Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
πρέπει να είσαι η αλλαγή
που θέλεις να έρθει
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
αρ. φύλλου 1921 (2) έτος 400, ΤΙΜΗ: 0,50 ευρ
Τα Μακεδονικά Νέα είναι ανεξάρτητα, ακομμάτιστα, πολυφωνικά , αμερόληπτα
Είναι το βήμα του λαού της περιοχής μας Σημαία τους έχουν την πρόοδο και το συμφέρον του τόπου μας
ΝΑΟΥΣΑ
ΕΛΛΑΣ
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
Κωδικός 2149
Την άμεση έκδοση των πορισμάΠρτη αγωνιστική για
Στην μείωση
χρέωσης της
Χόρεψαν
μαλέα και λεβ τοπικούς
Μικρές αγγε4
ρωλίες
ματικά ΜE
MEτων για την κατατο
ντικα
υπερκαταΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...
βολή των αποζημισεων
στους Ημαθιτες αγρότες
ζήτησε από τον ΕΛΓΑ ο κ.
Τάσος Μπαρτζκας,
χορούς μας και καταχειρο-νάλωσης νερού προχωρά στην Α ερασιτεχνική της
κροτήθηκαν από το πολυπληθές κοινό-οι <Γενίτσα- λία του δημάρχου και του
ροι και Μπούλες>.
η ΔΕΥΑΝ, με πρωτοβου-Ε.Π.Σ.Η., με τις αναμετρήπωλούνται,
σεις της 17ης αγων ιστικής
στο πρωτάθλημα.
μαθήματα,
οχήματα κ.ά.
προέδρου της επιχείρησης
το πάντρεμα
του χρόνου
προγράμματα κατάρτισης ανέργων
ανέργων , οι οποίοι επιθυμούν
να αναπτύξουν επιχειρηματους δοθεί η δυνατότητα
για συμπλήρωση των γνσεων και των δεξιοτήτων
τους, διευκολύνοντας έτσι
την είσοδο ή την επανέ Τέσσερα προγράμματα χος είναι η Αναπτυξιακή Νοκατάρτισης 80 ανέργων μού Ημαθίας Αννυμη Αναστην Ημαθία θα υλοποιή-πτυξιακή Εταιρία ΟΤΑΣ.
σει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , μετά την
υπογραφή της σχετικής
απόφασης από τον περιφε
ρειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικστα. Τα προγράμτική δράση ή να βελτι σουν
τους όρους πρόσβασης τους
στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα παρασχεθεί νταξη τους στην αγορά
σε μακροχρόνια ανέργους με
ηλικία άνω των 50 ετν , προΗ Περιφέρεια χρηματο δοτεί τη δράση: Κατάρτιση
και πιστοποίηση δεξιο τήτων
και επαγγελματικν προσόντων ανέργων>, στο πλαίσιο
της οποίας θα υλοποιηθούν κειμένου ευκολότερα να εντατα προγράμματα . Τα τέσσε - χθούν στην αγορά εργασίας.
με την αλλαγή
εργασίας.
Η έναρξη των προγραμμάτων υπολογίζεται για
τον επόμενο Μάρτιο και η
ολοκλήρωσή τους ένα χρόνο μετά , τον Μάρτιο του
Πριν από 53 χρόνια (1966) ένας 22χρονος, σε μια
κοινωνία που τραβούσε για τα ορυχεία του Βελγίου
και τα εργοστάσια της Γερμανίας-αλλά ο κόσμος γελούσε με τους ατέλειωτους Έλληνες κω μικούς, με τους
οποίους γελά ακόμη και σήμερα- με μια κιθάρα τραγουδούσε:
χρηματοδοτούν ται
από ευρωπαϊκούς πόρους
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και δικαιούΜε τα προγράμματα αυτά θα
σε θεωρητική και πρακτική αναβαθμισθούν οι ικανότητες
κατάρτιση 80 μακροχρόνια
των καταρτιζομένων και θα
2021.
Μη , μην το πεις οι παλιοί μας φίλοι
μην το πεις για πάντα φύγαν.
Μη, το μα θα πια τα παλιά βιβλία,
τα παλιά τραγούδια για πάντα φύγαν.
Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν.
Γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιν.
νέα υπηρεσία από την περιφέρεια
για τη φροντίδα 3.000 ηλικιωμένων
Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει
τη δικιά σου μελαγχολία
κι έρχεται η στιγμή για ν' αποφασίσεις
με ποιους θα πας και ποιους θ' αφήσεις.
