Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

6oC, 14:00

14oC, 20:00

9oC - Υγρασία 67%-92% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:59 - Δύση ηλίου: 17:41

€0.80

Åíüò êáêïý, ìýñéá Ýðïíôáé!

Η Αθήνα αιφνιδιάστηκε τουλάχιστον δυο φορές στο «λιβυκό» ζήτημα. Την πρώτη, όταν ανακοινώθηκε το Μνημόνιο ανάμεσα στην Άγκυρα και την Τρίπολη, που
ανάμεσα στ’ άλλα εμφανίζει χάρτες με την Τουρκία να συνορεύει με την Λιβύη. Και τώρα με την εξαίρεσή της από την διάσκεψη του Βερολίνου, κατ’ απαίτηση της Τουρκίας. Κι έμειναν μόνη παρηγοριά οι δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Πάιατ, που χαρακτηρίζει κάθε επαφή της ελληνικής κυβέρνησης με τις αμερικανικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, εξαιρετική! Στην πραγματικότητα η Χώρα «απολαμβάνει» τα επίχειρα της πτώχευσής της, που τη μετέτρεψε σε δομή β΄ διαλογής,
υποτιμώντας αναλόγως και την πολιτική της ακεραιότητα ως κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε. 3>

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5040

29 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Öïýíôùóáí ïé ôóéìéíéÝñåò
ÌéëÜåé óôçí «ÅíçìÝñùóç» ï ÄéïéêçôÞò
ôçò ÐõñïâåóôéêÞò
ÊÝñõñáò, Ã. ÆáìÜíçò
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

Ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, αλλά το 29ο (!) από τις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, ήταν το προχθεσινό συμβάν με την πυρκαγιά σε καμινάδα σπιτιού στους Βαρυπατάδες.
Μια πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της οροφής του
εν λόγω σπιτιού, παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Το συγκεκριμένο νούμερο γνωστοποίησε -μιλώντας στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού Κέρκυρας, Γιάννης
Ζαμάνης επισημαίνοντας ταυτόχρονα
την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή
απ’ όλους...
Σελίδα 5>>

¢íù - êÜôù ïé åêðáéäåõôéêïß Áõëùíßôçò, ËÝóóçò
Ìá÷åéìÜñçò óõíáíôÞèçêáí
ãéá ôéò ðñïêÜô áßèïõóåò
ìå ôïí Ì. ÃñáöÜêï
3>>>
ôçò ðñïó÷ïëéêÞò áãùãÞò
6-7>>

ÌÅÑÏÓ 2ï

ÐåóìÝíïò
ï ôæßñïò ôùí
êáôáóôçìÜôùí
óôéò ãéïñôÝò 4>>>

10 ÷ñüíéá óêÜêé óôçí ÊÝñêõñá

8-99>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα