Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ap. φύλλου 6830-12.029
Βρυτής- Νικάλος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκδότρια Στουρίδου 1. Στιανή
Περίοδος ' (1974"
0,50 ε
Ο κ. Δουβαλίδης
Το πρόγραμμα οφορά και
τους εργαζόμενους στη δομή της Δράμος
Ερτηση Χ. Κεφαλδου στη Βουλή
Έρχεται στη Δράμα
Κατάργηση προγράμματος
4μηνη παράταση
του Κοινωφελούς
Εργασίας σε Κέντρο
Υποδοχής Προσφύγων
η θεατρική παράσταση
εκμάθησης ελληνικν
κάνει ντεμπούτο
Ο Κήπος με τους ΣΤ. Μάινα
στο Δημοτικό Σχολείο
του Μάνχαιμ Γερμανίας
στο Ντίσελντορφ
και Κ. Σπερελάκη
σελ. 3η
συλ. 3η
Θελ. 5η
σελ. Τη
Ο πρόεδρος Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας Γ. Κτσουκάκης μιλάει στον Π.Τ.)
Μεγάλα τα προβλήματα στη Δράμα
Πολλά τα περιστατικά τηλεφωνικής |
απάτης στην περιοχή μας
- Προοχή στα τηλεφωνήματα για κααβολή χρηματικού στην οδοποιία και την προσβασιμότητα
ποσού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος συγγενικού προσπου
στις κτηνοτροφικές μονάδες
1 ΕΓΑΛΗ ποσοχή χρειάζεται απ ' άλους, αφού αρκeΙ τοί επιτήδειοι απατενες
έχουν βρει τον τράπο να αποσπούν
χρηματικά ποσά από
στους συμπολίτες μας και κυρίως
από ηλιοωμένους..
Άλλωστε, αρκετές τηλεφωνικές.
απάτες έχον συμβεί στην περιοή
της Δράας και της Καβάλας Χα
ρακτηριστικό cίνa ότι, κάπαιοι ηλυ
κωμένοι έφτασαν στο σημείο να δσουν
εκατοντάδες, αλλά και χλιάδες ευρ, τους πολίτες στο να είναι επpuλακτικοί
καθς έπεσαν θύματα απατενων , με.
πρόσχημα ότι ανδύνευε το παιδί τους ματα για καταβολή χρηματικού ποσού,
από κάποο τροχαίο ατύχημα και ότι χρε- είτε λόγω ασθένειας κάποιου κοντινού
αζόταν άμεσαχρήματα για κάποα εγχεί πρoσπου , είτε με το πρόσημα πρόλη
-Ξ52ΡΟo5
Παρκαρισμένο στην Περιφέρεια 1,3 εκ. Ε ια ομβροδεξαμενές και κτηνοτροφική οδοποία
>Να γίνουν μεισεις για νερό και αποχέτευση στα δημοτικά τέλη
Να ακουστούν οι κτηνοτρόφοι για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ
>Να υπάρξει πλήρης έλεγχος στα εισαγόμενα προϊόντα και να χρησιμοποι ούνται τα εγχρια
ανυποψίαPO LOI C E.
Του θανάση Πολυμένη
ΕΑ ΤΑ γενικότερα αλλά και τα ειδικό
τεραπροβήματα που αντιμετωπίζουν
οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μίλησε
στον-Πρωνό Τίπο, ο πρόεδρος του ΣυΑλόγου Κτηνοτρόφων Ν Δράμας κ . Γάνης
Κασούκαης
Mεταξύ όλλων ο κ . Κασουκάκης αναφ
ρεται στην ανάγκη πλήρη ελέγχου για πις εισαγωγές γάλακτος το οποίο όπως τονζει
θα πρέπε να χρησμοποείται αποκλειστικά
για εισαγόμενα προόντα και όχι σε εγχρια, τονρντας ότι αυτή η δαφοροποίηση
θα βοηβήσει σημαντικά τα εγχρια προΤόντα
Σημαντικό ήτημα eπίσης , αφορά στην
πραγματοποηση έργων ομβροδεξαμενν
και οδοπαίίας για πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες , για τα οποία υπόρχουν
παρκαρσμένα- χρήματα 1,8 εκατ ευρ.