Πέρασαν για πάντα οι παλιές ιδέες ,
οι παλιές αγάπες οι κραυγές
Γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιν.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ0
ΗΜΑΘΙΑΣ
Όμορφη είναι αυτή η στιγμή , να το ξαναπ
όμορφη να σας μιλήσω βλέπω πυρκαγιές
πάνω από λιμάνια πάνω από σταθμούς
κι είμαι μαζί σας.
Όταν ο κό σμος μας θα καίγεται
όταν τα γεφύρια πίσω μας θα κόβονται
εγ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
σκονται σε συνθήκες ένδειας Το πρόγραμμα παρουσιάκαι κοινωνικής αποξένω σης. στηκε το πρωί της Τετάρτη, 8
αΟμπρέλαν προστασίας σε
3.000 ηλικιωμένους, άτομα
μοναχικά και ανήμπορα λόγω
ασθένειας απλνει η περιφέ
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με τους 38
δήμους της περιοχής, σε μια
προσπάθεια να βελτισει την
ποιότητα ζωής τους , συμβάλ
λοντας στην υποβοήθηση της
μοναχικής διαβίωσής τους και
την ασφαλή τους γήρανση.
Η νέα υπηρεσία που θα θέσει σε εφαρμογή η περιφέρεια
το επόμενο διάστημα, στο
πλαίσιο του προγράμματος
<Παροχή υπηρεσιν αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων>
απευθύνεται σε άτομα ηλικία
65 ετν και άνω, που έχουν
προβλήματα υγείας , ζουν μόνοι τους και δεν μπορούν να
υποστηριχθούν επαρκς από
τα άτομα που ζουν μαζί τους,
και έχουν χαμηλό εισόδη μα.
Το έργο θα υλοποιηθεί από
τη γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής
μέριμνας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά 3.000 άτομα , κυρίως ηλικιωμένους, που ζουν μόνοι ή
χρόνιους πάσχοντες που βρίτου μηνός, στο Επιμελητήριο
Βέροιας από τον αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ . Κστα
Καλαϊτζίδη και τον αντιπεριφερειάρχη δημόσιας υγείας
της περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Χρήστο Μήττα . Στην παρουσίαση παρευλαμπρός
ο εορτασμός
των Θεοφανίων
επιμέλεια Χαρίτων Το μπουλίδης
ρέθηκαν και οι περιφερειακοί |muSKin ΚΙΝΙΚΗΑΕΘΗΤΙΚΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΝΟΤΙΑ
σύμβουλοι κ.κ . Απόστολος
Νεστορόπουλος και Στέργιος Μουρτζίλας. Παρούσα και
η πρόεδρος του του Νομικού
Προσπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάουσας κ. Στέλλα
Αραμπατζή.
<Ενα σημαν τικό έργο της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της
κοινωνικής μας πολιτικής
με γνμονα την υπο στήριξη
ηλικιωμένων συνανθρπων
μας που θα τους διασφαλίζει συνθήκες ασφαλούς
Υήρανσης και ποιο τικής διαβίωσης>, χαρακτήρισε το
πρόγραμμα ο κ . Καλαϊτζίδης.
<Η περιφέρεια Κεν τρικής
Μακεδονίας επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία απέναντι
στην τρίτη ηλικία , τόνισε ο
κ. Μήττας.
Κονσταντίνος Σταματόπουλος, ΜD
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος-Δερματοχειρουργός
Ειδικευθείς στο Πανίμιο του Gottingen της Γερμανίας
Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου του Giessen της Γερμανίας
Εξειδίκευση στη Δερματοχειρουργική και την Αισθητική Δερματολογία
Αποτρίχωση με laser τριπλού μήκους κύματος(Αλεξανδρίτη- Diode-Yag)
Ζαφειράκη 10, Νάουσα ! 2332052554 | mys kin.gr|
[email protected]Δ
Ερχεται: Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-13:00, Τρίτη 09:00-18:00
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡ ΜΑΡΘΑ
Στο άλσος του Αγίου Νικολάου τελέστηκε τη Δευτέρα
με επισημότητα η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και ο
εορτασμός των Θεοφανίων, προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμονα. Κατά την τελετή του αγιασμού των υδά
των κολυμβητές αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και βούτηξαν στο ποτάμι της Αράπιτσας για να πιάσουν τον Σταυρό,
εν αναβίωσε το έθιμο των ιπποδρομιν από τον ιππικό
όμιλο Νάουσας ΟΠήγασος>, με τους ιππείς να χαρίζουν
όμορφες εικόνες στους παρευρισκόμενους, καθς μπήκαν
στο ποτάμι με τα άλογα.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1- NΑΟΥΣΑ
ΤΗΛ. 23 3 20-20330 & 6939-794630
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3