Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ELEL ELEI
www.attikovima.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ATTIKO BHMA
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ 16ος AP. ΟΥΛΟΥ 1309
δαβάστε
την εφημερίδα μας
και στο διαδίκτυο
ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΟΗΜΕΡΙΑΑ: 741
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 20
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία ζητά την απαγόρευ ση
χρήσηs του τζακιού
Με μία ανοιχτή επιστολή πρos τοus Πολίτεs
αλλά και την Πολιτεία n Eλληνική Αντικαρκι νική Εταιρεία κρούει τον κδωνα του κινδύ νου για τη χρήση τζακιού.
Πς να αντιμετωπίσετε
την Παγωνιά
ΣΕΛ. 24
Με Βάση τα στοιχεία της 31/12/2019 του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ
Αναζητείται λύση
για το "ξεμπλοκάρισμα"
170.000 αντιρρήσεων
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
σελίδα 6
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
η Περιφέρεια Ατικής στην απορρόφηση δαπανν
Βραβεύθηκαν
οι επιτυχόντεs νέοι φοιτητές
των σχολείων του Δήμου
Με βάση τα στοιχεία της 31 ης Δεκεμβρίου
2019 του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Περιφέρεια Απικής κατέλαβε την πρτη θέση
μεταξύ των 13 Περιφερειν.
σελίδα 9
Ι ΣΕA 12-13
ΠΟΜΙΔΑ
Ποιοι ιδιοκτήτεs ακινήτων
Πρέπει να σπεύσουν στου
Δήμουs για διορθσει
Την Πρτη θέση όσον αφορά στον στόχο δαπανν
του έτους 2019, ξεπερνντας μάλιστα κατά 15% τον
αρχικό στόχο Ποu εχε τεθεί σε συμφωνία με ο
ΥΠουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευ ρωηαϊκή Επιτροηή .
Συνολικά λοιπόν από 1/Λ/2019 έως 31/12/2019 το
ΠΕΠ Ατικής Προγματοποίησε δαπάνες περίποu 115
εκ. ε Πou ίχαν ως αnοτέλεσμα την επιστροφή στην
χρα μας Κοινοτικής Συνδρομής ύψους 3 εκ . ε
Περίnou .
σελίδα 21
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Δήμos Kηφισιάς
Βράβευση νέων φοιτητν
του Δήμου
Δήμos Γλuφάδαs:
Ψηφιακά οι άδειεs Πoλιτικού
γάμου
) Δήμ0s Παλλήνηs :
Πακέτα τροφίμων
στουs δικαιούχοus
Το σχέδιο νόμου
για την Πολιτική
Προστασία
Επτυχής συνδρομή
στην αντιμετπιση
τns κακοκαιρίαs
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 7
Το Δεμοικό θέαrρο Μαραθνα
συμμετέτει στ εκδηλσε ς
για τα 2.500 χρόνια από
m Ναυμακία τηs λλαμίναs
Ανάγκη κυκλοφοριακής
οργάνωση στη συμβολή των
οδν Λ. Καρελλά & Αιγαίου
Πελάγουs με την Λ. Λαυρίου
6-ΣΕΛ.3
ΣΕΛ. 5
σελίδα 14
Αρθρο του
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΟ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 17
ΞΟWIILIVOU