φpSύτα κα λαχανυκά
Πληση λιανική-Χονδρική Διανομή κατ' οίκον
EΠMENΔΟΥ St- AroΣ ΝiΚΟΛΛΟΣ. ΤΗA. 2841021711
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα