Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.676 . Τμή 0,60 Ε. Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίa Φ.Τταβλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Τόνιμην Τρήμερη περιοδεία της Υπουργού Πολτισμού στην Ήπειρο
ΚΙΡΟΕΝΑΛΗΙΑΝΝΙΑΗΝΗΙΕΑΜΑΗ
ΚΑΙΡΟΣΝΑΙΑΔΕΚΟΝΗ
ITA MINHMEIA MAE!
Συνοντήσεις και υσκέψες της Λίας Μενδνη σε Περιφέρεια και Δήμους | Θέμα που ανέδειξε και πάλιη τραγωδία των Παξν.
ΟΙσίυ μα ληήν Σι, 4ά Βάτρα Oυμνικί μημεία κα | (Διάτρηταν είναι σε Ήπειρο και Ιόνιο
| ταχερσαία και θαλάσσια σύνορά μας!
. Η Τpήμερη επίσκεψη ης
Υπουργού Πολιmσμού Λίνας Μενδνη στην Ήπερο, έφερε στο
προσκήνο nς νέες προκλήστις
στον Τομέα πολτισμού ανέδειξε
καθυστερήσεις, αλλά κα έθεσε Τις
βάστις για η νία mρογραμματική
περίοδο .
Πρωτοστάτησον στη διάσωση και περίθαλψη των ναυαγν προσφύγων οι
υπηρεσίες Πρέβεζας και Ιωαννίνων. 12 οιι νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των
αγνοουμένων ο Τρεις από τους διασωθέντες συνελήφθησαν ως διακινητές
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
. Μια ακόμη ανείπωπη τpαγu
δία , με θύματα Ταλαιπωρημένους
πρόσφυγες-μετανάστες που να ζητούν έναα καλύτερο μέλλον μαΕEίναι η πρτη φορά -Τουλά
στον τα τελευταία είκοo χρόνια - που
Υπουργός ολmoμού , εξετάζα εξονυχστικά ένα πpος t
αφpοδιότηνος του Υπουργίou του
μα με Τις oρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό
υπογράμμισε και ο Περιφεραάρης
Αλέξανδρος Καgρμάνης, ο oποίος a
ναγνρισε δημόσα Τως για πρη
φορά στην μακρά αυτοδιακημική του
όλα τα έργα
PΕΠΟΡΤΑ2
Η ένταξη Του Ζαγορίου σην UNESCO, ήταν ένααπό τα
θέματα που ανλυσε χθες σε βάθος η Υ. Πολιπσμού Λ.
Μενδνη σε συνάνηση που εε με Τον ΠερφερεάΡχη Αλ
Καχριpάνη και το Δήμαρχο Ζαηορίου Σουκουβελο.
κριά από η χρα Τους, γράφτηκε
Το Σάββατο στα παγωμένα νερά
rοu loviou.
Ένα σκάφος που μετέφερε περί .
που 53 άτομα, βυθίστικε νοτοδυτκά
----- ------------------mορα γinαtέίοα σοβομή συφ Bήoκός καπνόφ από ο ΥΠΑΑΙ για τη Δεπογείματική..
ηση για κάθε iρyo ξεχωρστά.
οι συζητήσες που είεμ μέρχους ο
που έγναν χθες στην Περιφέρεια
Ηπείρου ήταν κατά γενική ομολογία
γόνnμες και Eίνo που τρα μενει.
όν οι εμπλεκόμεντς υπηρεος να
αποδειχθούν κα αποτελεσμαπκές
ωστε να προχωρήσουν ταχύτατα α
Eργα που βρίσκοντα σε εξελη , να
αναδειχθον τα μνημεία και φυσικά
να επτευnθεί στο απόλυτο ο στόχος
της απορρόφησης των κονστικν
κονδυλίων .
Εεγχοι στην αγορά
για τ χύμα τσίπουρο
Συμφωνία- σταθμός για
την προστασία της φέτας
οι έρευνες των Αρχν για ανεύρεση τυχόν αγνoουμένων
στα παγωμένα νερά του Ιονίου συνεχιστηκαν και χθες ,
χωρίς όμως αποτελέσματα ..
α διαδοχκίς συσκέψεις.
Σελ. 12
---------------------------των Παξων Ο απολoγoμός Τραγκός τουλάχστον 12 άνθρωπο ανa
σύρθηκαν νεχροί 21 διοθηκαν, E
ν και χθες συνεχστηκανα έρευνες
στην θαλάσσα περισχή για τον εντοπισμό σγοουμένων, με αpνηκά ό
μως αποτελέσματα. Ωστόσο σύμφω
να με την χθεσηνή ενημέρωση Των Λμενικν Αρχων συνEληψδησαν τρος
αλλοδαποί μεταξ Των δασωθέντων,
φερόμενο ως δανητές! Περισοόερα στοιχεία όμως δεν
*ΜΒΟΡΔΗΣ Σμαντικός ο ράλος Της για το εύνικό μας προύόν ΠΟΙ
Εφφθρνημε κάλαημ το
(iπατύσε ετηραιpματές
| Ακτοράβχνδενης ΝΑ m νλη
Η Ετής θητείο να
οιογαρζετα ση βιίμαλογκή
tηταν πιροοβρτν
* Ση σελίδα 2
Σελ. 12
-11η σελ.
Στην 2n επέτειο από την ίδρυση της -Ομόνοιας, τονίστηκε . .
-2η0ελ.
