Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Σε επικίνδυνες περιπέτειες οδηγείται η χώρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC:NTRA
ΣΑΒΒΑΤΟ
11.01.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1829
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΟΔΗΤΕΙΤΑΙ Η ΧΩΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΑΙΒΥΗ
ΗΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
2,7 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ..
ΚΑΝΤΑΦΙ
ΣΕΛ. 2
Ξεκινούν οι αιτήσειs
ΑΜΕΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΖΗΤΑ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΤΟΝ κίνδυνο μs νέσs ενικής περπέτειοs εξοιίos των ολεθριων χειρισμν τns κυ
Βέρνησηs στα εθνικό θέμαια επεσήμονε ο Αλέξηs Τοίnρos μετά τη συνάντηση nou είχε
με τον Κυριάκο Mησοάκη.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
για το επίδομα γένναs
Το επίδομα γένναs ισχύει αnό
1/1/2020 , με το νομοσχέδιο του
υπouργείου Εργασίas & Κοινωνικν
Υποθέσεων και προβλέπεται ότι οι δη
καιούχοι θα λάβουν τα χρήματά τοus
σε δύο ισόποσεs δόσειs των 1.000
Απόλυτο αδιέξοδο
EΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ σε απόλuτο αδιέξοδο nou
δαδημούργησε ενοι η κυβέρηση ση διακείριση
του nροσφυγικού,
ΗΜΟΝΗ nρωτοβουλία nou έχει αναλάβει ηεριο
ρίζαι σε ατέλειωτεs συσκέψειs με τοηκούs napo
γοντεs στs περιοχέs noυ Πρόκεπαι να κατασκευο
στουν κλειστά κέντρα φιλοξενίas npoοφίγω .
ΜΕΧΡΙ τρα δεν έχει γίνει κανένα έργο εν η
κατόσταση στα νησιά του Αγαίου noponέμnει σε
Τραγωδία τόσο για τοus nρόσφυγεs όσο και για T s
τοnικέs κoνωνίεs,
Η ΕΞΕΛΕΗ αυτή anoδeικνeι όπ η κυβέρνηση δεν
είχε κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για mν αντιμε
τnιση του Προσφυγικού και γ' αυτό καταφείγει
στουs neιpoματσμούs Του Αλκβάδη Στεφανή .
ΜΕ δεδομένη την αύξηση των ηροoφυγκν ρον
και τα κύματα νέων αφίξεων nou αναμένονται την
Ανοιξη η κυβέρνηση οφείλει να Πόρει συγκεκριμέ
vs anopόσει .
ΗΜΟΝΗ λύση είναι ο επμερισμός των ηροoφύ
γων σε όλε rs ευρunaκέs χρes με τρόnο ανα
λογικό.
ΜΗ λύσ Βσιμη δεν υπόρχει και ουτό το γνω
ρίζουν καλά.
ΜΟΝΟ Πουn ιβέρησηanoφεύγει να θέσει επ τακτικά mν Ευρωnακn Ενωση ενnovτων αθυνν
ms γιariοι κακέs Υλσσεs λένε ότ έχει δεχθεί ένονη οικονομικν ανταλλογμάτων να μετατρέψει mν
Ελλάδα σε πόρκγκ μεταναστν και ηpοoφiγων.
-) ΣΕΛ 3
ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΠΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΠΕΣ
οΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ
ΣΕΛ. 8-9
ΣΕΛ, 14
ΣΕ ΚΛΙΜΑ
ΕΝΤΑΣΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Το δικαστήριο επιφυλάθηκε
να εκδσει την απόφασή
του , εν έξω αnό το
Δικαστικό Μέγορο είχε
συγκεντρωθεί μικρή ομάδα
συναξιούχων .
ΣΕΛ. 10
Κλήσειs από το
2001 έλαβαν στα
χέρια τουs δημότεs
Θεσσαλονίκηs!
ΣΟΚ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
ΓOΝΕΙΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΝΕΚΡΟΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕA
ΣΕΛ. 11
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Η ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου,
Παρατείνεται κατά ένα μήνα
και συγκεκριμένα έως τις 31
Ιανουαρίου 2020 η προθεσμία
για την αγορά πετρελαίου
θέρμανσης και την χορήγηση του
σχετικού επιδόματος.
KONTRA
ΑΜΑΙΟΣ .
ΛΙΑΤΙΟΣ(
ΣΕΛ. 8-9
ΤΟ ΒΡΑΔΥ KONTRA
ΚΑΘΕΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 12