Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οι υδρογονάνθρακες σε Ιόνιο και Κρήτη έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την ανατολική Μεσόγειω
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5641 Τρίτη 14.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αντίστροφη
μέτρηση στον
διαγωνισμό
πλησης της
Νόμου 4513
ΕΔΕΥ:
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Πς χτίζονται οι Ενεργειακές
Κοινότητες
Ομοιότητες με τα κοιτάσματα Zoo αι
Λεβιάθαν νότια της Κρήτης
Εμπορίας
Πδείνον τα έξι χρόνια
Στην τελική ευθεία έχει μπει
η δημοσίευση
ΤΑΠΕΔτης πρόσκλήσης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πληση του 100% της
ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Αυτό αναφέρουν έγκυρες
πληροφορίες
Euro2day-gr, σύμρωνα με τις
οποίες ο διαγωνισμός προγο
αμματίζεται να βγει στον
καέρα προς το τέλος της
ερχόμενης εβδομάδας , ίσως
και στις αοχές της μεθεπόμενης . Δηλαδή κοντά στις 20
Ιανουαρίου. Αν αυτό συμβεί
τότε, θα πρόκειται για επιτάχυνση , έναντι του αοχικού
προγραμματισμού
Ταμείου
ποίησης και της χυβέρνησης,
της προκήρυξης.
ενίσρυσης
της ατασχόλησης
ΑποκρατικοΣκουρλέτης-Αχτσιόγλου:
ποίηνης και της ουβέρνηρσης
Γενκεύοντα ατλήρωη εργασία και
παρεβαση οραφων
Πηγές αναφέρουν επίσης ότι
για την πρόσκληση απομέ
νουν ορισμένες τεχνικές
λεπτομέρει ες cλλά καθορι
στικές . Όπως η συμφωνία
μεταξύ
μετόχων,
Ελληνικν Πετρελαίων . Η
τελευταία , υπενθυμίζεται ότι
κατέχει το 35% της ΔΕΠΑ
Εμπορίας κι επίσης πουλά το
μερίδιό της.
Eurobank
υφιστάμενων
ΤΑΙΠΕΔ
Τους τελευταίους μήνες η
κατάσταση στην Τοάπεζα -Γίνονται για πρτη φορά.
Πειραις έχει παροξυνθεί μετά τη χούντα απολύσεις
με ευθύνη της διοίκησής της
και της κυβέρνησης της ΝΔ
υποστηρίζουν οι πρην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ.
στις τοάπεζες.
Είναι λοιπόν σημαντικό να
επικυρωθεί από τα δίοικητι
κά συμβούλια των δύο εταιρειν ο τρόπος πλησης, με
δεδομένο το ότι και
ΕΛΠΕ θα διεκδικήσουν την
πλειοψηφία των μετοχν της
ΔΕΠΑ Εμπορίας . Σύμφωνα
με όσα λένε αομόδιοι παρά
γοντες που είναι σε γνση
των χειρισμν για τον διαγω
νισμό , αν ππρελακός όμι
λος δεν αναδειχθεί νικητής,
τότε θα προβλέπεται ρήτρα
στη σύμβαση των υφιστάμενων μετόχων και των όρων
της πρόσκλησης, πως θα
είναι υποχρεωμένος να πουλήσει
ενδεχομένως , σημεινουν οι
ίδιες πηγές , με κάποιο dis- Γίνονται απολύσεις στον
-1,08%
συλλαμβάνονται απεργοί.
OTEOTE
Για το σύνολο της περιόδου ο κλάδος του
<Η Τράπεζα Πειραις έχει
προχωρήσει σε απολύσεις ,
κατά πρωτοφανή παραβίαση ποίηση, η απλήρωτη εργασία
της συμφωνίας διοίκη σης
εργαζομένων. Την ίδια στιγ μή το υπουργείο Βργασίας,
μετά από μια εξάμηνη συγή
υχθύος και κάλυψη των
παράνομων πραχτικν εις
βάρος των εργαζομένων, ραγδαίες μεισεις μισθν.
ανέλαβε ρόλο ΗR
επιχείοησης, συζητντας και
αποφασίζοντας τις τοποθετήσεις ή την έξοδο των υπαλ - ξεκίνησε με ορμή χαι φέρει
λήλων.
Μέσα σε έξι μήνες δια
υβέρνησης της ΝΔ:
- Γενικεύεται η εργολαβο-τουρισμού αποτέλεσε τον αδιαφιλονίκητο
θέσεων
πρωταθλητή
δημιουργία
και η εκ νέου παραβίαση
των ωραρίων .
εργασίας παρουσιάζοντας καθαρή ενίσχυση
της τάξης των 123,0χιλιάδων ατόμων ή 47%.
-Γενικεύεται η μη υπογραφή
συλλογικν
εργασίας και μέσω αυτής οι
στη σειρά στο διάστημα
ΣεπτεμΣύμφωνα με την τριμ
ηνιαία έρευνα εργατικού Ιανουαρίου
δυναμικού της Ελληνικής βρίου 2019 , ασκντας
Στατιστικής
(ΕΛΣΤΑΤ) , η απασχόλ διαθέσιμο εισόδη μα των
ηση στην Ελλάδα κινή θη- νοικοχυριν .
κε ανοδικά για 60 έτος
συμβάσεων
Αρχής θετική επίδραση στο
Ο οδοστοωτήρας των εργα δικαιωμάτων
σιακν
πλειοδότη ,
ήδη τα αποτελέσματά του
στις ζωές χιλιάδων εργαζομένων.
count.
Created by Universal Document Converter