Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ιστορική επιλογή, σήμα συναίνεσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΓΡΙΠΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΤΑ ΝΕΚΡΙ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Η ΕΠΟΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΑΞΥΗΠΑ- ΚΙΝΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 27
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108 979147
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο m Αρ. φύλλου 30.322 = δρυτής: ΓΑ. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑ PΙΟΥ 2020
www.kathimerinigr €1,20
Ιστορική επιλογή, σήμα
συναίνεσης
Νέο σχέδιο
αστυνόμευσης
στην Αττική
ΗΑικατερίνη Σακελλαροπούλου πρτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας-Το παρασκήνιο της απόφασης
Tnν υπέρβαση των κομματικν γραμμν
και τον συμβολισμό τns μετάβασns σε
μια νέα εποχή για τη χρα σηματοδοτεiη απόφαση του πρωθυπουργού να
προτείνει για την Προεδρία τns Δn μοκρατίαs την Aικατερίνη Σακελλαροπούλου, υποψηφιοτητα μέσω τns
οποίαs επιδικει να επιτύχει ευρεία
συναίνεση, καθs δεν προέρχεται από
τον χροτns ΝΔ. Ο συμβολισμός τns
επιλογήs τms πρτns γυνaίκas στην
ιστορία για την Προεδρία τns Ελλη Vικήs Δημοκρατίαs, η οποία καταξιθηκε μέσω τns επαγγελματικήs τns
διαδρομns , είναι ισχυρόs, εν το Μα 4μου επιθυμεί να εκπέμψει μηνύματα αξιοκρατίas, μη διάκρισηs ανάμεσα
στα δύο φύλα, αλλά και σεβασμού στη
Δικαιοσύνη. Ο Κυριάκ0s Mητσοτάκηs
στο διάγελμα του, έθεσε τα κόμματα
προ των ευθυνν τουs . Επαμφοτερίζουσα είναι επί του παρόντ0sΠ στάση
του ΣΥΡΖΑ που καλεί σήμερα Πολιτ κό Συμβούλιο, μάλλον θετικό εμφαν
ζεται το ΚΙΝΑΛ , αρνητική η Ελληνική
Λύση, εν το ΜΕΡΑ 25 θα ανακοινσει
σήμερα την απόφασή του . Οχν είπε
ηδη το ΚΚΕ. Η πρτη ψηφοφορία είναι
πιθανόν να πραγματοποιηθεί την Τρί
τη, εν οΚ. Μητσοτάκηs υπογράμμισε
πωs ασέβεται απόλυτα τον Πρόεδρο
Προκοπη Παυλόπουλο. Σελ.3
Αύξηση των περιπολιν
κατά 50% στην Αθήνα
Από την Προσεχή Δευτέρα τίθεται σε
εφαρμογή στην Αττική το νέο σχέ
διο αστυνόμευσηs, εν αύριο θα
τοποθετηθούν στκ πέντε αστυνομικές διευθύνσειs του νομού 1.200
νεοπροσληφθέντες ειδικοί φρουροί
τns ομάδas ΔΙΑΣ . Οι περισσότε
ροι από τουs νέοus δικυκλιστέs θα
τοποθετηθούν στΠ ΔΙΑΣ Αθηνν
και υπολογίζεται ότι οι περιπολίεs
στο κέντρο τns πρωτεύουσas θα
αυξηθούν κατά 50%. Tην ίδια στιγ
μη, τιs τελευταίεs ημερεs, σχέδιο
εντατικήs αστυνόμευσns, με συνε
χεis ελέγχοus , υλοποιεί η ΕΛΑΣ
στα Εξάρχεια. Σελ . 7
ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ
Μικρό καλάθι
ενόψει της συνόδου
αΠιστεύω ότι με την Πρόταση τιμάται, στο Πρόσωπό μου, τόσο η Δικαιοσύνη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα , υπογράμμισε η κ. Σακελλαροπούλου.
Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφρά
ζεται από την Πλευρά του Βερολίνου
ενόψει της συνόδου κορυφής της
Κυριακής για τη Λιβύn. Είναι χαρα κτηριστικό Πως η Παρουσία των δύο
βασικν αντιπόλων, Φαγέζ αλ Σαράζ
και Χαλίφα Χαφτάρ, δεν έχει επιβε βαιωθεί . Σελ. 9
Δανείζουμε <Πάτριου
στη Σαουδική Αραβία
Υπουργείο Μετανάστευσης
εν μέσω προβλημάτων
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Ενότητα
Αρμόδιος αναλαμβάνει ο Νότης Μηταράκης
Εμμεση ανταπόκριση στις συμμαχικές πιέσεις
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
και ισότητα
Ερωτήματα
για τα κολέγια
Η συγκεκριμένη εξελιξη αποτελεί και μια έμμεση ανταπό
κριση στις συμμαχικές πιέσεις
για ελληνική παρουσία στην
Συστοικία αντιαεροπορικν πραύλων τύπου αΠάτριοτ τns
Πολεμικήs Αεροπορίas θα αναπτυχθεί στο έδαφos τns Σαουδι
Kns Αραβίas . Αναμένεται η διευ - περισχή του Κόλπου, με τρόπο
θέτηση τεxνικν λεπτομερειν που να μη στρέφεται εναντίον
αναμεσα σε Αθήνα και Ριάντ. τρίτων. Σελ. 5
Με τησύσταση αυτόνομου υπουρ- τελευταίο καιρό στο μέτωπο τns
γείου για τm Μετανάστευση και
το Ασυλο, με αρμόδιο υπουργό
τον Νότη Μηταράκη, επιχειρεί συγκεκριμένη αποφαση ελη ηκυβέρνηση τον απεγκλωβίσμό φθη σε κλειστή σύσκεψη υπό
από τιs ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες που διαμορφνονται τον
Η υποψηφιότητα τns Αικατε
ρίνns Σακελλαροπούλου για
το ύπατο πολιτειακό αξίωμα
συνιστά ένα ιστορικό βήμα
προόδου . Ταυτόχρονα, και μια
χρυσή ευκαιρία για όλεs τ1s
πολιτικέs δυνάμειS που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο
να στείλουν μήνυμα όχι μόνον
ενότηταs , αλλά και συλλογικής
ανασύνταξns. Η οικουμενική
Ψήφ0s στο πρόσωπο τns πρτns γυναίκas Προέδρου μπορεί να συμβολίσει ιδανικά το
τέλ0s τηs εθνικής περιπέτειas.
Να σηματοδοτήσει τη δυνατό τητα τns δημοκρατίas μαs όχι
μόνο να επιβινει, αλλά κα να
ωριμάζει . Είναι μια ψήφ0s που
το πολιτικό σύστιημα πρέπει
να δει ωs ιστορικό χρέ0s πρ0s
διαχείρισns των προσφυγικν
και μεταναστευτιΚν ρον. Η
Σειρά ερωτημάτων για τη ρύθμιση
του υπουργείου Παιδείας, Που επτρέπει σε αποφoίτους κολεγίων να
διεκδικήσουν θέση εκπαιδευτικού
τον πρωθυπουργό , το βράδυ τns
Τρίτns. Σελ. 4
στο Δημόσιο, έθεσε χθες ο Προε
δρεύων unς Συνόδου Πρυτάνεων κι
Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος ΔημόΠουλος. Σελ.7
Συνταγματικές
αλλαγές από Πούτιν
.Δημόσιες επενδύσεις: Σε
λογιστικά τρικ με τις δημόσιες επενδύσεις, Προ κειμένου να εμφανίζεται
υψηλότερο υπερηλεόνασμα , κατέ φυγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με στοιχεία Που παρουσίασε ο
υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολτι
κής, Θόδωρος Σκυλακάκης. Σελ . 23
Ο Ρσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει
πίσω του τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο Πούτν
έκανε δεκτή την Παραίτηση του επί οκτ χρόνια πρωθυπουργού και ανακοίνωσε ότι θα αντ
κατασταθεί αnό τον Πρόεδρο της φορολογικής
διοίκησης, Μικαήλ Μισούστιν. Παράλληλα ανακοίνωσε ευρείες συνταγματικές αλλαγές , Πoυ
ενδέχεται να Παρατείνουν την Παραμονή του
σε θέση εξουσίας ακόμη και μετά mν αnοχuρησή του από την Προεδρία, το 2024. Σελ . 10
ΤΟ ΚΟΝ ΚΛΑΒΙΟ
όλες τIs Ελληνίδεs.
ΠοιΟι
ανακουφίστηκαν
λόγω Μηταράκη
ΣΧΟΛΙΟ|ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Τιμή στην K
Ο αποκλεισμός της Αθήνας
Σελ.4
Τηλέμαχος Λαβίδας : Ενο
χος κρίθηκε από το ομοσπονδιακό
δικαστήριο του Μανχάταν ο διευθύ νων σύμβουλος της Lavipharm , Tnλέμαχος Λαβίδας, για καταχρηστική
εκμετάλλευση Πληροφοριν από
εσωτερική ενημέρωση σχετική με τις
μετοχές βιομηχανιν. Σελ. 27
Ο αποκλεισμός της Ελλάδος από η Διάσκεψη του Βερολίνου για την ειρήνευση
της Λιβύης , nαpά το αίτημα συμμετοχής
Ποu υπέβαλε η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μπισοτάκη, δημιούργησε ως ανεμένετο και νέα εντονότατη nολιτική διέγερση.
Λογικς , η κυβέρνηση δεν έπρεπε να
υποβάλει καν αίτημα συμμετοχής στn σuγκεκριμένη διάσκεψη . Η Ελλάς είχε ελαχίστη συμμετοχή στη λιβυκή Περιπλοκή .