Αναγκαία περισσότερο από ποτέ
Μετά από μαραθνα σύσκεψη που δήρκεσε επτά ρες βρέθη
η ενότητα των Βορειοητειρωτν
ν Ση Δβποίνηα ελόσεας, Τπρουνία του Έλα Υρα Εοτρκ
κ ονή συνιστασμένη για Την δροση της Δογγελματικής οργάνω
σης για Τη Φέτα. Κάτω από mην ισχυρή πίεση Του Υπουργού
Eνπμερωτική εκστρατεία της EΛ.ΑΣ Ιωαννίνων
Και πολλοί ηλικιομένοι ακρίτες
πέφτουν θύματα απατενων
VΑπυνομικοί βρέθηκον σε εονησες και κοφενεία Πογωνου - Κόνποος
- 12ηστλ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
. Η ενότητα ως απαραίητo στοχείο ης επβίωσης , ης ανάπτυζης
Γamvaupιανήρεβάνς με τον Παναθηναίκό για το Κύπελλο
Με 22 παίκτες στην Αθήνα
από χθες 0 ΠΑΣ Γιάννινα
>εξενοδοχείο μάντρωσε, τους πράσνους ο Δνης .
, προόδου της
ΕλΜηνtής Μεονότητας
. Εκστρατεία
ενημέρωσης rων
ατόμων Τρίτης ηλκίας , που συχνά
πέφτουν θύματα
απάτης από επτή
δειους που χρησ
μοποιούν διάφο .
ρα εχνάσματα για
να τους ξεγελά
σουν , βρίσκεται
σε εξέλιξη σε όλη
την Ήπτιρο.
Ο βασικός κπυρήνας της όλης
προσπάθειας που καταβάλλετα από Τς οστuνομικές Υπηρεσίες , μεσσω εφαρμογής συγκεκριμένου σχε
διασμού προλήτν aστυνομικν
της Αλβανίας, ενόψει μά
λστα και mς tmariμενης
απογραφής , αναδεήγθηΚΕ στην 29η επtτειο από
mην ίδρυση της Ομόνο aς, που πραγματοποή
θηκε προχθές στη Δερβ.
. Στην Αθήνα βρέ
σκετα από χτες Το από.
γευμα ο ΠΑΣ Γάνννα .
νόψει της συριανής
(1501, 515 μμ) ρεβάνς
με αντίπα- 11ησελ
Τoάνη, με moλύ μεγάλη
συμμετοχφ κόσμου
Δεκάδες μέλη των δομν της
οργάνωσης από όλες Τς περιοχές
που δρασπηρσποεία α έχαι συγκροτημένα Παραρτήματα: Κοpuτσά , Αυλνα , Τiρανα , Αγ. Σαράντα,
Δέλβινο , Χιμάρα , Αργυρόκαστρο
κα, ιστορικά στελέχη και πολίτς :
της περιοχής παρα - 11ησε
Τιμήθοκαν οι ούτες
στη μάχη της Κόντσος
δράσεων και προληττκής ενημερωτικής δραστηρότητος , είνα η
προστασία και η συνεχής ενημέρωση ηλικωμένων στε να μην π
σουν θύματα κλοτής
Η ΑΘΛHTΤΙΚΗ ΕΠΙΚAΡΟΤΗΤΑ
Leehiδες 7 και 12 Εις μνήμην. . .
- 11η στλ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΧΡΟΛorΡΑΦιΚΑ
ΘΕΟΔ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ: Εδωσε
Κι έγινε χρέος!
Πόσο αντικειμενικά είναι
τα Μέσα Ενημέρωσης;
αλλά και πήρε καλοσύνη! .
> Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ
> Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΣΩΝΤΗ, οικονομολόγου
. Με τον στίμνηστο Θόδωρο
Νποιάκο με συνδέει μακροχρόνια
γνωρμία . Με φιλονησε πολλές
φορές στο χωριό Του , ην Αετομη Μοo (σαλιά Νέντο-- 11ησελ.
> papuoΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΟΥΡΗΣ
Ομότ. Καθηηής Φιλολογας Πανμου laaνίiων
. Aρχισε εκείνο το καλοκαίρι στην Ελάτη Ζαγοplou . Μαθητής του Γυμνασίου Αρρένων στα Γιάννενα . Παιδικές κατασκηνσεις Του Υπουργείου
Παδείας στην Ελάτη Ζαγορίου . Αρχηγός για τα κο
pίτσα και τα αγόρια ης μικτής κατασκήνωσης
ήτανε ο γκφιζομάλλης δάσκαλος ατπ τους Ασπραγγέλους . Αλέξανδρο Κουμπάρο τον λέγανε . Σεβάσμιος , επιβλητικός ψηλός και λιγομίλητος , με εμφανείς αξες στην συμπεριφορά του .
. Πρωτος κοινοτάρχης ο Λευτέρης Παπαθαναισίου, αναπληρωτής
aΡχηγός Νεαρός δάσκαλος από την Ελάτη με την χαρακτηριστική
ράβδο αυπό μάλης ούμιζε με το αυστηρό του ύφος ηστλ
.Η απάντηση που ίσως θα δσουν οι πρισ.
σότεροι είναι ότ, όχι μόνον δεν είναι αντικειμενικά,
αλλά εξυπηρετούν Τις σκοπιμότητες που τους υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες τους ανάλογα με Τις πολιτ
κές και κομματικές Τους πεποιθήσεις ή οι πολιτικοί
προίστάμενοί τους , αν τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν στο κράτος .
οπότε η εκάστοτε κυβέρνηση Τα χρησιμοποιεί ανενδοιάστως , για
να προβάλλουν όσα συμφέρουν στο κόμμα και στους
3uλυιτιμήμες ανοκογόος κα
μηνυματα για Τoν Θ. ΝΤσάτο
σελ . 11η
- 3η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα