Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i Agrenda
10 mλς
[EMAΠΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ
Ολική κατάργηση βασικής
ενίσχυσης εντός δακαετίας
μστ της τας μ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Agronews.gr
0 Σ94mΚΜ Κ-559υον ΑΜ J αι π.
09 4 τaAuε- 5
- e πρμ τ , Ε κ τ-μi.
Ε 4n4 - Υ
Ε mh n5 - 3 553τ
Τ μ5 ο n u ΝΟ .
9 φp.
r υν- 31 το R
7 0Μ in δ n-a9
E- αμ n-4.25- τ Τ .2 ΕΚΡ
aοt 59 υτ 0 -inα
Ε5 + Η ν-- 0 Ε5 0 7 μη 5 ί a Σ ΗΗ
νAΡ ονe ΡΗΟ 4
-smτο
Αρ. Φύλλου 739 www.agronews.gr [email protected] Σάββατο l1 & Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 Κωδ: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιμή 2 ευρ
Γερμανικό 10ετές όριο
για τη βασική ενίσχυση
ισιική
Υπεραξία αντί ιστορικότητας το νέο πρόκριμα για τις επιδοτήσεις
γερμανικό υπουργείο Γεωργίas , λίγο Πιν από την ανάληψη τns Προεδρίαs τns E.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Βάσει τns ίδιαs έκθεσns n
οποία συνιστά και το απαραίτητο <λόμπινγκ, Προκρίνεται η αποτίμηση τns υπεραξίαs έναντι τns 1στορικότηταs των δικαιωμάτων. σελ 27-30
Σχεδιασμό για ολοκληρωτική κατάργηση τns βασικής ενίσχυσηs σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2030 σε συνδυασμό με γενναία μεταφορά Πόρων από τον Α' Πυλνα στα Διαρθρωτικά Προγράμματα τns ερχό
μενns ΚΑΠ στε να δοθεί ένα <ισχυρό Πολιτικό μήνυμαν, Προωθεί το
νωοαο%
Οικορυθμίσεις
ίσον εισόδημα
για Νέους
Εύκολη θεωρεί την εφαρμογή
των περιβαλλοντικν απαιτή
σεων τηs νέαs ΚΑΠΟ καθηγητήs Άλαν Μάθιο s , βλέπονταs
μάλιστα ευκαιρίεs για εισοδήματα σε νέοus γεωργούs. σελ.4
+438σί
+ feΑς fαΗ:
47, ύ
101-14 MGT
SREFFES SOUDES
fpegη-ο
φενον".
νεατ- +9
Δεσμεύσεις
Βορίδη 2020
λίγο απ' όλα
Δημιουργία Εθνικού Αγροτικού
Επιμελητηρίου, Διαχειριστικά
Σχέδια Βόσκησηs και Πρόγραμ
μα Αναδιάρθρωσns Καλλιεργε
ν στο σχεδιασμό του υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξηs γιa
Τη δυνατότητα επιλογής κλνων Ποικιλιν και κλνων
υποκειμένων αμπέλου και τη διαδικασία εγγραφής τους
στον εθνικό κατάλογο, φέρνει το νέο θεσμικό Πλαίσιο Πou
δείχνει να εξασφαλίζει την υπογραφή Βορίδη. σελ . 39-42
Προς υπογραφή η κλωνική επιλογή
την τρέχουσα χρονιά. σελ. 13-17
ΣΑΒΒΑΤΟ: θεοδόσιου κοινοβ.
ΣΕΛΗΝΗ: 17 ημερν
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:41-Δύση 17:25
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
Μήνας 1ος, Εβδ. 2η
Αχι τακa μαe
9 772241 944108