Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2019
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 59216 2
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.1 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦ
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
ΗΜΕΡΙΔΑ
Πς θα φορολογnθούν
Αποστάσεις"
Πολιτικν αρχηγν
Διαφορά φιλοσοφίας ως προς τη διαχείριση
των εθνικν θεμάτων, το Περιεχόμενο του
εκλογικού νόμου, αλλά και Πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα συναινετικής
εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας αναδείχθηκαν χθες μετά τη συνάντηση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
αρχηγό της αξωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη
Τσίπρα στη Βουλή Σημαντικές αποκλίσεις
καταγράφηκαν όμως και στον διάλογο του
Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των μικρότερων κομμάτων . σελ. 17
τα εισοδήματα του 2019
Tι Προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 4646/2019 για τα φυσικά Πρόσωπα
πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των
20.000 ευρ είναι μειωμένοι κατά μία Ποσοστιαία
μονάδα- θα αρχίσει σύντομα να λαμβάνεται υπόψη
κατά τον υπολογισμό της μηνιαίας Παρακράτησης
φόρου εισοδήματος επίτων μισθν και συντάξεων .
Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι Περισσότεροι
Με τις διατάξεις Που ίσχυσαν πέρυσι, για m φορολόγηση των εισοδημάτων του 2018, θα φορολογηθούν και τα εισοδήματα του έτους 2019 , τα οΠοία
θα δηλσουν στη Φορολογική Διοίκηση Πάνω από
8,9 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα εντός του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Οι αλλαγές
Που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικν
Προσπων με τον Πρόσφατα ψηφισθέντα φφρολογικό
νόμο 4646/2019 θα ισχύσουν γιαη φορολόγηση
των εισοδημάτων Που θα αποκηθούν φέτος και
θα φορολογηθούνοριστικά το 2021. Από τις αλλαγές
στη φορολογία εισοδήματος φυσικν προσπων
τις οΠοίες προβλέπει ο ν. 46462019 επηρεάζονται
φέτος μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Η Προ βλεπόμενη από τον νόμο αυτό νέα κλίμακα υπολο
γισμού του φόρου εισοδήματος στην οποία το
βασικό αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρ Προσαυ
ξάνεται κατά 364 ευρ για όσους βαρύνονται με
ένα εξαρτμενο τέκνο και κατά 1.000 ευργια κάθε
εξαρτμενο τέκνο Πέραν του Πρτου , ο ελάχιστος
συντελεστής φόρου είναι μειωμένος από το 22%
στο 9% και οι συντελεστές φόρου Που επιβάλλονται
ΟΧΙΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΑΝΑΜΙΞΗ
αΤΡΙΤΩΝν ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
από 2,5 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι
να δουν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου επί των απο
δοχν τους να μεινονται και τα Ποσάτων μισθν
και των συντάξεων Που Παίρνουν στο χέριν να αυξάνονται αντίστοιχα. σελ . 45
Πιλοτική δίκη στο ΣτΕ
Πόσο μπορεί να κοστίσει
η καταβολή αναδρομικν
Σε εφιαλτικά επίπεδα, Περίπου 26,5 δισ. ευρ ,
θα ανέλθει για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ n
αποδοχή από το ΣτΕ των προσφυγν των
συνταξιούχων για την καταβολή αναδρομικν
υποστήριξαν χθες οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ στην Πιλοτική δίκη στην
Πότε επιστρέφεται
το τέλος επιτηδεύματος
Ολομέλεια του ΣΤΕ. σελ . 7
Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Ισχυρή η Ελλάδα στον λατομικό
και μεταλλευτικό κλάδο
Τη διαδικασία επιστροφής του
τέλους επιτιδεύματος σε επιχει
ρήσεις και αυτοαπασχολούμενους Που το έχουν καταβάλει
αχρεωστήτως τα Προηγούμενα
χρόνια, ήτοι από το 2013 και εν
τεύθεν, αποσαφηνίζει εγκύκλιος
της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι
δικαιούχοι της επιστροφής κα
λούνται να υποβάλουν σχετικό
Ε τ:s>
&oco A τw
λος επιτηδεύματος, χωρίς την
επιβολή κυρσεων. Τα ανωτέρω
ισχύουν και για τη διαγραφή του
τέλους επιτηδεύματος Που θα
βεβαιωθεί με τις δηλσεις φορολογίας εισοδήματος του ορολογικού έους 2018. Για τα φο
ρολογικά έτm 2015 και επόμενα,
ενιός δύο μηνν από την έκδοση
της εχυκλίου θα δοθεί και η δυ νατότητα ηλεκτρονικν τροπο
Ποιητικν δηλσεων , στε οι
φορολογούμενοι να υποβάλουν
εκ νέου δήλωση , σελ . 6
Την υπεροχή της Ελλάδας όσον αφορά τη
λατομική και μεταλλευτική δραστηριότητα ,
Παρά την οικονομική κρίση, αποτυπνει με
στοιχεία η Πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη
του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας . σελ . 9
Impala Hellas από Impala Invest
με μετοχικό κεφάλαιο 15 εκατ.
