Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EPA ΝΕΕΡΤH ΠΕΡΟ ΕΟΝE ετα ΡDo
to ον
τινΟΑΜινετΗΚn
Δικαίωση οφειλέτη
με διδακτική απόφαση
Σινέ-Πελοπόννησος , , σμερον:
Οι Παλιοί οι νηματόγροφοι .
Φ ερ apoνoproinαoo
peλ xt u
nte φ kα m
n βpob oν α Eo pe
γmos Hstί εd urouv s ν tυν
νς ungc A δωdr c μή Μ μΑΑΙΟ
κνκν6m
aEINEMA
Το Πανεπιστήμιο
κερνάει μέλλον
TΖΕΤ ΛΑΝΓΚ
ΜΕ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΚ
MοuiΚΗ tupo
0e μεή rο
tDoupoτtp
φeς μpί oym W
ΠΕΙΡΑΜΑ
53 001ΤΗΕΣ
IΔΕΣHΕ
NT EΡEΥΝΑΣ
HE THN
ΑDΡΑ Α10 ΤοΥ
XHMIKOYI
MKTAMIKOYI
1ΑΡAEEΣΑΝ
ΤΕΛΕΙΟΣΕ
ΤΟΤΕΤΡΑΔΙΟ
ΤΗΣ 2ΟΗΣ ΤΗΣ
re ageοu ieta
o p Ε po φν
etx tus κtteε
sς p pepoό
φenPE Φu oν
Χεμpi Μττ δε.
MNYPA IE
1ΡΓΡΑΝΑ
ΣΥΝLELΜN
ME THN ASHNAIKH
IreonDIA
9μέpο
tu w νs
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
nωToeΡ 15W
Μηλόκο
στην ανάηλοση
κn naprθrm
δΟΝέ 3
x pοα φp
ob όνα σο
Ptoo mεpύp 5
nppy αω μ
uκε .
Aspa nm
μ ωp mp.
ΔΑΒΑΣΤΤ
οp όδας
Sr κ eo ς
Μ Μ upοpe
brk οwm
το ΚΑΡΝΑΒΑN
BPHKE THN
ΑΟΙΣΑ ΤΟΥ
poφαμoο
ο Πατραϊκός φέρνει 300 θέσεις εργασίας
apaνpο
φ δpo.
Neta υ ά
pyok Mepta Mle
Λ κoμοκ wmopκo
mbo φσκαap un κ5rm tv oύpu μσ oν σ
ότο1 κoρέ ne onpowoon μ
οψ tοp
wunσνΛ0omp
Κέντρο Λογοθεραπείας ΚΟΡΑΑΛΙ!
καεri
οστpονn tn Ελέ Ε U
RESTAURANT
oΤΟE ΠΟΤΟΕ ΔΙΑΣΔΑΑ
Σopβατο και copτες
yodue
Kαλο τpα στο 10 S1 2
Lt α ΗΗ N