Το μόνο θέμα Που υπάρχει για τη χρα
μας είναι ότι η κυβέρνηση της Τριπόλεως
Προχρησε σε συμφωνία με την Αγκυρα
για τον καθορισμο της ΑΟΖ των δύο κρατν , Που όμως το Κοινοβούλιο αυτής της
χρας , η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Στέπ
Νuπάριμεντ χαρακτήρισαν ως έκνομη ,
όΠΟια αξία έκει μία τέτοια τοΠοθέτη
τησε. Αυτό το οnoίo Προκύπτει είναι ότι οι
Δυνάμεις Που διαμόρφωσαν την ατζέντα
των κειρηνευτικν διαπραγματεύσεων
ήθελαν Παντί τρόπω να μην εκτραπεί ο
όλο εγχείρπμα σε μία ελληνοτουρκική διαμάχη γύρω από τη συμφωνία Τριπόλεως
και Αγκυρας για την ΑΟΖ. Δικαίως ανnσυχεί η ελληνική κυβέρνηση για τον διευρυμένο ρόλο Που αναλαμβάνει η Τουρ κία, αυξάνοντας την Πaρεμβατικόττά της
στην Περιοχή της Μέσης Ανατολής και
της Ανατολικής Μεσογείου, συνεργαζ μενη με τη Ρωσία, και αντιμετωπιζόμενη
με ανοχή από τις ισχυρότερες δυνάμεις
της Δύσεως.
Και μπορεί διαδοχικές κυβερνήσεις να
εξαίρουν την Ελλάδα ως αξιόπιστο εταί
ρο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε , ως Προμαχνα
των δυτικν συμφερόντν στην Περιοχή ,
αλλά το ειδικό βάρος της Τουρκίας αυξάνεται, καθς η χρα μας από την εποχή
των κυβερνήσεων του Κστα Σημίτη έχει
σταδιακς απεμπλακεί από τις υποθέσεις
της Μέσης Ανατολής .
Παρά ταύτα, επί της κυβερνήσεως του
Κστα Καραμανλή , ο ότε υφυπουργός
Εξωτερικν Γιάννης Βαληνάκης είχε συνομιλίες με τη Λιβύη γα τον καθορισμό
της ΑΟΖ Επί Πρωθυπουργίας του Αντνη
Σαμαρά, το ίδιο επιχείρησε ο Ευάγγε λος Βενιζέλος και επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος
Κοτζιάς . Αλλά διαχρονικς οι θέσεις της
Λιβύης ήσν εγγύτερες ως προς το θέμα
αυτό με της Τουρκίας . Η Αγκυρα απλς
αξιοποίησεη δεινή θέση της κυβερνήσεως της Τριπόλεως για να αποσπάσει
την επίμαχη συμφωνία. Κατά συνθήκη,
Π εξωτερική Πολιτική μιας χρας αντι μετωπίζεται ως άσκηση δεξιοτεχνίας .
εν στην πραγματικότητα Πρόκεπαι
απλς για Προβολή της στρατωτικής
οικονομικής ισχύος στον άμεσο περίγυρό της. Κάποτε θα έπρεπε να γίνει και
αυτό αντιληπτό.
Διονύσης Γραμμένος: Στο
κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,
την Περασμένη Κυριακή, ο Διονύσης
Τραμμένος ταξδεψε τους ακροατές
του διευθύνοντας την Ελληνική Συμ φωνική Ορχήστρα Νέων. Σελ . 15
Με τιμητική διάκριση αγια τα 100 χρόνια κυκλοφο ρίας της, Παρέχοντας έγκυρη και έγκριτη δημοσιογρα
φία βραβεύθηκε χθες n Κ απo τοιδρυμα Προα
γωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση. Το
βραβείο Παρέλαβαν από τον Πρόεδρο της Δημοκραtας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο διευθυντής της εφημερί
δας Αλέξης Παπαχελάς και η δημοσιογράφος Μαρία
Κατσουνάκη (φωτ ) . Βραβεία απονεμήθηκαν και στη
δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ της αK και
του ΣΚΑΙ Ιωάννα Μάνδρου και στην αθλητική συντάκτρια της αKο Σπυριδούλα ΣΠανέα. Σελ. 6
. Βόρεια Μακεδονία:: Τριάντα
έd μετανάστες ανακάλυψε κρυμμέ
νους σε φορτηγό η αστυνομία της
Βόρειας Μακεδονίας κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας έξω από την
Πόλη Στρούμντσα . Σελ. 10
ση. Προς το Παρόν ωστόσο ήταν το μόνο
nou μΠορούσε να εξασφαλίσει η Αθήνα .
Το Βερολίνο έδωσε διευκρινίσεις εκτε νείς ως Προς τη στάση την οποία υιοθέEPA /DELCARRETT
Π is- Tn
oΛA NWE/o ν
ΠH1ΗΝΗ HNMI SAN ΝΗΝΙ
ΝΙKΟΣΚΟΚΑΛΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα