Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Μείωση 30% του τέλους επιτηδεύματος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛΙΒΥΗ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
TO NEO «KINHMA»
Η ΑΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1II
9 "771108"979130
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο m Αρ. φύλλου 30.321- Ιδρυτής: ΓΑ. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.kathimerinigr €1,20
Πς στήθηκε κατηγορητήριο χωρίς πτμα
Μείωση 30%
του τέλους
επιτηδεύματος
Αυξήσεις
συντάξεων
για 30 έτη
ασφάλισης
Τα ποσοστά αναπλήρωσης
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
και τις επιχειρήσεις μέσα στο 2020
αΚλείδωσαν. xθεs οι αλλαγές στο
ασφαλιστικό και σήμερα αναμένε
ται να αποσταλεί το σχέδιο νομου
στη γενική γραμματεία τns κυβέρVησns προκειμένου να δοθεί στη
συνέχεια για δημόσια διαβούλευση .
Σύμφωνα με πληροφορίεs , προβλέ
πεται αύξηση των ποσοστν ανα πλήρωσns και κατά συνέπεια των
συντάξεων για όσοus έxουν ασφά
λιση απο 30 χρόνια και ανω. Στα
40 χρόνια ασφάλισηs το ποσοστό
αναπλήρωσns θα είναι 50,5% , από
42,8% σήμερα . Από τα 41 έτη και
άνω και για κάθε έτ0s ασφάλισns
προβλέπεται μικρότερη προσαύ
ξηση. Σελ . 22
Τημείωση του τέλουs επιτηδεύματ0s εισφορά αλληλεγγύns και το τέλ0s
για τουs ελεύθερουs επαγγελματίεs επιτηδεύματ0s, αποφέρουν στον
και τιs επχειρήσεις, παράλληλα με προϋπολογισμό έσοδα άνω του 1,6
τη μείωση τns εισφορas αλληλεΥγύns για τουs μισθωτούs, σχεδιάζει η λειφθούν εφαπαξ, Ετσι, επελέγη η
κυβέρνηση. Η μείωση θα είναι τns
τάξεωs του 30% και θα αφορά τα ει
σοδήματα του 2020, αλλά θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021.
Αυτό σημαίνει ότι το τελοs επιτη
δεύματοs , από 650 ευρ , θα μειωθεί ρισμού τns φοροδιαφυγήs , κυρίωs
στα 455 ευρ για τοus ελεύθερουs
επαγγελματίεs και στα 700 ευρ
για τιs εΠΙχειρήσειS. Αντατο στέ
λεχ0s του υπουργείου Οικονομικν τέλοs σε επιτηδευματίεs και ασκούτονίζει πωs οι δύο φοροι, δηλαδή η
δισ. ευρ και είναι αδύνατο να εξασταδιακή κατάργηση τουs έus το
τέλ0s του 2023. Υπενθυμίζεται ότι
το τέλos επιτηδεύματ0s εφαρμόσθηκε το 2011 μαζί με την έκΚτακτη
εισφορά . Λόγω αδυναμίαs περιοΤο πτμα της γιναίκας του Φτη Ντούλος (κέντρο) , Τζένιφερ, η oποίa εξαφανίστηκε Πέρυσι από το Κονέκτικατ, δεν βρέθηκε Ποτέ, αλλά την περασμένη εβδομάδα ασκήθηκαν διξεις εναντίον του για τη δολοφονία της. Οι Περιπτσεις διξεων για δολοφονία χωρίς πτμα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το κατηγορητήριο
κατά του Φτ Ντούλος βασίζεται στην πληθρα έμμεσων αποδείξεων (γενετικό υλικό, τηλεφωνικά αρχεία
και βίντεο από κάμερες ασφαλείας) Που κατάφερε να συγκεντρσει και να αναλύσει, έπειτα από τόσους
μήνες ερευνν , η αστυνομία του Κονέκτικατ Σελ. 1
στουs ελεύθερουs επαγγελματίεs ,
και υπό την πίεση τns τρόικαs, n
τοτε κυβέρνηση επέβαλε οριζοντιο
ΣΗΜΕΡΑ
ντες ελευθεριο επάγγελμα. Σε. 23
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
Ερωτήματα και σύγκρουση | Υπερπτήσεις ακόμη
με αφορμή τα κολέγια
Βολές Ράικου κατά
Παπαγγελόπουλου
και πάνω από τη Λέρο
Σε σοβαρές καταγγελίες ακόμα και
για εις βάρος της ασυμβόλαιο θανάτου
φέρεται να Προέβη, κατά την έναρξη
της κατάθεσής της στην προανακρπική
επτροπή της Βουλής , μλντας για τον
κ Δημήτρη Παπαγγελόηουλο, η Πρην
εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου.
