Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ . ΠEΜΠΤΗ 16 LAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
XPONIA
www.taxydromos.gr
ΤΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ (891-1964) . Αριθμ. Φύλλου 4258 . ΚΟΔΙΚΟΣ: 7609
1916-2020
ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ 23 ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 2.000 Ε
ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί
από το Τμήμα Δίωξης Βόλου τΕλ.6
θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1000
ευρ Ο Τα κριτήρια για τους δικαιούχους. ΣΕλ16
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πρτη γυναίκα
Ποσό 590 εκατ.
ευρ Προς τς ΜμΕ
μέσω δύο νέων
Προγραμμάτων
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Η επιλογή Που ανακοίνωσε σε διάγγελμα ο πρωθυπουργός Κάλεσμα Μητσοτάκη
Προς την αντιπολίτευση για ευρύτερη συναίνεση .Οιπρτες αντιδράσεις των κομμάτων
Με κονά αnόφασn
Των υπουρν Οικονομικν
κοι Ανάπτυξις
για τη ρευστόττα ΣΕΛ14
Vω ν ανακοίνωση ης υnopήpιoς Προ θυpο στο μέλλον Ο noίης cίoι νeνοuς op
έδρου της Δημοκρατίας nροέβη xθος σενικού όμως η Δημοκροτία είναι γνους 6n
: διάγελμα ο npounoupγός Κυριά - λυκού , τόνοε ο πρωθunouρός rpoτο ονο
κος Μητoοτάκης. Πρόκεπα γιατmν Aκατερί κοινoει 1ο όνομα της nρτης γυοίκος υπο
vη Σοκελλορoroύλου, νυr ρόεδρο του Συμ ψήφος γα την Προεoρία της Δημοκρατίας
βουλίου mς Επκpaτείoς, Aνoήoυμε παρo στmν ΕλΜηνική Ιστορία, ΣΕ15
ΠΡΩΤΗ ΔΗΟΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕ
Πιστεύω ότη με Τν
Πρότοση συτή nμάτα,
στο Πρόσωοό μου , Το σ0η Δκασύνη όσο
και η σύγχρονη Ελληvίδα . Με αίσθημα ευθύνης anοδέχομαι
mw nρόταση
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ
ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΓΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ
MHTPOTHTA
ME ANTAMOIBH
Νωρίτερα
οι συντάξεις
Φεβρουαρίου
ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ολες οι ημερομηνίες ανά
οσφαλτικό ταμείο A16
Αθα η 39χρονη κατηγορούμενη
λόγω αμφιβολιν Πς συναντήθηκαν
οι ζωές μιας Γεωργιανής και μίας Γαλλίδας
. Τον σκοτεινό κόσμο της διαδικασίας
για άτεκνα ζευγάρια ανέδειξε η υπόθεση
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟNΤΙΚΗΣ
Στο Εφετείο για τα κληροδοτήματα
Σεπρτο πλάνο
ηανυμετπιση
τουμεταναστευτκού
Στόχος η επικαιροηοίηση των όρων των διαθηκν, για να
μηορέσει να ικανοnοηθεί η βούληση των διαθετν ΣΕΑ
1.500 ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 55 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Οριάστηκαν και σνλαφαν
καθάκοντα Ν. Μnvαράκης
και Ε. Κουμουτοdκος ΣA4
Υποδήμσια
Γυνσικεια - Ανορικα
ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ ΡΙΩΝ Ε13
Χαρχapns
Κι εσύ!
ΝAΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ακths , πιoίνας 5 εnonτns agpaλείos
Ερμου 149 -Ανωνonουλου
Βόλου Τnλ.: 24210 20208
e-mmil: thκrhais Gyeheo.gr
eshop: hατστishoes. gr
HEALTHΥ
GYM WAY
εT ΔΙΑΟer.
ΑΑΜΠΡοr
& ΥΠΗPΕΣ 6
LIFE w ΣΟΣ
ΜΑΝΑτΟΤΟΤτκ Εί
ουζερ- Μεζειδδυκο
ΣΗΝΤΑτη τιΚΗ ΕΟΜΗ
ΣμηοpTΜNΗ Αno ΤΟ ΥnΟΥmΟ
ΜATΤE E ΜΗΠΟΤΙΚΗ ΠΟΜΤΙΗE
APΓΕ ΜΝEΝΙKΟΥ EMΤΟΣ
ΕMΗΝΙΚΙα ΝTDΟΥΑΚΗΣ
Μακρυνίτσης 50, Τ 242 10 34765
- Νικηταρά 4 ,
. Λιμένας Βόλου,
T. 24210 60092
ΚΕΝΤΡΟΛΜΕΝΑΡΝ00 00ΟΥ
24210 20299
ΥnινθΚαmοαάναο
ΜάννηΕΕx r Maun
Τηλ.2210 00484
Μηδορη 28-0uowάμα.
Αν. Αννυρ BAλo
ΕΟΕNΗΥ KuΕΕ
w ΜMΗΜΗΗ ΕHΜNΕτα ΣΗς
numoeoPεποοτει THMETΟΧΗE6938036762/6932245163

Τελευταία νέα από την εφημερίδα