Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
IωνεoM
ΕΚμΟKer
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 15.01.2020
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7272
27 χρόνια
Αύξηση 1,1% εμφάνισε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμν
Τσίμπησεν στο 0,8% 0 Πληθωρισμός
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
χωρίς πρόστιμα
Εως τις 31
Μαρτίου μπορείνα γίνει
διόρθωση
χορίς πρόστιμο
Πάς δηλόνονται
χυρίς
Πρόστιμο
ιχορις
τα πραγματικά τετραγωνικά κατοικιν
Μίαusοit:
Τgμτίο
ηνυιοτήμξηταν
Windows 7
Εκατοντάδες χλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, κυρίως όσοι προχρησαν σε τακτοποίηση ημιυπαίθριων και αυθαίρετων χωρίς να
κάνουν Τις απαραίτητες διορθσεις τετραγωνικν στους δήμους
κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα και αναδρομ κά πρόστιμα, αν χάσουν μια χρυσήν ευκαιρία .
11-21>
Το παράθυρο απαλλαγής από Πρόστιμα και Προσαυξήσεις έχει ανοίξει
με διάταξη νόμου η onοία
Ψηφίστηκε στα τέλη του περασμέ
νου έτους , αρκεί να γίνουν οι δορ
θσεις έως Τς 31 Μαρτίου , Μετά,
ετός από Τς νέες χρεσεις 9α
γίνει διασταύρωση και θα φανούν
Τα σοστά τετραγωνικά, θα έθουν
και αναδρομικά Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Αυλαία για τις χειμερινές εκπτσεις
του 2020
WALLST
Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτσεις , οι οποίες ωράριο 11:00 με 18:00.
θα ολοκληρωθούν στις 29 Φεβρουαρίου
2020.Τα εμπορικά κα ταστήματα θα είναι βάση οι ίδιες με την Προηγούμενη χρονιά και
ανοιχτά την Πρτη Κυριακή των εκπτσεων , υπάρχει μια μικρή απόκλιση μιας ή δυο ημεδηλαδή στις 19 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ρν .
Οι ημερομηνίες των εκπτσεων είναι κατά
Σινεηζτι το ρόλι
ανόδου στη Hal
Stet S&P 500 και
uίρηγρ
iιpγμήτης
ΠΑriom
Nasdaq
πλαίσιο Υπηρεσίας Στήριξ - συνδράμοντας στη στήριξη
βελτίωσης
επιχειρηματικού Μεταρρυθμίσεων
περιβάλλοντος, ( SPSS) της Ευω-επενδύσεων.
ολοκληρθη κε και
Παραδόθηκε
Πρτη, φάση της
Τεχνικής μελέτης ητας θα αnοελέ- Παροχή ολοκληρω-ΟΠως αναφέρει Το
για τη δημιουργία
Παρατηρητηρίου
Επιχειρηματικότ- διασύνδεσης του
ητας, με Τη χρηματοδότηση
ης Διαρθρωτικν μεγάλη Προσπάθ-διαμόρφωση Πολ
εια ενίσχυσης των
Τικν και η Προσφορά απαραίτητης
γνσης
Παϊκής ΕΠΤροπής
Το Παρατηρητήριο αναλάβει να υλο- επιχειρηματικό
Επιχειρηματικότ- Ποήσει είναι
Οι στόχοι Που θα
ωσης του έργου
και προσδοκά το
Παρατηρητή ριο να
αποτελέσει χρήσι
κόσμο.
0 χρηματοοικονομικός
αλφαβητσμός
στη γενά Ζ
σει διαλειτου ργικό μένων στοιχείων Υπουργείο
σύστημα
Ανάγια Το επιχειρημαΤικό περιβάλλον
Πτυξης σε σχετική
ανακοίνωση,
Προς τη Δημόσια στηρίζει την δεύτερη φάση ολοκλήρ
εργαλείο
βελτίωσης και ανάπτυξης
Δημοσίου με τον
ιδιωτικό
τομέα, Διοίκηση ως υπο
Created by Universal Document Converter