οξύτατα αντέδρασε με δήλωσή του ο
τέως αναπληρωτής υnouργός Δικαιοσύνης . Σελ. 5
Για τη δυνατότητα διορισμού των αποφοίτων τους στο Δημόσιο
Η Τουρκία επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνν
Με 27 υπερπτήσεις ακόμη και σε κατοικημέ να νησιά, ανάμεσα στα οποία ηΛέρ0 , συ νέχισε νασυντηρεί την ένταση στο Αιγαίο
Π τουρκική αεροπορία. Με τήσειs πάνω
από Αγαθοvησι, ΑρκιοUS, Λειψούs, Καλόλμνο και άλλα νησιά, η Αγκυρα ουσιαστικά
Χωρίς να απαντήσει στα ουσιδη ερωτή , εκπαίδευση των αποφοίτων τοus . Το ζή
ματα για τον ελεγχο ποιότητas παρεχομέ τημα προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση με
νων σπουδν από τα κολέγια, η υπουργόs
Παιδείαs Νίκn Κεραμέωs απάνησε χθεs Αρθρο του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκν
στιs επικρίσειs για την απόφαση να δίδε
ται η δυνατότητα διορισμού στη δημόσια ΕΚΠΑ, Δημήτρη Καραδήμα Σελ. 3
επαναφέρει εμμέσωs την αποκαλούμενη
θεωρία των αγκρίζων ζωνν στο Αιγαίo.
Παράλληλα, συνεxίζονται οι έρευνεs στα
οικόπεδα 4 και 5 τms κυπριακήs ΑΟΖ, όπωs
έγινε χθεS γνωστό από τιs αρμόδιες τουρκικέs υπηρεσίεs. Σελ 5
την αξίωματική αντιπολίτευση.
ΥΠΟθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του
ΟΤΕ: Τη δημιουργία τριν θυγατρικν , στις οnoίες θα μεταφερθούν
οι τεχνικοί πεδίου , τα τηλεφωνικά κέ ντρα ( call centers ) και το
αντιστοίκως , προανήγγειλε ο Πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του οΤΕ M
χάλης Τσαμάζ με επιστολή Προς τους
εργοζομένους, τους οnoίους διαβεβαίωσε οτι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν
για την εργασία τους. Σελ. 32
Το Αρχαιολογικό Μουσείο κερδίζει το στοίχημα
Ενα τρισ. ευρω
με στόχο
μηδενικές
εκπομπές
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
καταστήματα
Καθηγητές
δύο ταχυτήτων
Η απόφαση να ανοίξει η δη
μόσια εκπαίδευση και σε
αποφοίτουs ιδιωτικν κκολεγίωνν μαρτυρεί τουλάχιστον
προχειρότητα. Για λόγοus που
υπερβαίνουν τη βούληση αυτns τns κυβέρνησns , δεν είναι
τρα εφικτά ο ελεγχos και
πιστοποiηση των σπουδν
Αξιολόγηση: Αρχίζει σήμερα
από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμν
n 5η μεταμνημονιακή αξολόγηση. Το
Πιο δύσκολο θέμα της αιζέντας είναι
οι αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο και η
κατάργηση της Προστασίας Πρτης κα
τοικίας για τους δανειολήπτες. Σελ. 24
Στο κάδρο και η Δυτ. Μακεδονία
Η περιφέρεια τns Δυτικήs Mακεδονίas θα
μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά από
τανέαχρηματοδοτικά εργαλεία τns E.Ε., n
οποία φιλοδοξεί-με επενδύσει15 ενos τρισε
κατομμυρίου ευρ-να πετυχει τον στόο
των μηδενικν εκπομπν έas το 2050. Σε
περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρ τον χρό
νουπολογίζεται το κόστοs τms επίτευξns του
στόχου για τη μείωση των εκπομπν στην
Ε.Ε. έus το 2030. Το σχέδιο είναι τα ποσά
αυτά να συμπληρωθούν από εθνικούs δημό σιουs πόροus και ιδιωτικά κεφάλαια. Σελ . 11
που παρέχονται από ιδιωτι κά κέντρα. Το τελευταίο που
χρειάζεται το πολλαπλs ελλειμματικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι καθηγητέs δύο
ταχυτήτων.
ΤΟ ΚΟN ΚΛΑΒΙΟ
Οταν θέλουν ,
υπάρχει
συναίνεση
Τη χρονιά που πέρασε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ξεπέρασε για πρτη φορά τους
600.000 επισκέπτες Ο απολογισμός της Πενταετίας έχει Πολλές θετικές ειδήσεις για το EAM , Πou
για το 2020 ετοιμάζει εκθέσεις επετειακού χαρακτήρα αλλά και δράσεις στο εξωτερικό. Σελ. 14
Σελ. 4
ΣΧΟΛ10Ι ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης
Επιβατικά αυτοκίνητα:
Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010
ανήλθαν οι Πωλήσεις καινούργιων επβατικν το 2019. Πωλήθηκαν 114.110
καινούργια x. 10,3% περισσότερα σε
σύγκριση με το 2018. Σελ . 26
Η εξωτερική πολιτική απαιτεί θυσίες
σημοι , ως λαός , για κανένα από αυτά
τα δύο στοιχεία.