Αναλογικό μπόνους εδρν φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος
έγγραφο αίτημα στις ΔΟΥ στε
να εκδοθείνέα Πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου, στην
οποία δεν περιλαμβάνεται το τέ
Μπόνους από 20 έως 50 έδρες ανάλογα με το Ποσοστό του πρτου κόμματος προβλέπει το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικν για τον νέο εκλογικό νόμο , Που τέθηκε χθες το
βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Η συζήτηση στnν επιτροπή της Βουλής ξεκινά τη Δευτέρα
και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στις 22 του μήνα . σελ. 17
Νέα εταιρεία με την επωνυμία Impala Hellas και
μετοχικό κεφάλαιο 15 εκατ. ευρ συστάθηκε
στις 8 Ιανουαρίου, με μοναδικό μέτοχο την
Bella Bulgaria της Impala Invest, επικεφαλής
της οποίας είναι ο κ . Δημήτρης Βιντζηλαίος, ο
οποίος φέρεται να είναι ο προτιμητέος επενδυτής για τη διάσωση της Creta Farms. σελ. 13
Επενδύσεις
1 τρισ. ευρ
για το κλίμα
Εύθραυστες
ισορροπίες
στην αγορά
ναύλων
Σταδιακή
αποδέσμευση
λογαριασμν
οφειλετν
14 Περιφερειακά αεροδρόμια
Πάνω από 30 εκατ.
ΑΚΑΚΑΣ
οι επιβάτες το 2019
Το φράγμα των 30 εκατ. επιβατν ξεπέρασε η
Fraport Greece το 2019 στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια nou διαχειρίζεται, με τm Μύκονο,
το Ακτιο και τη Μυτιλήνη να παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη άνοδο . σελ. 13
Ακατάσχετο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φρέναρε η πιση
Tον σταδιακό έλεγχο των λογαριασμν τους Που είναι δεσμευμένοι ανακτούν από τον τρέχοντα
μήνα οι οφειλέτες του Δημοσίου ,
με την ενεργοΠοίηση ουσιαστικά
του Προοδευτικά ακατάσχετου
τραπεζικού λογαριασμού. Ειδι
κότερα, το ενλόγωμέτρο τίθεται
σε εφιρμογή για όλους τους οφε
λέτες Που έχουν ρυθμίσει τα
χρέη τους και είναι συνεπείς στις
υποχρεσεις τους. σελ 3
Σε επενδύσεις 1 τρισ, ευρ υπέρ της δράσης για
το κλίμα μέχρι το 2030, στη βάση της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας για μπδενικές εκπομπές άν
θρακα, Που ενέκριναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες (12 Δε.
κεμβρίου ), στοχεύει Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο
της Κομισιόν θα παρουσιαστεί την προσεχή Τρίτη |260 δισ. δολ .
μαζί με τον τρόΠο μετάβασης της ΕυρΠης σε μη
δενικές εκπομπές άνθρακα έως τω 2050, Καθοριστικό θακοστίσει
ρόλο στιmv υλοποίηση του σχεδίου καλείται να
Παίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΕn , τοΒrext
Που θεωρείται επενδυτικός βραχίονας της Ευρω.
Παϊκής Ένωσης. σελ.2
Στα χαμηλότερα επίπεδα εδ
και σχεδόν έναν χρόνο βρέθηκε
την εβδομάδα Που μας πέρασε
ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς , ο BDI , Που όμως χθες
αντέδρασε έστω και οριακά θετικά. Το φρένο στη συνεχή Πτ
ση Που κατέγραφε τοντελευταίο
μήνα ο BDI έβαλε η προσπάθεια
των Κινέζων να αυξήσουν τα
αποθέματά τους σε σιδηρομε
τάλλευμα. σελ. 11
ΕκRυυμαγ4 ς
σελ . 14
Τέρμιναλ Αλεξανδρούπολης
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΑRKET TESTΤ ΤO FSRU
Έρευνα
Mikel
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
στη Βρετανία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Μαΐου
  Σάββατο 18 Μαΐου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Μελετίου του Επισκόπου Κίτρους, του Αγίου Ιουλιανού του Μάρτυρα και της…Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Μαΐου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σαν Μπερνάντο: Εκεί που ο θάνατος δεν «υπακούει» στην φύση
  Σε μια μικρή πόλη ψηλά στις κολομβιανές Άνδεις, η Κλοβισνέρις Μπεχαράνο γονατίζει μπροστά σε ένα γυάλινο κουτί που περιέχει το «απολιθωμένο» πτώμα της μητέρας της. Πέθανε πριν από 30 χρόνια,…Σαν Μπερνάντο: Εκεί που ο θάνατος δεν «υπακούει» στην φύση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ν. Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα μπει φραγμός στην περιφρόνηση των προβλημάτων των πολιτών
  «Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ευημερία και προοπτική για όλους τους Έλληνες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη Φλώρινα. Μάλιστα, υπογράμμισε πως «την 9η Ιουνίου…Ν. Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα μπει φραγμός στην περιφρόνηση των προβλημάτων των πολιτών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πολύ δυνατή εβδομάδα στη Wall
  Ο Dow Jones έκλεισε πάνω από το φράγμα των 40.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του, αφού το πέρασε ενδοσυνεδριακά χθες για πρώτη φορά. Σήμερα, έκλεισε στις 40.003,59 μονάδες…Πολύ δυνατή εβδομάδα στη Wall - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χαμάς: Νεκρός ο διοικητής της στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου από ισραηλινό πλήγμα
  Τον θάνατο ενός «διοικητή» της από ισραηλινό χτύπημα που είχε στόχο το αυτοκίνητό του στον Λίβανο, ανακοίνωσε η Χαμάς. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, δήλωσε σε…Χαμάς: Νεκρός ο διοικητής της στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου από ισραηλινό πλήγμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