για την Π.E Δράμας , χωρίς να χρησματοούντα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ . Κασουκάκης
Μεταξύ άλλων eπίσης, ereσήμανε πως είναι θετικά τα
rr aυτό και η Αστυναμία προτρέπει
εάν λαμβάνουν τηλεφωνήματα με ατήσης ατυχήματος από κοννό τους άνι
Τελευταίο θύμα , μα ηλικωμένη κυρία epωπα όπως είναι η προσφιλής τακτική.
στην περοχή της Καβάλας τις προηγού.
μενες ημέρες, από την οποία κατάφεραν
να αποσπάσουν το ποσό των 25.000
Προημερν , eπτήδαοιδεν κατάφεραν βουλία και να μη δέχρστε να μιλάτε με
να ολοιληρσουν τη δουλεά τους , άτομα, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστο
καθς φαίνεται πως έmεσαν . πάνω σε
υποψιασμένους ηλικωμένους , οι οποίο άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείoουν
δεν -λύγσαν- στις πσεις που τους έγναν για παράδοση μεγάλων χρηματικν το πρόσχημα eπείγouσας ανάγκης συγ
ποσν , για τη δήθεν- δευκόλινση αγα - Yενoύ- φιλικού προσπου (τ.χ. νοσηπημένων τους προσπων.
Η ευρεση και η σύλληψη τέτοων κυ - προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.
κλωμάτων έχει αρκετή δυσκολία , καθς Γιατους διους λόγους να μην ενδδετε
οι επτήδεια λαμβάνουν τα μέτρα τους
τηλεφωνντας ακόμη και από το εξωτε περίτωση, να δηλνετε ότι δεν πρόκε
ροκό, ούτως στε να μην τους βρουν οι ταινα δσετε χρήματα.
ο συμβουλές mς Αστυνομίας
ΗΑστυνομα συμβουλεύει τα εξής
Η εικανωία να γνεται με δοκό σας τηλέφωνο και κατόπν δεκής σας πρωτοΝα είστε ιδιαίτερα επιφιλακτικαί όταν
- ατΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ια την καταβολή χρηματικού ποσού , με
οκ Κτσαυκάκης στο ζήτημα της διαβούλευσης για η
νέα ΚΑΠ που δξάγεται την περίοδο αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση . Ο κ . Κτοουκάκης σημεκνει για τη νeα
λεία σε νοσοκομείο) . Το διο μπορεί να
των τιμν του αrγοπρόβου γάλακτος, εν σε άλλο ση- Ελλάδα μα δαβούλευση:
μείο εκφρόζει τη δυοαρέσκειά του για τον τρόπο που λε
τουργεί ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας τον ως βραχνάν για νονται με την Ευρωπαίκή Ένωση , θα πρέπει να γνει μια
τους κτηνοτρόφους
οκ Κασουκάκης , αναφέρεται αρχικά στη συγκέν - στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτιξης, να ακούτρωση των κτηνοτρόφων πou είχε γνει λίγο πρυ από τα οουν και τα επιμέρους προβλήματα της κάθε περοχής
Χριστούγενα στη Δράμα , όπου έγιε μια μεγάλη συ- Με την προηγούμενη ΚΑΠ και με τον τρόπο που έγναν
τηση για τα προβλήματά τους τα οποία και κατηγοροπο, οι κατανομές των βοσκοτάπων, εμείς είχαμε πάρα πολλά
ήθηκαν , μλησαν με τους αντιπεριφερειάρχες και τους προβλήματα σαν Περpέρeα και αδικηρήκαμε κατάφωρα
βουλευτές εν άπως χαρακτηριστικά είτε, δεν εμφαν
στηκε κανένας από τους Δήμους της περιοχής για να
τους ακούσε παρά μόνο ένας από το Δήμο Δοξάτου.
Τα εισαγόμενα προϊόντα
Στην ερτηση για το ποα είναιη κατάσταση που επι καταναμής αυτής, της νέας ενίσχυσης-.
κρατί σήμερα , ο κ . Κτσουκάκης επσημαίνε: Τα δύο βασκά προβλήματα που
πρέπει να δοθεί έμφαση.