Βασική Παγίδα, η ομηρία της διπλωματίας μας στις δαγκάνες του δηλητηριδους
Πολιπικού παικνιδιού . Κυβέρνηση και αντιΠολίτευση οφείλουν να βρουν ένα modus
νίvendi Που δεν θα μας σπρξει σε ένα
καταστροψικό σπιράλ. Διαφωνίες υπόρχουν και Πρέπει να υπάρχουν . Ακόμη και η
Προσυμφωνημένη Πίεση του τύπου αΒυθ
σατε το ΧΟΡΑ> είναι θεμπή, αν δεν ξεφεύγει από κάποια όρια. Οταν όμως λέμε άλλα
δημόσια και άλλα πίσω αn κλειστές Πόρτες, αρχίζει το πρόβλημα - το onoίο κατόΠν
μεγεθύνεται από την πίεση των εκάστοτε
ακραίων και τα μέσα ενημέρωσης.
Και τέλος, είναι καιρός να μάθουμε ότι
η εξωτερική Πολτική απαπεί σκληρές
αποφάσεις, προϋποθέτει ότι θα έχεις
εχθρούς και κόστος . Ειδικά στη φάση Πou
μπαίνουμε. Το αν θα στείλεις μια συστο χία Patriot στη Σαουδική Αραβία ή αν θα
διαφωνήσεις με έναν Ευρωπαίο σύμμαχο
είναι εξαιρετικά δύσκολες αnoφάσεις.
Δεν μπορείς όμως να τα έχεις καλά με
όλους-αρκεί να είσαι ασφαλς βέβα
ος ότι οι σύμμαχοί σου θα είναι εκεί όταν
τους χρειάζεσαι Πραγματικά και θα Παράσχουν απτά ανταλλάγματα.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει Παίξει καλά τα χαρτιά της. Η Παρτίδα είναι όμως
απρόβλεπτη, οι nαίκτες πιο ισχυροί και οι
κανόνες του Παιχνιδιού αλλάζουν συνε χς. Εχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.
Διανύουμε μια Πολύ δύσκολη περίοδο
για την εξωτερική Πολιπική της χρας .
Καλό είναι να μην ξεχνάμε μερικά βασικά
Πράγματα .
Πρτα αn ' όλα να μην αντιδράμε με
σπασμωδικό τρόπο-Πανηγυρίζοντας
τη μία γιατπί αo Χαφτάρ μπαίνει όπου
να είναι στην Τρίπολη , κλαίγοντας την
άλλη, γιατί cο Ερντογάν Παίζει δυνατά
σε άλλο επίπεδο . Η εξωτερική Πολιτι κή κρίνεται εκ του αποτελέσματος και
σε βάθος χρόνου . Δεν είναι Ποδοσφαι ρικό ματς, onοu οι φίλαθλοι φωνάζουν
διαδοχικά αμπράβο , Γιργο , αέμπα,
βρε Γιργο , κέλα , ρε συ Γιργο>,
κείσαι άχρηστος , Γιργο . Θέλει υπομονή και ψυχραιμία . Δεν είμαστε διά . Καζίνο: Στην πρην αμερικανική
βάση στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης θα ανεγερθεί το καζίνο, συμφωνα με την
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
τις επόμενες ημέρες. Σελ. 25
. Ρωσία: Μέλη της ρωσικής υnρεσίας στρατιωτικής αντικατασκο Πείας GRU κατάφεραν να σπάσουν
στις αρχές Νοεμβρίου τις διαδικτυακές άμυνες της ουκρανικής εταιρεί
ας φυσικού αερίου Βurisma, στο Δ.Σ
της οποίας ήταν μέλος ο γιος του Τζο
Μπάιντεν. Σελ. 10
Πλήθος Παρανομιν είκε διαπιστσει η Περιφέρεια σε
αυτοψία Που είχε ΠραγματοΠοιήσει τον περασμένο Οκτβριο στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κορνθία, όΠου χθες ξέσπασε μεγάλη Πυρκαγιά. cΠεριμετρικά
του κέντρου διαλογής ανακυκλσιμων υλικν βρίσκονται
μεγάλες Ποσότητες δεματοΠοιημένων και χύδην σύμμε
κτων αποριμμάτων>, αναφέρεται στο Πόρισμα. Σελ.7
INTIME NEWS
ERK TRITΜΑΝN/ HEAT CONNECιατ ΜΕDΑ VA AA FO0)
. β,1
UP STORIES

Τελευταία νέα από την εφημερίδα