Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 14.01.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7271
27 χρόνια
Online Dispute Resolution - ODR
Ανανεθηκε το έντυπο για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η κάμψη που σημειθηκε τον Νοέμβριο, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πετρελαιοειδή
Brexit
Στήριξη ζητά ο ΠΣΕ
Tiεpάφη
Εαη Εγοίς
μετά την επιβράδυνση στις εξαγωγές
Οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδν,
τον Νοέμβριο του 2019 μειθηκαν κατά 347,9 εκατ. ευρ ή
κατά- 11,49% και διαμορφθηκαν στα 2,71 δισ. ευρ από
3,06 δισ . ευρ τον αντίστοχο μήνα του 2018.
1α το 2020
Συνεχίστηκε η επιβράδυνση Που
Παρατηρεται στις ελληνικές εξηγο
γές το τελευταίο διάστημα. Η
κάμψη Που σημειθηκε τον Νέμ
βριο, η οποία οφείλεται κατά κύρο
λόγο στα Πετρελαιοειδή, δημιουργεί
Προβληματισμό για την Πορεία της
εξωστρέφειας και επαναφέρει στο
Προσκήνιο την ανάγκη μεγαλύτερης
στήριξης των ελληνικν επιχειρή
σεων Που διαθέτουν τα ροϊόντα
τους στις διεθνεις αγορές
Συμφωνία για επέκταση της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
100ν0
100ne
Τουκα
100NA
Την παράταση της σύμβασης συνυπέγραψαν,
οι εργοδοτικές οργανσεις (Σύνδεσμος Επιχει - Συγκεκριμένα, Το σύνολο των κανονιστικν και
ρήσεων και Βιομηχανιν (ΣΕΒ ) , η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιν , Βιοτεχνν και
Εμπόρων Ελλά δας (ΓΣΕΒEΕ) , η Ελληνική Συνομοσηονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας χρόνος κανονικής (συμβατικής) ισχύος της
(ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικν Τουρι στικν Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
100AR
ενοχικν όρων της ΕΓΣΣΕ Του 2018 , διατηρ
ούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα, μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2020. Το διάστημα αυτό νοείται ως
ΕΣΠΑ:
αγα τιοράρηση
166 δια aυρά
Πρίμαμα Αρπς
Aάπιής
ΕΓΣΣΕ 2018.
σταλίνα ΓκεοργκίεΟι κυβερνήσεις θα
Δηλνει
αισιόδοξη
εκείνοι
χαράζουν Πολιτικές
έχουν τη δύναμη
και τη θέληση να
ωστόσο
λήσεις στην Παγκόοικονομίαν
κατά την Τελευταία
δεκαετία.
Πρέπει να εξετά
οποίΟι
Όπως μεταδίδει το
CNBC σε ανάρτησή
της στο blog Tου
Ταμείου, η
σταλίνα Γεοργκίεβα,
διευθύνουσα
σουν την ενίσχυση
της φορολόγησης
των Πλουσότερων
Τμημάτων των κονωνιν , Ππροκει μέΟι
Taτχίες
Σε ανάρτησή της , η
επικεφαλής του IMF
σημεινει ότι
ανισότητα
καταστεί <μία από
Τις Πλέον Περίπλομήηι
Ταμρήηας
Ωστόσο, δήλωσε
αισιόδοξη ότι
υπεύθυνοι χάραξης
Πολιτικής έχουν την
εξουσία να επιφέρΠραγματική
αλλαγή, παρά Τις
Πολιτικές δυσκολίες
εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων.
Κρι η
έχει φέρουν Πραγματική
Υπόθεση Λαβίδα:
αλλαγή στον συγκεκριμένο
παρά την Πολιτική
δυσκολία των μεΤανου
αντιμεΟΕβετος
το inside trading
και τα 70 εκατ ευρ
τομέα,
σύμβουλος
ΔΝΤ, χαρακτήρισε
την ανισότητα ως
<μία από Τις Πιο
περίπλοκες
ενοχλητικές Προκτωπίσουν
ανισότητες, σημείωσε η γενική διευθύντρια Του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) Κρικες και ανησυχητΙ κές Προκλήσεις για
την Παγκόσμια οικονομία Την τελευΤαία δεκαετία.
ρρυθμιστικν
Τομν.
Ενοχλητική Πρόκ
Created by Universal Document Converter
ΓΕΜΑΥ