είναι η εντατυοποίηση των
ελέγχων στις εσόδους γά λακτος κα κρέατος , σης ει σαγωγές . Εμείς 0έλουμε να
YΜεται πλήρης έλεγχος ,
στε τα προϊόντα που έρ χοντα από το εξωτερικό ,
να χρησμοποούνται ως
πραίόντα του εξωτερικού
και τα προόντα που naρa σκευάζονται από αυτά, να
έχουν την ένδεξη ότι προέρχονται από τα συκεκρι
μένα πραϊόντα .
Να διαφοροποηθεί και να
ξεχωριστεί δηλαδή το προ τόν που παράγεται aποκλείστικά απόεγχριο γάλα ή
κρέας απ' αυτό που παρά
γεται από εισαγόμενα . ΕΕναι
κάτι το οποία , erεδή είναι
σαφς αντερη η ποιότητα
των δεκν μας παραγόμενων προδντων , έχει τη διαφορά του . Θα μας
βοηθήσε αυτό και στην τε λεή τμή του παραγωγού
και σε πολλά άλλα . Ο καταναλωτής ξέρει να ξεχωρίζει
και να επβραβεύει το ελληνικό προϊόν . Αυτό θέλουμε,
να μην χρησιμαπαιούνται
ξένα προϊόντα όπως το εσαγόμενα γόλα , για προ
τόντα που έχουν ελληνική
επικέτα , που είνα κι
ΠΟ.Π. κτλ.
Διαβούλευση για νέα ΚΑΠ
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει
σε προτροπές για συνάντηση. Σε κάθε
-Ουσαστικά, πρέπει, ετός των διαβουλεύσεων που γδιαβούλευση, να γiνουν εισκέψες- ενημερσες από
Επιτάχυνση του Φιλόδημος προωθεί το ΥΠΕΣ
Μεγάλο πρό βλημα η έλλειψη μηχανικν
στους Δήμους με αποτέλεσμα
την καθυστέρηση στην ωρίμανση των μελετν
σε πολλά επίτεδα.
Η α ΚΑΠ έχει τόσο σοβαρά φητήματα, nou θα πρέπει
να έρθουν άνθρωπου από το Υπουργείο , να ακούσουν την
κάθε περιοχή ξεχωριστά και να βρουν ένα δκαιο τρόπο
Δημιουργείται ειδικό σμα μηχανικν από το TEΕ για την επιτάχυνση του ΦιλόΔημος από τους Δήμους
σελ.5η|
"ΝΑ ΑΠΟ τα μεγάλα προβλήματα Τεχνική Υπηρεσία του, φυλλοροεί κυριο
πολλν Δήμων της χρας, eίναι η λεκτικά , είτε με συνταξοδοτήσεις, είτε με
έλλεμη μηκανικν στο προσωπικό αποχρηση προσωπικού προς άλλες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
των Τεχικν Υπηρεσιν του Και ένα τέ
τοο ήτημα, αντιμετωπίζει την τελευταία
περίοδο κα
υπηρεσίες κτλ
Και ακόμα, μικρότεροι Δήμο, έχουν να
ο Δήμος Δράμας , καθς η αντμετωπίσουν τα ίδα ζητήματα, καθς
δε διαeέτουν το απαρα τητο τεχνό προσωπικό,
στε να προβούν σε μελέτες καινα τς ωρμά
σουν. Κα αυτό σημαίνει
πολλές φορές χάσιμο
χρημάτων και φυσυκά
έργων , που θα μπορο σαν να αναβαθμίσουν
κυρίως τους μκρούς Δήμους της χρας , αλλά
και να δσουν σημανΠάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούρφονες υπηpεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνισης .
η ΕΕλξη σmν εξέταση του μαστού
. ΥΠέρηχος Μαστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Τκή θηση στην καθημερνότητα και σε έργα
αναβάθμσης της πο
ότητας ζωής
Το πρόγραμμα -Φό
δημος- του Υπ. Εσωτερκν , είναα ένα από τα
σημαντικότερα
γράμματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία
χρόνια Με δάφορα
ποσά , έδωσαν τη δνατότητα σε πολλούς Δήμους , σε μικρές και
μεγολύτερες πόλεις , α
προβούν στην ένταξη και
την ολοκοήρωση έργων
σε διάφορα επίπεδα
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνnυκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνόττος
. Οpβonαντoγpρόφος
προΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάνεα 8πλα 6ας αξρmέσ,
μοίτνσ τροοντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fax 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
| σελ.3η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα