Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ m | 0o w ωp
www.olympiob imn.gα
ΔΕΥΤΕΑ 0 uwovAPOY 200
ΒΗΜΑ Sρorts
ΠΟNE Ποoτονο :
ΑΝΑΔΡΟΜΚΑ
Η αυθαιρεσία της
Τουρκίας δεν θα
+0 σ Kwις
HNNN ΜΑ - ΠφιΟΣ00
Τι διεκδικούν οι 2,5
εκατ. συνταξιούχοι
ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΙΣΗΠΙΣΗ ΤΟΥ Στ.Ε
περάσι
ΘΑΥΠΕΡΑΣΠΣΤΟΥΜΕ
KΥAPΜΚ ΜΑΣ ΔΙΚΑΜAT
ΑΕΚΑΤΑΣ ΔΙΑΟΡE εφooκεor 0
ΟΝΗΤ nA-ΔΣ ΔΥ 4
ΜΠAΙΚΕΤ- A ΥΜΚΗ
oedο η
ΑΠΝΟΝ ΚΑΑΝΙΕ .
ΠΡΙΚΟΕΡΧΕΜΟ Φ3σα
MNADKET- A KALKEM
AK Boνυ ός tbp0ΓΑΙΑtμο αa
ΑΟΚAμματος-Euςς 0ΑTΙ Καnο κ- rn n s α-+
ο Γανν κν Ralrtutήφro Apoθίος Τa
ΑΟΚ Βpος-r οppoς Δυ Τ0
ΣτΟ ΔΗΜΟ KEPΗ
Πρτη συνεδρίαση
για την Εmτροπή
Τουριστικής
Ανάπτυξης και
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡaΤΟNΑΤΑ Ε ΕΡ
στλ. 445
Αποκατάστα ση
του επαρχακού
οδικού δικτύου
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Προβολής
ΤNTΝTΑΗΣ Η ΤΟΥΡΣΤΗ
AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΑTEΙ ΣΕΡΤΑΣΑ
ΚΑΣΜΕΡrΕΣ ε
ΥποΡΑΦΗΚ ΑΟ TΗΝ
ΜΤERΦΕΡΒΑΡΧΗ Η
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΣ
Σύσκεψη για την αναπτυξιακή
στρατηγική της Πιερίας το 2020
α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗ ΘΗΚΑΝ
KATEPINE
Η o ή
οιmή uμn
γ 30 ήoνo uμ
κn τω
p ημτu
1φpou μ
pυ Πps
πap μονο
Μηροκ oς
Καmης Π να
EFaip,
4ppς naν
0o- Oκno
dpος Μοpάε, ο
πppnpος Κοpής
ΜαδοuαAnonος
παφς, οuoop
puίςο κο, ο Μoος Α Μoνη-.
ho paν Σ Χοδης ηβuς uΥΑΣΑ ο καμpo -nmA mpoo
5. Ε, οnpopς υI Koοτάτuς η
o κ Π L Μos α Βa,
Δεu rpo ς α nδος ΚαούA
ΣΤΗΝ ΚΑΤΡΝΗ
Πήρε χρήματα
από ΑTM που δεν
είχε πάρει
ο συναλλασσόμενος
Τησμβαη κυ ρρυσημημα
α ooοη eoμς oo c
n p ς n . n pp
ηΑν ράpας napi, . En
ΔΚΟΑΦ4
ZE S7PONO ANDPA
o τ ς Α .
φoοςς nμοκ τυ ΔΣ Πολή
ΑΠΟ ΚΑΤEMΗ ΕΩΣ ΤΟw
KOMBO M.ΕΦΕΣΟΥ
MEXPI THNNEMITH
Η κυκλοφορία στην
εθνική οδό
Χρμτα που ήoν a κ yο
τόύμη p, ήα
όνα yoος νg οrν Kp orς.
B μ τ teυτα μ
Σύμpα μμη αοgα u oτ
όφς ν πιpαμόο Δnpo ήρ mό
AΤ panις orν Καpn oyμό
πόw po ατto ppρό ατό
πpοponη aνn wνoa
πΡαμστtp rοn
py ouοpύ μnou r u
eΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ, ΑΠΟ τΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παρεμβάσεις στο καταφύγιο
αδέσποτων ζων
ΜEΣΟ ΒΝΑΑΛΑΚΤΤΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗε
ΚΟΝΤΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
μνaυ Ηu
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΔΗMΟΣ I
σ0 κoγpμα
ψon ε rv
δmi Y
παpnά u
po στpί τμςΥ
wnή η
yπpομβ
tenμκύ ου
σμου κμu
άa nn
ουτpοpός δruu ο
Δήμς Καρnς με mν
οφpηγμη o
Υupp ω aν
ΤΕΡΠΟΣ
μΕΛ ΙΔΙL
ΕπιτΓΚΙrτnd Eat811rak
Μπιόν
τA: 2351076339
Κaτεpίνη
ΕΟHopoulosbolona)omal . 00υ
ΠκΕταηΗς StoΕκλογικός
nωλουνται αυτονομα διαμερισματα
στης Λε πτοκαρμο naρας onό 5Τμ
ως 60τμκοντα στην θάλαοσα.
νόμος:
ηπροβλέπει
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
ΕnuyΑμυικο σΜίνητα καΗ
οικοnεδa rvroς σχ Aίoυ και εετός
στην Αιπτσκαρού και υλάκα
Aικngραυ.
το κλιμακωτό
μπόνους
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜU ΤΑ
κοMAΤΑ
Μι προίόντα πaότητας στις
λύτεpες ιμές αιτο
| εξειδινμένο μας προουmκό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
απorteoμα.
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
τpήμ wομό
T.2351039303 & 34886
uipo u μoγο
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ρο
nuTοΙΗΜΗ Μ ΑΛΑ
0 21520-3ι 110. 3 6970 195 550
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
konstadin [email protected]
μόμπος
Ε Εε ρχΡΟαΜ