Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Η Ε ΤΗΣ ΔΕUTEPΑΣ
wοω κ
5οελίδες για την Αγάλεια
Το Πoλεpε ,
αλλά δεν
μηορούοε
Mepeer er
m ve nd
Μετην yuχή
στο στόμα
Αλες pας κλοnές οε χραματοκιβoτ .
ανέλαβαν tm δεμόοια tξ οι noλiεc
Oκογνιaή βα : Το κράτς
δεν Προoατεύ τa naιδά
μ nού
Η χρα
δέχεται
επίθεση>
α ΕAΝ ΔΕΝ
ΣNAINOYΟι
κοΙΝΟΝΙΕΣ
An Φυpp
φtee σνaέκ κ
δr νaκύν α ε
Bαλoο δμdeu oeκ φκνεp)
oi α uoλn An po .
κaι pα εa Η A Mn dunοude
ς Anwle
| ΟΑΓΓΕΕ ΡΤΟΕ 0ΟAΑ ΝΑ
Η ΔAΜAΤu, Η ΕΕΟΤΕΗΚΗ
ΟAΤΙM , Η ΑΠΟΤΡΕΠΙKE ΕXT
Ρ0AΗΜΑΠΜΟΙ TNΝ
ΑΝNΑ AΠ0 ΤΗΝ ΕΡΟΕΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΙΗ ΤΗΣ 0/AΓKΤΒΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΕ ΦΟΥΛ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Pue u ω τeenu
Το συριάρι
της μνήμης
And spuldu e n
po Β0ς Kοbns
ολi pr
τετi e
ΔΕΝ ΜΠΗΕ
BAΘA ΤΟ
ΝΥΣΤΕΡΙ
Εισπνέουμε καρκίνο αμέριμνοι και αδρανείς o
στην naδεία
HH Anοne
οKaw μ
ασν γuwe
opικ. p oo
μέωοεrep s
peesle.
"e K s oκyτp w
p a ptpγuί vpm
.owτ vφο σ ίαp. l
νOwkμ
Κέντρο Λογοθεραπείας
Eτopovκη KA Εέη PM
Αμo Ανδρο Πnporntα 150%
service
βς δo uυ monpoun δ
opeνα
Oα μιλοοα μέρι θανοu
ουμ ν οεάnέ τo
υ εv ε
Το εoμείο των κινημαιορόpων
bupsnpά γο υας nς.
r pο P o |
κάλεσι τpα στο 010 521 2