Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5337

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ

Επιλογή
ενότητας

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΕΛ. 4

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΗ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ
ΤΗΣ «Γ»,
ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παραµένουµε
προσηλωµένοι
στο δικό του
όραµα

Φτάνει πια,
όχι άλλο αίµα

ΣΕΛ. 3

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

«Κωδικός»...
αντιπολίτευση

ΠΩΣ ΑΝΤΕ∆ΡΑΣΕ Ο ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ
ΣΕΛ. 5

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΤΥΧΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ,
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΥΦ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΣΕΛ. 10-11

Αυτόνοµο Υπουργείο για το Μεταναστευτικό µε επικεφαλής τον Νότη Μηταράκη
ΣΕΛ. 19-24

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΣ
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΜΕ 81-70
ISO AΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Σπουδαία
αναγνώριση…
ΣΕΛ. 12

Προµηθέας:
Έκανε το
καθήκον του!

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα