Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜEA ΝΕΕΑΡΤHΤΗ ΠΕΕANΗ EOEΡA -ΕΟE uP 86
αTH M Ο
Δάκρυ στην Αχαΐα, οργή στην Ηλεία
tλd κάύυ ρdΝνο Σ aνντόαςικ
, n Ρ0 pα n τoaeκ α
Η καNNAΠΑΡΝΕΙ
τέΧ0)
ΠAΝΟ ΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΤΗ Ρ Η aptv tn ap 5ομo ο
1δρά um H
aο o oυφκο νρ
Tια nATΡNnvror
Νέο Πρόσωπο,
Πολλαπλό
σύμβολο
Νaα κ
ΛΥΓΙΣΕ
Η ΛΕΝΑ
ΚΟΝΤΑΞΗ
9onoτό
μνα .
napκηκ
Εpκpup onδ
μο Κυpαn pe
ψ ψεμαίeς a
Οoκ σ uv 6o ν tue, Γus
Μεis Dtτpo έρe με
MEI ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΜΕΚΑΤΗ ΕΠΤΜN,
ΒΡΟ0LΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΧΗ
ΤΟΥ ΒΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ
οκκ ΚΚTΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΡΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΧΡΕΠΕΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ1ΟΛΙΤΕΤΗ Ε
ΣΤΝANEΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Y1ΟΨΗΟΙΟΤΗΤΑ
1Y ΘΑ ΚΕΡΗEΙ ΤΟΝ ΚΟΕΝΟ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΡΟΠΟ
ΠΑΤΑ 20 ΔΙΣ.
v οpp o μ a e
poo έ uό opΚopΜa oμ
Κa ελ νo eΝ
μέda or ομψh
Χάνται
ηuκoιpa
δόμορ
16 φοpepe α
οωp pou p
0pon ou oκ
σεrns rηurtss.
ΟΑΜύK Μνptoκoο
napa T ya
ετpupo onwb
Οια4τΑς
BPABEIO
ΣΤΗ ΛΟΥΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΒEΑ
Παστικό 81-70
anό Προμηθα
Νέα βήματα προς τη μοναρχία
onppuιpu o
οns .1ev terug
41-70, Ολνενμνn tunn
ο no Μdpo
wuvb οw
Μόρtων nns
apolee ac
Οκodeουφίακw D up oa ά po
aM φκφ φτ μνp ύ κΟΝ Μ
o op m u, ν ute .
εsupo οks
Ο Καλογrρonoυλος χ
service
δηλωνgι αδυναμια
αμπάριζα
ttμmκή
E pa eδu ρά κ
wnκDuς ί ς Αοiαs
Κeλου τρα στο 2610 531 2
Τpόν Ν μονο λίpa, d oτή
Jae κ
Ετπδεμ