Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
Ιανουαρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7425
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΝΔΙΚΟΣ
Βαριάν
Συνεδρίαση
του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΠΕΔ
Δυτικής Μακεδονίας
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου
η φορολογία για τους Έλληνες
Συνέχεια στην 7
/Η Ελλάδα
NEPIOEPEIAKH ENDEH AHMON
ΔΥΤΙΚΗΣ|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
θα παραμείνει για το 2020
πέντε ποσοστιαίες
μονάδες πάνω από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Τέλος
τα δωρεάν
φάρμακα για
όσους λάμβαναν
Συνέχεια στην 10
Τρίμηνο φωτιάν για αξιολόγηση,
πλεονάσματα και επιστροφή
κερδν ομολογων νw1
Συνέχεια στην 17
ΠΑΝΣ.Ε.Κ.Τ.Ε: 0 δωδεκάλογος
που υποχρεούτοι να εφαρμόζει
ο χρήστης μουσικής για
προστασία της επιχείρησης του
οπό τα ελεγκτικά όργονα
SUMBD
Enίσημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,,
Συνέχεια στην 13
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
του 4ου
και 2ου ομίλου
TPEBENA
19nς Οκτωβρίου 1.
Συνέχεια στην 20