Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΜΕΡΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΚΟΤΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΟ
Με πίστη για την πρόκριση ο ΠΑΣ
Σελ 15
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 15
Ιανουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6502
Τιμή 060ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΜΗ
ΝΕΑΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Οι Φορείς Δι ακείρι σης
Πρρστατευόμενων
Ετιείρηση αδιτες στην
κιθεριότητιν μέρος
δεύτερο
Περιοχν δικτυνονται
ο Φορέας Διαχείρισης Εδνικο
Παρκου Βόρειας Πίνδου πραγματοΠoiησε το &ημερο 12 και 13 Δεκεμ
Βρίου 2019 την πρωτη δράση
δικτοωσης Φορtων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχν της
ΣΕΛ. ε
χρας μας.
Αστυνομικοί ασάρωσανν
τη δομή Προσφύγων
στον Κατσικά
Αστυνομική επιχelpηση με σκοπό
την Πρόληψη
Βατικν συμπεριφορν και τον
ελεγχο της νομμότητας Παραμοvης αλλοδαπων , Πραγματοποιήanκε στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας
καταστολη naρaΔEΨΟ
Προσφύγων στον Κατσικά Ιωανν νων, από Υπηρεσlες της Διεοθυνσης Αστυνομίας Ιωανννων. ΣΕΛ. 4
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΠΟΡΙΟΥ
Συναίνεση κι συνεργασία
για τmν ένταξη
του Ζαγορίου στην Unesco
Η προετομασία του φακελου υno Βολης πρότασης για ένταSη του
Ζαγορίοu στον κατάλογο Πολιτ στικν τοn ίων της UNESGO. ηταν
ένα αno τα θεματα συzήtnoης της
Υπουργού Πολκισμου κ . Λίνας
Μενδνη κατα την
Το καυτο aeμα διαχείριση απoρρφμάτων και ιδιτες" , Προτiaετα να ανοίξει Sava n δημοτικη ρxη της nολης των
Lωaννiνων , το εnoμενο δαστημα.
διάρκεια
ΣΕΛ. 7
σύσκειμης στην Περιφέρεια Ηπe.
ρου . Παρουσία του Περιφερεαρχη
Ηπeipou, κου Αλέξανδρου Καχρμάvη του Γ.Γ Πολιτωμού κου r. Δδα
σκάλου καα του Δημάρχου Ζαγορ ο0 Γιργου Σουκουβελου . ΣΕΛ. 2
TLΛEEL ΟΣΤΡ.ΙΩΑΝΝΟΥ. ΤΙ
ΑΠΑΝΤΑ Η ΕΤΑΡΙΑ
Αναβρασμός από την
Κυριακά τικη λατουργία
του jimbo
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ
BIDAΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πρόσκληση του Ε.Π.
Αναβρασμός επικρατει δω και λίγες
| ημέρες
| λετουργεί το κατάστιμα μmbo των
1000 τμ εδ και περιοοότρα αnό 1ο
|χρονια Η αnoφαoη της εταιρεας να
λειτουργεί το εν λόγω κατάστημα ολες
| τις Κυριακές του χρόνου αφνιόία ε
εργαπόμενους τοnιΚη κοινωνία και
| στη συνέχεια και όλο το nανεληνο
| μα κι η εν λογω εταιpείa txει noλλα
| υποκαταστήματα σε Ολη την Ελαδα
ενω συνα λεπουν το φως της δμο| σιόττας καταγγελίες εργαzομένων για
κακές συνariκες εργασίας noυ επικρα Ι τούν στα μαγατa της ετoιpeίoς . ΕΛ.3
Ηπειρος 2014- 2020%
Πoλη της Πρεας onou
Στις 20/01 2020 ξεκινα η υnοολη
Προτασεων για τη νέα Προσκληση
της Ειφικης Υπηpεσίaς Διακείρισης
Περιφtρειας Ηπeipou Διαχειριση
Βιοαποβλητων στην Περιφέρεια
Ηπεlpou (Α κκλος ).
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης συνολικής δημόσιας
2.500000 ευρ-8α χρηματοδοτη8ουν δρασις nou αφορούν την
οικιακή κομηοστοnoinση και τη διαλογή στην Πnyn ( χωριστης συλλοYnς) Βιοaποβλητων .
Κτριμανλής: ΣΛΙΤή παραχρη ση
για τα περιφερειακά αεροδρόμια
δαπάνης
ΣΕΛ. 7