Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Θ) Καθημερινη Εφημερίδα τns Hnεiρου-Ιδρυτήs Ευθ . Τzάλλαs-Έτos 930-Αp. Φυλλου 24725-Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020-0,60 Ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
κΤο Δέντρο του Μικρου ΕIΡΟ
μας Κόσμου
TOC TOC) για Πρτη
φορά στα Πάννενα
Έχασε την Πρόκριση
μέσα σε ένα τέταρτο
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Σε νέα μελέτη για τον οδικό άξονα Ιωάννινα- Κακαβιά , με δίχνη διατομή , προχωρά το υπουργείο
ΥΠοδομν , προκειμένου να μειωθεί ο προϋπολογισμός και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση
Μόνιμη κάτοικος
ηααθαλομίκλη
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ
Μόνιμη κάτοικος Ιωαννίνων εfναι ηλέον η aθαλομίκλη . Οι ουγκε ντρσεις αιωρούμενων οωματιδίων
ξεπέροσαν , σε μέση ημερήσια τιμή.
το όριο των 100 μα/m3 για έξί ουνε χείς ημέρες
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ναι στην UNESCO,
αλλά. . .
Την άποψη ότι η ένταξη του Ζαγορί ου στον κατόλογο των μνημείων της
UNESCO ως nολτιστικό τοnίο δεν
μπορεί να αλλάξει oπό μόνη της την
εικόνα του ουρισμού στmvΗπειρο
διατυηνουν οι Ορίζοντες Hnel.
251 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ 2019
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Κερδίζει έδαφος
το επιχειρείν
ΟKΠΑΠΑ
Μα νέα δομή
για την άνοια
Στην ίδρυση Συμβουλευτικού Σταθμού για την ηρόλημη σε θέματα
άνοιας ηροχωρά ο Οργαισμός Κο
νωνικής Προστοοίας , Αλληλεγγύης
και Προσχολικής Αγωγής του δή μου Ιωαννπν.
Εληιδοφόρες ηροδιαγρoφονται οι ηροonτικές της επχειρηματικότπτας για το 2020, όηως nροκύπτει απότο
θετικό οοζύγιο μεταξύ εγραφν και διαγραφν των
εnχειρήoεων μετά και την anoμnon στις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω των ηλεκτρονικν στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρου Σύμφωνα με το στοκεία
του τμήματος μητρου του Επιμελητηρίου Ιωσνννων,
το ιοοζύγο μεταξύ εγγροφν και διαγροφν αποτιμάται θετικό κατά 251 επικειρήσει εππλέον Ιδιαίτερο ενδιορέρον nαρουσιάζεται για τον κλάδο των υπnρεοιν
με τα στοικεία να δείκνουν πως για κάθε μία επικείρηση
nou έκλεισε, άνοξαν ηepinou τέσσερ έες επικερήοεις Αναλυτικότερα, εγγράφηκαν 465 νέες επκεpήσεκ
και διεγράφησoν 123 μέχρι και το τέλος του 2019.
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Σχέδια ανάπτυξης
των υπηρεσιν
Υπόδειγμα λετουργίος και napoxis
υnnρεoν χoροκτήριοε τον ΖωΥρόφεο Οίκο Ευγηρίας του δήμου
Ιωανντν ο δήμαρκος Μωυσής
Ελισόφ , κατά την κοηή της Πρωτοχρονιάτικης nτας δεομευόμενος
ότι σύντομα θα βρεθεί τρόπος για
την Περαπέρω ανάπτυξή του .
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εξι εταιρίες
για τον οδοφωτισμό
Με Ψήφους και
από την αντιπολίτευση
ΣΕΛΙΔΑ 3
Γα υποβιβασμό του αυτοκινητόδρομου σε εθνική οδό,
κάνει λόγο ο περιφερειάρχης, εξαπολύοντας Πυρά κατά
υπηρεσιακν παραγόντων του υπουργείου . Πρωτοβουλία
του δημάρχου Ζτσας για μέτωπο Πίεσης , Προκειμένου να
κατασκευαστεί το έργο με τον μέχρι Πρότινος σχεδιασμό
θετική ψήφο στον ηpounολογισμό, noυ κατέθεσε η δn .
μοτική αρχή, έδωσον στη xθεσνή συνεδρίοση του δημο τικού συμβουλίου οι δύο από τις τέοσερις noρατάξεις της
αντιπολίτευσης . Παρά τις ενστάσεις σε Πολιτικό επinεδο , η
Ενότητο Πολτν Νέα Γάνενa, και η nαράταξη alωάνwνα 2023- είnoν wo στον προnολογισμό του 2020
Αικ. Σακελλαροπούλου
η αεκλεκτή
ΤΗΝ Αικατερίνη Σακελλοραπούλου.
npoτείνει n κυβέρνηση ια την Πρe εδpa της Δημο κρατίας, όπως ανακοίνωσε σε διάγγελμά του, ο ηρωθυnoupyός Κυρά κος Μπτοστάκης. Η κ.
Σακελλαροπούλου είναι πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλστα n ρτη γυναίκα npόεδρος οτην
ασταρία του ΣΤΕ, Onως εine o nρωθυnoupyuς , η ηρuτaon aυτή είναι ενωτ ΕΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Δεσμεύσεις για στήριξη από την 6η ΥΠΕ
ΣΕΛΙΔΑ 4
κή και υπερκομματική.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα