Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θανάτου μο
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5927
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
Πρεμιέρα τον Απρίλιο
για τη νέα ρύθμιση οφειλν
σε 24-48 δόσεις
Σελίδα 12
Δήμος Κοζάνης: Η πρτη
συνάντηση εργασίας με τη ΔΕΗ
για το μέλλον
της τηλεθέρμανσης
Τα <πράσιναν καύσιμα φέρνουν
Αυξήσεις
Σελίδα 11
στη βενζίνη
Ισχύει στην τιμή από τs αρχέs
τns νέas χρονιάs ύστερα από
την εφαρμογή tns σχετικής
κοινοτικής Οδηγίαs
Συντάξεις: θα εκδίδονται
μέσα σε 24 ρες
- Το σχέδιο για τον e - ΕΦΚΑ και τα οέλη
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Η φιλαρμονική
του Δήμου Κοζάνης Πανδρα
θα πραγματοΠοΙήσει μια μοναδική
μουσική συνερ
γασία
με τον παγκο
σμίου φήμης
τρομπετίστα
Vince Di Martino
Σελίδα 16
Ετέστη ς
ΑΙ ΨΕΙΣ
revSι
Σελίδα 24
Τιάλλο εκπροσωπεί
οκ. Παυλόπουλος .
Αν πάρχει κάποια από ταmλιτικά rpoωnα ης μεταnολίτευ σης:
του φέρει oημοντικές tiδικές ευθύνες ια την " μποχαλοτoίηση και
χροοκοτία της χρος αυτός είναι κ. Προκότης Παυλότωυλος,
Το πρόσωo του απιρχόμενου προύδρου δεν συμβολίζει απλά τις !
|pακτικός nou μας οδήγησαν στην mpesμή και τις συνήθειας πo
| κρατούν τη χρα στη ζνη των υnaνάπυκτων" κοινωνιν, αλλά!
|βαρύνεται με συγκεκριμένες ευθύνες ως αρμόδιος ολιτικός προl οτάμενος υποuργείων Bou tnaξαν ρολο στην κατάρρευση της!
|χρας το 2010 με τη με τέmατa περτέτειa της .
α ευθύνες αυτές αφορούν και' ορχήν την θητεία του ως υτουρ.
pος Εοωτερικν, Δημόαας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυ.
Ι βέρνηση Κστα Καρομανλή, θέση στην οποία παρέμενε μέχρι τον|
|Σεππέμβριο του 2007, onότε και στη νέα κυβέρνηση Καρομανλή
| aνέλεβε Υηουργός ξσωτερικν, στο νέο υπουργείο ου δημιουρνηθηκο .
Σάββατο 18
Ιανουαρίου 2020
στην Αίθουσα Τέχνης
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 21
ν () ΣΟUM