Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τμή 0 ,60 . Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Ιδιοκτησία: Ι.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Ετος 630-Αρ. φύλλου 17.67
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία Φ. τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa 26510 30.350
htp:/www.proinosiogos.gr [email protected]
Όλο και πιο συγνά έξορθρνονται κυκλόμοτα του εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες
ΕΔΑΚΝΗΤΕΣ
Η ΗΠΕΡΟΣ ΑΝΑΚΩΝΜ
ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΕ
Ο nmγκαι Αμεη α α σκή τmμητη Ειλμτότ λίasης Κνoηα 0ΟK μέσω των διάφορων δομν του έχει ανοίξει.
tiμ αγίωη Πηρκς Δήμίφίκης Μενόπιη Ιία4μ Ομπρέλαν κοινωνικής προστασίας
Ιωρολον τημον σιδο απότοις τρας λργιος τυ μπλάοιτα συ πmb ωνυήο πνδκν
για αναξιοπαθούντες Γιαννιτες!
. Τριάντα σχεδόν χρόνια η
Ήπειρος ταλανίζετα από την
παράνομη διακίνηση ναρκωπκν και μεταναστν. Οι παραμ .
6όρες περιοχές Της έχουν Ερrpσει, παραδοσιακά επαγγέλμαΤα εγκαταλείpθηκαν , ο πολτιστ κός της πλούτος Aεηλαστήθηκε ο.
Μόνο Πέρυσι το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο ιδρύθηκε το 2017,
εξυπηρέτησε 4764 ωφελούμενους πολίτες . Τα προβλήματα συζήτησε
ο Πρόεδρος του Οργανισμού Δημ. Πάνου με τους υπαλλήλους του
. Eνα σκληρό κοινωνικό απο
πίπωμα έχει σφήσει κα στη ιαν.
νnκη κοινωνία η οικονομική κρί.
ση την οποία διέρχετα η χρα μας
ην πλευταία δεκατίa Εκατοντά
ΕΠΟ ΡΤΑΖ
Κέντρο
Κονοas
κόμη και ανθρπινα θύματα υ
πάρχουν από τη δράση ισηγό
μενων εγκληματικν στοχείωνν
Η Ηπειρος φαν και εξακολουθεί
να είναι εσταυροδρόμιω παράνo μων μεταναστν και εισαγωγν
ναρκωτικν , όμως ήταν και To
πρτο κανάχωμα mpοκειμένου
να σνημετωπιστεί και να περιορ
στεί κατά το δυναπόν η εγκλημαπκότητα στα όρυά Της .
ΡΕΠΟΡΤΑ
Οοο εύκολα εισέρχοντu στην Αναπολική Ελλάδα πρόσφογες και
: παράνομο μετάνάστες, Τόσο δύσκολα μπορούν να εξέλθουν μ.
σω Ηπείρου προς την ταλία και την Κεντρική Ευρπη .
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
δες οκογίνειας ζουν σήμερα στα
όρια Της φτχειας και, αν δεν uπήρχε στήριδη εκ μέρους Των apΑβανν , ήρθε να προστεθεί και η : μόδων δομν πρόνoιας, αυτές δε
θα μπορούσαν καν να επβσουν.
Συον Δήμο Luawuw το sβάρος
Της ενίσχυσης ανοξοπαθούντων νο
κοουρν σηκνει ο Οργανσμός Κονωνκής Πρόνα ( OKΠΑΠΑ)ο σπο
-----------------------------------------------Τον τελευταίο χρόνο στην εισα .
γόμενη εγκληματικότητα , η οποία
στηρίζεται στη δράση Ελλήνων κα
Υτηρεσίες πληροφορησης, σποστήριξης
και καθοδήγησης σε πάνω από 4.700
πολίτες παρείχε την πpoηyoύμενη χρo νά το Κένηpο Koνότητας του Δήμου Ιωαννπν . Στην ένθετη φωτό ο Πρόεδρος
Του ΟΚΤΑΠ Δημ . Πάνου . .
παράνομη διακίνηση προσφύγων
και μετανατν , μέσω της Ηπείρου ,
προς ις άλλες Ευφω ή πληγή
Πρόκεπαι γα μα νέα
που στοιχίζα στην
Οtήμαρχος Ζαγορίου r.Σουκουβέλος ζητάει
Συναίνεση και συνεργασία
στο δρόμο προς UNESCO!
wn3poim 24 πυυγάς Κ. Τoυλ,τ εχείρμα Εως και σχεδόν 100 ευρ μεσοσταθμικά
Με το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
---------------------------oς στα εννέα πτρίπου χρόνια λεΤουργίας Του έχει να επιδξι σοβαρό
έργο, παρέχοντας μέσω των δομν είναι τα απολογιστκά στοχεία που
του πουλες υπηρεσίες σε ανθp - Οργανσμός έδωσε χθες στη δημο πους και οκογένειες που πραγματκά σότητα σχετικά με Τη
έχουν ανάγη.
Ενδεκτικά ως πpος αυό το έρο
. Μπορεί Το
υπουργείο Πολ
Τισμού να έχει
Τον πρτο λόγο
και Την κύρια ευ θύνη στην προ
Τομασία rou φ κέλου υποψηφιοmητας Του Ζαγορίου για ένταξη
στον Κατάλογο
Πολπιστικν rο πίων της UNESCO, όμως Το δικό Μέσν ποόσκλησης , συνολικής δαπάνης 2.5 εκ. ευρ
Τους ρόλο καλούνται να παίξουν
Τόσο ο Δήμος Ζαγορίου όσο και
οι διάφορο φορείς Της περιοχής
Η διαδκασία δεν είνα απλή, όοι αυξήσεις σε επικουρικές συντάξεις
ν Μιμακωτά τα επίτεδα αοφάλισης ελεύθερης επιλογής.
