Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

14

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5335

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ∆ΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΦΑΝ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ως πότε
θα θρηνούµε;
ΜΟΙΡΑΙΟ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Ο Νίκος Ρόδης, καθηγητής Μαθηµατικών

Ο ∆ηµήτρης Βασιλακόπουλος, καθηγητής Φυσικής
ΣΕΛ. 5

ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ

Μέχρι το Πάσχα
Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡ∆ΙΑ Ε∆ΩΣΕ ΤΟ
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΜΕΓΚΑΝ

Με τις
ευλογίες της
Βασίλισσας
ΣΕΛ. 2

40ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΧΟΒΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Καταπλακώθηκε
από δένδρο
ΣΕΛ. 9

η Καρδιοθωρακοχειρουργική
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΛ. 10-11

ΚΟΣΜΟΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟ∆Ε Ν.∆. ΣΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Πίτα µε «Ορεινές
Συµφωνίες»

ΣΕΛ. 19-24

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΝΑΚΟΓΛΟΥ,
ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΦΡΟΞΥΛΙΑ

Ενισχύεται
η Παναχαϊκή
ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΙΑ ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Με κοινωνική
συναίνεση»
ΣΕΛ. 12

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Έτοιµη
η µελέτη
ΣΕΛ. 8

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ «Γ»
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ,
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΣΕΛ. 3