Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεtεi να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Mαnήσg, Ειτης Δuθnτς ΒNE ΕΡA Εaς o-k φla
Τμή00 αιμά άβηο Κυμοή HLαvwin 20
Ο ΑΓΩΓΟΣ ΟΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕASTΜΕ
GA ΠΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΗΛ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
εuική χαρακτη
επopunaεις για τη στόση
της ΕnΛηνικής nλευρός
κα διατερα μα ω.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ρζe τη ου .
φωνία Ελά .
, δος . Κύηροu .
upyio neppono
Poseidon
Αρας Τσελίκος
panh για τον αγυγό
φυσικού
Eastmod ο Δρ . Ηniας νια τα θετκά και τα ορνη, ο ογωγός Eastrmod ότον
Κονοφάγος , Χημικός τικά της ουγκεκριμένης κατασκευοστεί τεικ .
Μnxανικός και μέλος ουμφωνίος ο κ . Κονοφά 6α nεpά και anό τnw Ή
της Εnτρonής Ενέργειας νος εμφανίστηκε οoιο - nspo
της Ακοδημος Αθηνν.
Knnesς onό την Τon
ντος ,
σερίου κή Φωνή να anαvτήσε
0 διος σημείωσε nως
δοξοc κρατντος όμως
EASTMED
|σννέχεια "τη ελ.1
40ήμερο
Μνημό συνο
μα Η-53
Την Κυροκή 12 Ιανουupύου
2080 και ρα 0 πμ τελουμε στον 1
Nοd Κοιμήροως Θεοτόκου 40μερο
μνημόουνο για την ανάnauon
: του λατρευτου μας
ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΚΟ!
της νη Ζέρα
Ασχετοι και σκευκoί η κρισιμότης anatεί
στο σιγάν και στο Λαλείν όηαντες ηnpoσεκτικοί
Πo καλά η σunn , an ' τ λόθος npopοnn
κα η μη ουμμετοκή onό τη συμμετοκήr
Η άγνοια phaπτει oοpοpo , nonun κα φυνα
και napακαλούμε όοους τημοuν
τη μνήμη του να έρθουν
και να προσευχηθούν μαζύμος
Η oικογίντιά του
Εwεχεα ν ησετ poφαο o αρης
Τι ειπθηκε στα τετ α τετ του Πρωθυπουργού
Μέεαι πότε το υπόριον Κατοφύρο
θu πριμέναι όπως είνα
με Αλ. Τσίπρα και Φ. Γενηματά
ononnpuonε Dες nYο μετ τη μα to μεoημέ .
pιησυνονnon tou κυριά
κου Μημοτάκη με τον Α
n Tοφο στο γpοφεio
του nouτου στη Βου , η
pom ουνονnoη τοu
nouounoυργου τους
nonoύκ φκηoiκ ια
τα anotλoματα των ε .
nopuv του στις ΗΠΑ Λno
κοι για τον εκλονκό νόμο,
με w pη fεvνηματά
νο δοδέχτα τov nφ0ε
οpο του ΥΡΙΑ στο γp φo του npuunourου
στη Βουή npoκεμένου
να ενημερωθεί αno τoν κ
Μπtoτoη μo o too
του στκ ΗΛΑ
Ενδιαφέρον το onot nou δημοσίευσε
η Παρέμβαση για τα Ζα για τα αδέσηο τα ζa και τις υnoxpεσεις του Δήμου
npοκειμένου να ενημερωθούν οι noniwνέχεα στη σε,
| σννέχεu στη σελ.