Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ 20".Αρ. Φ ύλλου 7970 - Τμή 0,70 Ε
Ονpialit Fnaspr Oreali Biagr(ρωoηpuής mης Ορόπις Cνarisihake
naητπής Τις θρόπmς Chaititlh @isiag Em μrainis5 this
Μία θέση στην Περιφερειακή
Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ
Έμαθαν να Πλοηγούνται Κωλυσιεργία στο πρόγραμμα
με ασφάλεια στο διαδίκτυο εξεταστικής για το Τμήμα
οιμαθητές του ΣΔΕ Κομοτηνής | Πολιτικής Επιστήμης
στην Κομοτηνή
: ΔΗΜΟΚΡΟ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡAΝΗE
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
TMHMA
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΠΕΚΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στην κατάτμηση του τμήματος
απέδωσε το Πρόβλημα n γραμματεία
www.opeka.gr
YΕ Καθαρι ότητας η ειδικότηα
Που αναζητείται
Τα σχολικά προγράμματα Τοπικής
στορίας ανοίγονται στην κοινωνία
της ΡοδόΠης
της έκδοσης
Και Σιδηροδρομική
Εγνατία , και σύνδεση
κσ δα
γραμμν με τη ΒΙΠΕ ,
μπφέναυ γίνετα
με τα τρένα ι γίνεται
Μπορούσε να αποτραπεί το
σύμφωνο Ερντογάν-Σάραιζ
Του Δημήτρη Μακροδημόπουλου
Δικαίωση Καραμπίνη
αnό το Πειθορχικό Συμβούλιο
ΔΕΠ των ΑΕΙ
ΟΕ. Στυλιανίδης Κεντρικός
Εισηγητής στο Σχέδιο Νόμου
του υπουργείου Παιδείας
Ενόψει της επετείου των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της θράκης
στον εθνικό κορμό , οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης δίνουν τον δικό τους
τόνο στη σύνδεση της με τη συλλογική μνήμη
Δημήτρης Χαρίτου:
ΚΥΠό κατάρρευση ο ΕΦΚΑ
Ραδόπης, επιβεβλημένη η
στελέχωσή του με Πρασωπικόν
Θετικός ο απολογισμός
των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλσεων για τη ΔΚΕΠΠΑΚ
Βαγγέλης Κουτσουκέρας
κομάδα "θρύλος
Από την Αθήνα ξεκινά
το υπουργείο ΜακεδονίαςΟράκης τς εκδηλσεις του
για τα 100 χρόνια αnό την
ενσωμάτωση της Θράκη
για το επαρχιακό
μπάσκετ
ο ΓΑΣ Κομοτηνή
της δεκαετίας
Δράσεις και στην Κομοτηνή
θέλει να διοργανσει n Ελnίδα
Βόγλη ενόψει των 200 ετν
της Εθνικής παλιγενεσίας
του 90'
Μελανό σημείο η έλειψη ενδιαψέροντος
μα την Χριοτουγεννιάτικηn αγορά