Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Απάντηση του Δ . Σπάρτης Σαββατοκύριακο με δράσεις
αναμένει το ΥΠΕΣ
για το 60 Δημοτικό > σελ10
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κάηκαν δύο σπίτια
από πυρκαγιά στον
Κότρωνα > σελ.
στη χιονισμένη
Βαμβακού > σελ 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 11 lανουαρίου 2020 | Ετος 24| Αριθμός 5804 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoeakonikos gr. www.lakonikos.gr
Προς έγκρισ
ο φάκελος
για το έργο
των απορριμμάτων
Συνέντευξη Π. Νίκα:
Δεν ήρθα να
Ψάχνω σκελετούς,
ούτε να κάνω
Στην Ειδική Υnηρεσία Διοχείρισης [ΕΥΔ) του Eniχειρησιακού
Πελοηοννήσου 2014-2020
επρόκειτο να μεταβιβαστεί
Προς έγκριση , την Παρασκευή 10 Ιανουορίου , ο φακελος του έργου nou αφορά
την κεντρική δισκείριση των
απορριμμάτων της Περιφέ ρειας Πελοποννήσου . Ο εν
λόγω φάκελος παραδόθηκε
την Πέμπτη 9/1 στον Περιφερειάρχη Πανογιτη Νίκα , oπό
τον Προϊστόμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιοκού Προγραμ ματισμού της Περιφέρειας
Μακάλη Αποστολάκη .
Αnοτελεί ένα σημαντικό
Βήμα Προς την επίλυση του
μεγάλου Προθλήματος της
περιοχής μας , σχολίασε ο
nεpιφερειάρχης , εκφράζοντας ικανοnoiηon για το γεγονός ότι ηροχωρούν με
σταθερό ρυθμό οι διαδικασίες
για τη διαχείριση των σκουπιδιν στην Περιφέρεια Πελοnoννήσου .
Υπενθυμίζεται ότι Πριν από
λίγες ημέρες εγκρίθηκαν anό
την ΑΠοκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-ως ηρος τη
νομιμότητά τους - οι αποφά σεις του Περιφερειακού ΣυμΒουλίου
Προγράμματος
τον εισαγγελέαν
Πείπε για τον διαχειριστικό έλεγχο
και την επαναφορά του σιδηροδρόμου
Θέλω να naραλάβω , να έλεγχοnou διενεργείται.
ξέρω επακριβς π nαρέλαβα Συγκεκριμένα , ο Περιφερεικαι το Πόρισμα να είναι οδηγός άρχης σημείωσε: Τελεινει ο
για μια σωστότερη nορεία για έλεγχος nou διενεργείται από
την Περιφέρειά μας , καθς μια εξόχως αξιόπιστη διεθνή
ηρέπει να αναδιοργανωθούν εταιρεία . θέλω να nαραλάβω,
Πολλά πράγματα , Αυτό δή-να ξέρω επακριβς τι παρέ λωσε , μεταξύ άλλων ,
φερειάρχης
Παναγιτης Νίκας στη συνέν - ρεία για την Περιφέρειά μας , κάζω . θα βγουν συγκεκριμένα
περι - λαβα και το πόρισμα να είναι ντουλάπες, ούτε για να κάνω ρίζονται όλα στο Πολιτικό επί οδηγός για μια σωστότερηn no - τον Εισαγγελέα . Εγ δεν δι - πεδο , γιατί επέλεξες το ένο
Πελοποννήσου
έργο και όχι το όλλο ' Μακάρι
να είναι όλα ωραία και κολά
θα ήμουν ο ευτυχέστερος των και μακάρι να είμαι εγ nou
τευξη nou nαρακρησε την καθς Πρέπει να αναδιοργα- Πορίσματα . Σας Βεβαινω ότι
Τετάρτη (8/1] στην Τρίπολη , νωθούν πολλά Πράγματα
αnαντντας σε ερτηση σχετικά με τον διαχειριστικό ήρθα να ψάχνω σκελετούς σε Ποτο επιλήψιμο και να περιο0 ίδιος υnογράμμισε
ανθρηων να μην υπόρχει τί Δεν
θα ζητήσω συγνμην.
ουνέχεια σελ. 9
Στη Σπάρτη σήμερα ο Κλ. Γρηγοριάδης
Ο βουλευτής του ΜΕΡΑ25 του Γ Βαρουφάκη θα συνομιλήσει με Πολίτες
Το ΜΕΡΑ25 Λακωνίας έχει την
τιμή να φιλοξενεί τον Κλέωνοα
Γρηγοριόδn, ηeonoo, Βουλευτή
και κοινοβουλευτικό εκπρό σωπο του ΜΕΡΑ25, σήμερα ΣάβΒατο 11 Ιανουαρίου και ρα 6.00
μμ στον χρο της Λέσχης -Σύμ μετρον" στην κεντρική ηλατεία
της Σπόρτης
Η επίσκεψη ου Κλέωνα Γρηγοριόδη οργαννεται από ην Προσωρινή Συντονιστική Επτροnή
Λακωνίας ΠEΕ
ΜΕΡΑ25) και εντόσσεται στα ηλαί σια των ηροουνεδριακν εκδη λσεων Πανελλαδικά ενόψει του
1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου
του ΜΕΡΑ5 nou θα λάβει χρα
τον Μόιο του 2020.
Πελοποννήσου
σχετικά με τις απαλλοτρισεις εκτάσεων σε Αρκαδία
(Ροψομάτη) και Λακωνία (En ροκαμπιά της ΔΚ Σκάλας) για
την κατασκευή μονάδων επεξεργοσίας anoppιμμάτων
(ΜEA) και χρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
ΧΥΥ. Πάντως , έντονες είναι
οι αντιδρσεις κατοίκων της
ΛΑΚΩΝΙΑ
Σάββατο 11 Ιανουαρίου στις 6μμ
Λέσχη Σύμμετρον , Κεντρική πλατεία Σπάρτης
MÉPA25
περιοχής του Δ. Ευρτα κατά
της κατασκευής του έργου για
λόγους περιβαλλοντικής προστασίας npροστατευόμενη neριοχή των εκβολν του
Ευρτα-Natura) και υnoΒάθμισης της ζωής
Λακωνίας
Ομιλητής ο Κλέων Γρηγοριάδης
βουλευτής του ΜΕΡΑ25
www.mern25.gr
> σελ. 8
Μαγαζάκι
με λουκουμάδες
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ Ι ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 116, Σπάρτη // τηλ. & fax 27310 26690 // κιν. 6987737 850
του Αθ. Στρίκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα