Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΡΙΚΗ 12 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 HΜΕΡΗΣΙ ΠΡΟΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ πμ Ε ΑΡΟΛΟΥ 2392
0 ΙΕΛMEΣ
Νέα κρουαζιερόπλοια Αύριο η δίκη
θα έρθουν φέτος
στο νησί μας
Πλοκάμια στα
Δωδεκάνησα
είχε κύκλωμα
απατενων
των δολοφόνων
της Ελένης
Τα nεpιoooτκρα εξ
συτν χορατηpί
ζοντα uς ηλuτά
nahata
Σο Μικτό Ορκωτό Δκαστήριο Αθη νν θα λογοδοτήσουν οι δύο δρo .
Παρουσιόζοτον ως γαφοί κα
ως ιστρκοί εnoκtmες
Ο ΣΕΛ 8
Ο ΣEΛ1
ε Προγραμματζεται
ano διεθνήτόμλος
Fn ίδρυαπχωρίο
"για συνταξιούχους
Μεγάλο εήενδυικό
σκέδιο γιατή Ρόδο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Μκάλης Τραντο
φίλλου ονοκάλυψε
tmv opίa της or
κογένειος του. οτ
γενές riou
ΠΠ1 ,
Amnurynor mien
ηλoιpκές εκούnε
Erutεpoύ κο pμ
AK anappogrmε
ΠAΥΤΙH
ΣΕA 10
IATHA
μaaleν
Χάφ0 ο
Φλpές-pnωμο
45uεω, umios
DAY & NIGHT
Έκοψαν την Πίτα τους
χθες οι χειμερινοί
κολυμβητές
atpεμέ
TYAAEMA
SELF SETICE
ΘΕΧPress
CarWn ΔΕΝ χpειόζεται
σπούπισμα.
Τωgam
erνieE
Anοφόσσοντη εnoνοδροστpιnoinση του σιλλγου
Llia's
Πλατεία 7ης Μαρτίου - Ρόδος
0.50C!
ΣEΛ, 20
Τηλέφωνο κρατήσεων:
698 039 6302
ΛΗ30Kisίων 152 λισύς Hες
Τ 3υ0Η Εtμωω+ wlsμiΝ
ΡΕΜ κ.