Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
OBHMA.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ t | 0o w ωp
www.olymρiob imn.gr
ΤETΑΤΗ 15 ΙAOAOV ω
ΕΙΞΦΟΡΑΛΜΝΜΟΤΥ :
Πόσο κινδυνεύι
ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Έρχεται μείωση ,
ποιοι ωφελούνται
α οΡΤΣ ΑΠΟΦΑΣΕΕ ΤΟ
ΕΠΟΜΒ0 ΔΙΑΣΤΗΜΑ
η ΕΕ και η Ελλάδα
ΑΠΟ ΤΑ KΟNNMA ΔΜΕΑ
Πότε ενεργοποιείται
και τι περιλαμβάνει
Μ oμ oχoμηάπρα επίτεδο μη
ε oμw o 0E σης odoν
quoc pundiv pa and no 2010
Μοστόnην μ ν ορς po
πς σεολάpη y ήτηpο rο ο
απός κς . ρέp io Ν
νoeΜo14αpναμηνa
tn Dutts Aί γα μηuηpe
κάμn οην Bupo
Απ ο δ B έμοw
o o 3010 4ooν o σμdο
nv12a Bpa ο 4 tom μ
σοθpά να α appoνo a Βup
w οκu DID
Μανa ηοpod ηθογύης ο 300
ούupωa μο οδοπ pr ο
ό ό τφpnς
0οpiς φάoς oμίο Dnμοo
κoνό booημ oν η κpντpη aέp
οpή oοplα γα αyεηου pertoyοd δηαδή ς ηρας πpν όηνεκ
όρσηnvηοίoν δηpλow
μόw κ5Ο
ΠΑΗΡΟΣΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΠΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΙAΗ ΜΑΡΤΙΟΥ
Μήγει σήμερα
η προθεσμία
Το Μουσικό Σχολείο
ο βουλευτής
ΓΑΤΑ ΤΕΜ ΚΥΚΛΟΦΟΜΑΣ
Φ. Μπαραλιάκος.
EΝΗΜΕΡΟΣΗ ΠΑΘΕΜΑΤΑ
ΛΕΠΟΥΡΓΑΣ
Mοpoη αλριμή πw mν ή μη πληe
ΜΜΚα φόo o 10
Mvu ολotuν σο δnμα
Σuupμoα p
Α)Πpaμοοo v, avo oπ
h uλάγάat χή όix.
Β)npόoμοίο μο wMb oο
6σμa ό Δx ήφορηmδή ipp
ηΜηaόπpoο , avαηmiapοφs
cha Andnpα mό 0λ
Ανοχή Εmmστολή .
Στον Υπουργό
Μακεδονας-Θράκης
κ. Καράογλου
ΣmPE ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΑ
Σύσκεψη για την διαχείριση των
δημοτικν αρδευτικν υποδομν
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ .
KΑυΣΤΟΝ ΠΕΡΡΡΒΑΡΝ
ΕTΣTEKαΤΑ
cΗ δική μου άποψη
για τη Δημοτική
Ββλοθήκηp
Γpag E p org
ΧΥΜΑ ΤΣηΟΡΟ
Και επισήμως
τέλος
ΕΚΝΟΥW ΕΛΕΓΟυ
Η pη ppa ne δημαιεν δοστν
υπτδομν r oο t οnς κ Κ
Πpodρw aη ν Τo Kήpο
οu ΔήκuΚατnς , οouδημoppu Κσ
κοικήμυ, μπναμοή nvημμ
reppu Mη rown Εμn Βογη Νήπτ
Κσοou Γpμότa, Eς .
υπηεο ποpοorου μu Κά,
Της Μνος Μρη
| Παpάo βα0πe αy πήαn 9iμn
| wmn ά ή ηανα
μήρυ γααν ββλκθμη με ppμή ην
πρoφηφυήήμη
Mο η oη oπ γo p
pό o ooη ση pcο w
mκoα nς Dv οο ο, mo
πpoκάνα ην 0 ονo promv
πομη μάρnα μυς ν o o
eμ uοp
Ταnkiia κoνα o olτpο ρααμα
σhepn onη σο p) μος καmν ορδά
μ οa bες ςης
Γενς συ ς o
0 Ες Κap ο ς ας Πaέους
Kοpν μ nμο Doμnoου
γος ουioς ou my γυή tn
ο n er τυ e ηκκοonς
E μεmνonppi an Πpa Τorκν
Κonvφος οn τw un
Scppep την μμuο
ΣΤΟ ΠΕΡΚΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΣ
Επιμορφωτικό σεμινάριο
για τα ηλεκτρονικά βιβλία
ΕMΓΟΣ ΛiΕAΔΙΤrΝ
ΚΑΤΕΝΝΗΣ
-ΓΕΠΡΓΑΚΗE ΟNΥΜΤIOς
avμε τAκτm ps
Telye trgta nte
E λ Μ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
τ 1 οο 1ο
υ Tη pm
νvωt n
oτa λας u
pγ μΑ
g rioφ o g
τοη ί Naηo μή Eος
Πpp Τμ Κομ ns
Μoδοuος
Εunnκδράς κυ προγγάμματς
κυγ ηpή μ η w
oμοwλοo-0οponμκς
oΦ nppα Τμήμα ενοδς
Maoes μ Ηκδήσμηής
rwAor Haito conhare
ΚΟΝΙΤΝΤΙΝΙΔΗΣ
μανaυ Ηu
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-1-20
ρu 8:(5) μμ.
" ΠΙΕΡΙΔΑ"
Aa hodarto goa dortno
uνσύpσεόλας κυς σμμεήρς
ναπτήw ς νuως
Οάμm ό κυ
Fμ Εατεnίκnς -M Πμστιu
τον εxδάλωσn θn naτσοuν
υω υμεuμμd μόμμu ou ΕAδμ
κnι ο "ΕlΠΙ ΑΑΤΑΡΑΞΕΙ
Αναπλάσεις στις παιδικές χαρές
και δημιουργία νέων
η Ηα τ
ΤΕΡΠΟΣ
ΕNΣΧΥΣΗ τΟΝ ΣΥΝΟΗΚΟΝ ΑΣΦΑΕΙΑΣ
ΗΕΛ1 1ΔΙΣ
nreμrυκαη κ Εαιτιακί
Mmτov
Κατερίνη
κostopοulesbetongΠon eem
τnk. 3351αre255
ν καστα ηΗ6 St
Eυκοριστήριο
Πωλουνται αυτονυμα διαμερισματα
στην Δεπτοκαρκά Περίας από S2τμ'
ίως 60τμεοντα στην θάλασoα.
| oapο pρen
χοp σχίσοςεμmστοσνης
Εnογγκλματικο uκίνηtΗ και
οικάπεδα rvtός ατrAinΗ ΜΠ1 uΤς
στην Δυπεσκαροά και πλάκα
Aiκngραυ,
| Μapea αpo α
| o mpaς on
Ε κ έ
| pioor ο 4
|Εpος Μape Τomoω κα
| υμείa
Μι προίόντα meότητας στις
λύτεpες ιμές αιτο
εξειδιανμένο μας Τπpοοumaό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
επoτλεoμα.
ΕPΓΟΣΑΣΙΟ ΕΤδΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
T.2351039303 & 34886
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. on eδom
π21510 11 , 6970 101 550
www.teραs.gs, Inίogterposgr
konstadin [email protected]
niΣTonοΗ ΜΕΝΗ ΜΟΜΑΔΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