- 11η σελ.
Στο επίκεντρο οι Ανανεσιμες Πηγές Ενέργειας
Μέγα ζητούμενο να παραμείνουν
οι αγρότες στα χωράφια τους !
ΥΤο χυβερνητικό οχέ ιο για μείωση του κόστους παραγωγής
. Μεγάλες προσδοκίες έχει
τη Κυβέρνηση Τς τ.
μέρες με rο vέo Ασφαλστικό Νομοσχέδιο που Τις επόμε ,
: νες μέρες αναμένεται να rεeaί σε
δημόσια δισβούλευση
. Το κυβερνηικό σχέδιο για
μείωση κόστους
της αγροτικής π .
Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων
Τόσο ο Υπουργός Εργασίας : pαγωγής που εί
πος τον στηε καικma την προχθ
χρηματοδοτούνται σε Γιάννενα-Αρτα raνng Βροοηκ o Υ
πουργός Ν Μηταράκης σης δημό
σες τοποθετήσεις τους μλουν για
αυξήσεις που θα δουνα συνταξούδια - 11η σε
ναι βαοικό ζηού
μενο για χλάδες
αγρότες Της χ
ρας , παρουσίασε
ο Υφυπ. Αγρor κής Ανάπτυξης Κ.
Σκρέκας , μιλ
ντας στην δη Εmσια Γενική Συν .
λευση Των Πανελλήνων Συνδί.
σμων Αγροπκν Φωτοβολτακν (ΠΣΑΦ) και Αγρoτικν θεμά
rων ΠΣΑΘ) Του πραγματοπο
θηκε στην Καλαμπάκα
σνή σύσκεεψη στην
| VΑπό 20Ιανουαρίου έως 30Ατριλίου η υποβοληή προτάσεων
. Δράσεις διαχείρισης βιοσποβλήτων στην Ηπεpo χpημaτοδοτο - μέσω νέας
πρόσκλησης της
Εδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης 1
φέρεας Ηπείροu
(A' κύκλοs) με την
υποβολή nων προΤάσεων να ξεκινά
σης 20 aνουαρίου (η περληψη
Της πρόσκλησης δ
Το Φερουάρο ανμέντα
η πλατφόρμα για η νία
pθμοη ορειλν
χο, μέσα από
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σελ. 12
Δυμουργείται ΕΟnό
upmιμiριογαm
pύσμη τουμοτιή αάτε
Rετρνκά ο δηγνςήμας
mw αpρo τον υπαλλήλων
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Στο Επίκεντρο μπαίνουν αι Ανα νεσιμες Πηνές Ενέργειας προκομένου να βελπωθί η -11η σλ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σελ. 12
- 11η σελ
ΑΠΟμΕΙΣ
ΕΤΙΦΥΛΛΙΔΕ
Σύμερα (5:15 μ.μ.) με τον Παναθαναiκό στο ΟΑΚ4
Ο ΠΑΣ τα δίνει όλαν για την
Πότε επιτέλους θα δαμάσουν
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια από
τη Μάχη Των θερμοπυλν . ποοκρυση στους κδ του Κυπέλλου
το τέρας της γραφειοκρατίας;
> Του ΑΤΕΛΟΥ ΚΟΛΕΜΠ4, Οκονομαολόγου
- ε nις βασικές ενδεκόδες θα παρατιχθούνοι δύο ομάδες
> Γράφει ο Α8ΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. Την πρόκριση
Του στα προημπελ.
κά rou Κυπέλλου
Ελλάδας θα διεκδι
κήσει με όλες Τους
nς δυνάμες σήμερα
Το απόγευμα ( 5:15
μμ) ο ΠΑΣ Γιάνννα
ΟΗ χωρίς λόγο ταλαπωρία τωων Ελλήνων πολ
τν που είναι οδικαιολόγηη και απαράδεκτη, συ νερίζεται Κάθε χρόνο το κράτος βρίσκει και κάη
καινούργιο , νέο φόρο , δημοτικό Τέλος ή οιδή ,
ποτε που μπορεί να συξήσει τα έσοδά του .
Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, εξακολουθούν να
καταταλαπωρούν όλο τον κόσμο . Πς ; Απλού στατα, έχουν τα στοιχεία όλων των Ελήνων αναλυτικά στην Εφορία, στο Ε9 για όλα τα ακίνητα και ζητάνε στη συνέχεια-Τοάκρον
άωτον της ταλαπωρίος και, γραφειοκρατίας, να τρέχουν όλοι να
διορθσουν τα τετραγωνικά μέτρα τ.μ) noυ επε από -Τησελ
. Ολοι οι μεγάλοι ιστορικοί υποστηρίζουν: Αν
Τίποτα άλο δεν θύμιζε σήμερα ην ιστορία της
αρrαίος Ελλόδος και έμενε μόνον στμνμ
ανθρπων η εκπληκτική θυσία των :
σης Θερμοπύλες , θα ήταν αρκετό για να moτe .
ψεικανείς τη μεγαλοσύνη του έθνους.
Στην περίστοση αυτή καταξθηκε η Σπαρτιατική αγωγή ,
ηρωική θυσία των ολίγων αγωνιστν πων Θερμοπυλν στο βωμό
της Πατρίδος έμεινε ανιο και ασύγκρrτο mαράδειγμα φιλοποΤρίας για όλον τον κόσμο . Για Τς κατόπιν ελληνικές
ΠA ΓΑΝαΚΑ
κααθς σντιμετωπ
ζε τον Παναθηναίκό
στο Ολυμπτακό Στάδιο της -11η σελ
- η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα