Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Την βεβαιότητα ότι το 70% των
δεσμεύσεων της κυβέρνησης
προς στους αγρότες έχει
υλοποιηθεί, εξέφρασε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάκης Βορίδης.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αισιόδοξο οικολογικό μήνυμα
μέσω της δημιουργικότητας των
παιδιν, στέλνει ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης, κατά την
επίσκεψη στο Παιδικό χωριό SOS.
ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ
Στο πολύ σημαντικό έργο του Λιμενικού Σματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναφέρθηκε ο υπουργός
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης ,
στην τελετή παραλαβής πενήντα
τεσσάρων οχημάτων.
ΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ7.
ΣΕΛΙΔΑ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 | ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 970 0,50
TPITH
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
οΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2020
ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΠΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ
Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΕΗ ΤΩΝ
ΗΠΑΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στα οφέλη από την επίσκεψη
στις ΗΠΑ , και την απόλυτη
στήριξη της αμερικανικής
κυβέρνησης στις επενδύσεις
στην Ελλάδα, αναφέρθηκε
ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης .
ΣΕΛΙΔΑ ν
& ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑν ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΔ 3
Βιομηχανια
Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 1 ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 970
Ιύppos Ευνκεηρoε 2οα
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΚΟΥΤΑ
Πάνω από 140 εβδομαδιαίες πτήσεις συνολικά προς Ινδία, θα
εκτελούν με αεροσκάφη για πτήσεις μεσαίων αποστάσεων, τύπου
A350-900, οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου της Singapore
Airlines, με τον CEO Goh Choon Phong.
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Στον δυναμικό κύκλο ανάπτυξης της Δρομέας , εστίασε
ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας,
Αθανάσιος Παπαπαναγιτου,
παρουσιάζοντας τη σύμβαση
για την παραγωγή 60.000 ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων γραφείων προϋπολογισμού 15 εκατ.
ευρ με τον γερμανικό στρατό.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! ΑΓΟΡΑ
Στις 919,39 μονάδες, ο Γενικός
Δείκτης με απλειες 0,46%
ΑAΤΙΤΗΓ
MUNHOV
ήττικές
τέoς ολοκληριη
ηovή oυνεplan
τουΧρτστηρίουμε
ΣΕΛΙΔΑ8
τναppένασχχιρεd
κάτωσότιεκίεδατων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Μοναδικές ευκαιρίες να κλείσουν το επόμενο ταξίδι τους σε
δημοφιλείς προορισμούς με ειδικές τιμές εισιτηρίων, προσφέρει
στους ταξιδιτες από Ελλάδα η Emirates, με τον διευθυντή
Ελλάδος και Αλβανίας Khalid ΑΙ Zarooni.
920μονίδω.
χαμηλά επiπεδο
oea oδρος nαα
ηδεύτερηουεδρίaoη mou
τοΧΑ ναι με οpmό
npόσημο, αλλά κο με
τη oνναλλοτική δροστηριότητα
neενο
MσμiKDeήμεο
νος εδο της Ελλ στ
orοpς τpaβή τ βλέμματο
τo δυθνν οίκoν , οι oolo β nouv τη όpα ο όνr
evtre με μο o toon opo
ΛΗΝΙΥ
ππbσna40
ούθηα opοή όνοδο ο noooo
ao κμος τηκνψηλής
Βέβο, ενόοουνεδριoό στpopεupότρ τήστις a00
μονδo σττιρη τμή
στ 235 μονόδαtoο on
Avolease
opοuά
ο oυνaλλογν nαpοuoίoonν
nuη Εuctank δανντα
6.60) 482.216 μετοp.
στου ί
o, pv μpέημέρος η
CH 6δo ις δς τx ετμήoες ,
romnomerakούμφω
μεοεοpο το πλάτες m .
ετpnoη ελοnpοpopήo
aooουτή την ίνon
εuγκpμένα, unεpnέuo η
μετοpή της nepoaς , ε moτ avα μττές της Ελάκτωp της
toa cola ΜO Τo onAn , με
τοfε aτη Ppνe
σκοονμσδης. onμονοτος
ς tάτα
τημηύπpη
γροφαν α μτομίς της
του nεφpελοίο
οστόοο, anό τouς tnμέρους νστος, ενo τη μεγολύτrρη
δείκτες , τη μεγαλύτεpη άνο oξία ουναλλαγν σημείωουν ο
σημίoα δκτες των Χρημo .
τοοοopν Τnpεoν mou
nopouoo όνοbo 69% τον
Βpελοo ou εο μεύνοδο
.ν. vτκ μεγολύτεpος n
λεες σημεooev o δίκτες των
nponAντόση.2οτov
tpoφμvmunopooίαo mτon
neped, pouoioot άνοδο
299% τnκ mtv nou έκλo
oo104. η iρoΕεργεoή
KEXAE-0
oν στnοa τη μεγλύτερη
moononμίοονομερς ης Ε
nouooφ μrmση
2.30% c Ca Mες (21M
ου onAn (2m τηευοbank
49)aτης Fors Η 5M
τwν συνολλον ανήλε στα
54398ι εp, tpντος δ
νpά 2106mρμτοp.
0ΠAΛ με Μ.70) . εupo κοη
nep μ 39 εup .
Telnd
ΣΕΛΙΔΑ ά.
Dton ορον, στην νφηλή
αpαλάκδς
topt taβαcri
σταθεpί μετημεελύτιpη όνοδο
νε σημενουν ο μετοχές: na μ29 ouέpo00% η
μερτεηmόσn τipροφαν a
μτομς npoδumκή 4 α
AΕE2ο
miηρη
nopάλληλα, ο δίτης uψηλής
apοaorοηoης oo mon
amooσ 09κ εν oδτη
τηκμροίοgomuo εv
ΣΕΛΙΔΑ)
Τωρόνκ, τον μεγλυτερο
) κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
9 771409 014106